Warunki podjęcia działalności gospodarczej

Pytanie:

W którym momencie przedsiębiorca jest uprawniony do rozpoczęcia działalności gospodarczej w przedmiocie sprzedaży opału?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Warunki podjęcia działalności gospodarczej

Podstawowym warunkiem rozpoczęcia działalności gospodarczej, również w zakresie sprzedaży opału, jest zarejestrowanie tej działalności we właściwej gminie. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (art. 14 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

Po nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z lipca 2011 r. zarejestrowanie działalności gospodarczej przebiega sprawniej niż miało to miejsce do tej pory. Osoba fizyczna składa wniosek o wpis do CEIDG za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej. System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku. Chodzi o stronę – https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/. Nadal jednak pozostały tradycyjne formy, tj. złożenie wniosku osobiście lub wysłanie za pomocą listu poleconego.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne