Wejście spadkobiercy w prawa spadkodawcy

Pytanie:

"Mój ojciec prowadził firmę i zostało po jego śmieci kilku dłużników w jaki sposób ja jako syn mogę dochodzić zapłaty za faktury? Czy teraz ja jako osoba, która prowadzi działalność gospodarczą z kontrahentami mojego ojca mogę dokonać wpłat za nowe dostawy towaru do tych starych ojca wierzytelności?"

Odpowiedź prawnika: Wejście spadkobiercy w prawa spadkodawcy

Kwestie związane z przejściem praw majątkowych zmarłej osoby regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Zgodnie z przepisami kodeksu, z chwilą śmierci pańskiego ojca prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez niego umów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej weszły do spadku po Pańskim ojcu a to oznacza, że należności, które wpłacają dłużnicy wchodzą do spadku po pańskim ojcu.

Jednak aby dochodzić zapłaty z faktur powinien Pan legitymować się stwierdzeniem nabycia spadku, tylko w ten sposób może Pan udowodnić swoje prawa i żądać od nich zapłaty.

Natomiast jeszcze przed uzyskaniem postanowienia o nabyciu spadku może Pan jako spadkobierca kontynuować działalność prowadzoną przez Pańskiego ojca, czyli dokonywać wpłat na nowe dostawy oraz dokonywać przyjęć nowych towarów w ramach zawartych przez Pana ojca umów.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika