Wentylacja w kuchni

Pytanie:

"W mieszkaniu własnościowym (blok), podczas corocznego przeglądu kominów wentylacyjnych kominiarz nakazał pod rygorem grzywny rozebranie okapu nad piecem kuchennym gazowym, ponieważ jest poprowadzony do jedynego wyciągu wentylacyjnego w kuchni. Powoływał się na konieczność posiadania wyciągu ogólnego z pomieszczenia. Jakie przepisy prawa budowlanego mówią o konieczności posiadania wentylacji ogólnej w kuchni? Czy istnieją przepisy nakazujące posiadanie wyciągu bezpośrednio znad pieca kuchennego, zasilanego gazem (czyli dwóch ciągów kominowych: ogólnego i znad pieca)?"

Odpowiedź prawnika: Wentylacja w kuchni

Zgodnie z § 141 rozporządzenia o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zabrania się stosowania:

  • grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych, z zastrzeżeniem § 174 ust. 3,
  • zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,  
  • indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się wloty do przewodów spalinowych.  

 

 

 

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika