Wizytacja czynności komornika

Pytanie:

"Czy jeżeli skarżę czynności komornika (nie zgadzam się z postanowieniem), to mogę dodatkowo napisać do sądu wizytacyjnego o szczególną opiekę nad postępowaniem sądowym ze względu na niezbyt miłe doświadczenia we wcześniejszych sprawach? Co zrobić, gdzie pisać, żeby sprawa szybko i sprawnie przebiegła? I jak znaleźć właściwą jednostkę tego sądu wizytacyjnego? "

Odpowiedź prawnika: Wizytacja czynności komornika

Z opisu sytuacji wynika, że sprawa jest na etapie postępowania  egzekucyjnego. W związku z tym zastosowanie znajdą przepisy ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Zgodnie z nimi nadzór zwierzchni nad działalnością komorników i działalnością samorządu komorniczego sprawuje Minister Sprawiedliwości. Nadzór ten nie może wkraczać w działania podlegające nadzorowi sądu.  Nadzór nad działalnością komorników sprawuje Minister Sprawiedliwości przez prezesów sądów okręgowych, sędziów-wizytatorów, a w zakresie kontroli finansowej - przez osoby upoważnione.

Nadzór nad komornikami, niezależnie od nadzoru sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości i prezesów sądów, sprawuje też Krajowa Rada Komornicza. Krajowa Rada Komornicza wyznacza komorników-wizytatorów spośród komorników, którzy są obowiązani dokonywać wizytacji w kancelariach danego okręgu. Wizytacja kancelarii powinna być przeprowadzona co najmniej raz w ciągu 3 lat.  Przedmiotem nadzoru, o którym mowa powyżej jest terminowość, rzetelność i skuteczność postępowania egzekucyjnego.  

Regulacje prawne nie przewidują obowiązkowego wszczęcia wizytacji na wniosek którejś ze stron. Jeżeli jednak strona chciałaby złożyć taki wniosek, powinna go skierować do sądu apelacyjnego, nie mniej jednak uwzględnienie takiego wniosku nie będzie obligatoryjne.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika