Właściwość komornika

Pytanie:

Mam pytanie dotyczące zaliczki alimentacyjnej: Były mąż dobrowolnie nie płaci na syna tak jak to zasądził sąd, alimenty ściąga komornik. Ja nie mogę porozumieć się z komornikiem gdyż jest z innego miasta i nie stać mnie na rozmowy telefoniczne. Skutkiem tego jest wystawione postanowienie komornika o rzekomej nadpłacie alimentów i zaniechaniu z tego powodu ściągania alimentów do czasu wyrównania różnicy. Sprawa jest o tyle istotna że nie jest to prawda gdyż komornik źle policzył okresy niealimentowania na syna. Obecnie chcę złożyć o zaliczkę alimentacyjną, jednak chcę mieć komornika ze swojego miasta, aby ewentualne sprawy wyjaśniać na bieżąco. Jak załatwić zmianę komornika z Łodzi gdzie mieszka były mąż na komornika w Krakowie gdzie ja z dzieckiem mieszkam? Do zaliczki alimentacyjnej aby dostawać jest potrzebny wypełniony wniosek od komornika.

Masz inne pytanie do prawnika?

20.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Właściwość komornika

Co do zasady komornikiem właściwym jest komornik miejsca zamieszkania dłużnika. Komornik prowadzi egzekucję w granicach swojego rewiru, jednakże wierzyciel może wybrać komornika w granicach sądu apelacyjnego. Z wyłączeniem spraw o egzekucję z nieruchomości komornik może, na pisemny wniosek wierzyciela, prowadzić egzekucję na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, jeżeli w zakresie prowadzonych przez tego komornika egzekucji zaległość nie przekracza sześciu miesięcy. Zaległość oblicza się, dzieląc liczbę spraw niezałatwionych w roku poprzednim przez średni miesięczny wpływ spraw w roku poprzednim - z wyłączeniem spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się. W razie podejmowania czynności, na żądanie wierzyciela poza rewirem komornika, kosztami obciąża się wierzyciela, niezależnie od przysługującego mu zwolnienia od ponoszenia kosztów sądowych. Na pokrycie kosztów wierzyciel wpłaca zaliczkę przed podjęciem czynności.

Porady prawne

W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych, mamy do czynienia z właściwością przemienną - wierzyciel (w określonym przypadku) może zgłosić wniosek o wszczęcie egzekucji również do komornika sądu właściwego według swego miejsca zamieszkania. Można więc wybrać innego komornika, ale ta możliwość jest ograniczona tylko do egzekucji z wynagrodzenia o pracę.

Z powyższego wynika, że jeżeli egzekucja ma być prowadzona z całego majątku dłuznika, nie można zmienić komornika z Łodzi na komornika w Krakowie. Szersze informacje na temat właściwości komornika zawiera odpowiedź z dnia 15.09.2004 r. Ponadto, jeżeli nie zgadza się Pani z wyliczeniem dokonanym przez komornika, można złożyć Skargę na czynności komornika.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne