Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Pytanie:

"Czy członek zarządu spółki jest zobowiązany do złożenia wniosku o ogłoszenie jej upadłości, jeżeli zajdą ku temu podstawy?"

Odpowiedź prawnika: Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki

Obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości ciąży na każdym członku zarządu spółki i powstaje wtedy, gdy wystąpi stan niewypłacalności – art. 10 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Zgodnie z art. 11 p.u.n. dłużnika uważa się za niewypłacalnego wtedy, gdy nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Dłużnika będącego osobą prawną uważa się za niewypłacalnego także wtedy, gdy jego zobowiązania przekroczą wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te zobowiązania wykonuje.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika