Wprowadzenie rozdzielności w trakcie rozwodu

Pytanie:

Orzeczenie rozwodu zapadnie nie wcześniej niż pod koniec roku. Mąż nie chce notarialnie przeprowadzić rozdzielności majątkowej. Co mogę zrobić? Co z podziałem majątku?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.5.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wprowadzenie rozdzielności w trakcie rozwodu

Jeżeli między małżonkami nie ma porozumienia co do wyłączenia wspólności majątkowej, wspólność ta, zarówno ustawowa jak i umowna, może na żądanie jednego z małżonków zostać zniesiona przez sąd. Z chwilą ustania wspólności majątkowej między małżonkami powstaje między nimi rozdzielność majątkowa. Ponad to istnieje możliwość wydania orzeczenia przez sąd o zniesieniu wspólności majątkowej z datą wsteczną. Jest dopuszczalne po prawomocnym rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód, jeżeli powództwo o zniesienie wspólności zostało wytoczone przed tą datą .

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: