Wykorzystanie emblematu Unii Europejskiej

Pytanie:

"Chciałbym zamieścić na szyldzie reklamowym i na ofertach logo w postaci 12 gwiazdek na niebieskim tle symbolizujące Unię Europejską. Prowadzona działalność to usługi szkoleniowe. Czy mogę bez specjalnego zezwolenia umieszczać ten znaczek (logo) na szyldzie reklamowym i ofertach kierowanych do klientów?"

Odpowiedź prawnika: Wykorzystanie emblematu Unii Europejskiej

Z pytania wynika, że chodzi o emblemat Unii Europejskiej. Wzór, które pojawia się na fladze UE, jest zastrzeżony jako własność intelektualna organizacji międzynarodowej, podobnie jak np. godło olimpijskie. Na wykorzystanie oryginalnego wzoru flagi UE potrzebne jest zezwolenie Komisji Europejskiej (zajmuje się tym Sekretariat Generalny, Dyrekcja ds. Instytucjonalnych). Emblemat europejski może być użyty tylko wtedy, jeżeli:

  • nie spowoduje on konfliktu pomiędzy użytkownikiem a Wspólnotą Europejską lub Radą Europy
  • emblemat nie jest używany do celów i działań niezgodnych z celami i zasadami Wspólnoty Europejskiej lub Rady Europy.

Pozwolenie na użycie emblematu nie zostanie jednak przyznane, jeżeli emblemat ma być wykorzystany do celów handlowych i używany wraz z logo, nazwą lub znakiem handlowym przedsiębiorstwa.

Często zdarza się, że przedsiębiorcy używają wzoru, który nie jest identyczny z oryginalnym emblematem UE (np. z mniejszą liczbą gwiazdek). Należy jednak pamiętać, że że przed sądami krajowymi zdarzają się sprawy, w których pozwany jest oskarżony o stosowanie znaku łudząco podobnego do znaku zastrzeżonego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika