Wykształcenie odpowiednie i pokrewne a specjalności uprawnień budowlanych

Pytanie:

Jakie wykształcenie jest odpowiednie i pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Wykształcenie odpowiednie i pokrewne a specjalności uprawnień budowlanych

Pełny wykaz wykształcenia dla wszystkich specjalności znajduje się w Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykształcenie odpowiednie (O) i pokrewne (P) dla danej specjalności:

1) specjalność architektoniczna:

 a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na
 kierunku architektura i urbanistyka (O),
 b) uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
 - ukończone wyższe studia zawodowe na kierunku architektura i urbanistyka (O) lub ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo (P);

2) specjalność konstrukcyjno-budowlana:
 a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku
 budownictwo (O),
 b) uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku
 budownictwo (O) lub ukończone studia magisterskie na kierunku:
 - architektura i urbanistyka (P), inżynieria środowiska (P);

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

Kto może pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie?

 Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy?Od 31 maja 2006 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do spraw wszczętych i niezakończonych (...)

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Jak zdobyć uprawnienia budowlane?

Jakich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dotyczą nowe przepisy? 31 maja 2006 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Do spraw wszczętych i niezakończonych (...)

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych

Dla zapewnienia utrzymania obiektów budowlanych we właściwym stanie, obowiązujące przepisy nakazują poddawanie obiektów budowlanych okresowym i doraźnym kontrolom stanu technicznego, wykonywanym przez odpowiednio wykwalifikowane osoby. ##baner## Odpowiedzialność za (...)

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Osoby uprawnione według Prawa budowlanegoŚwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; nie była karana (...)

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego?

Kto jest uczestnikiem procesu budowlanego? Uczestnikami procesu budowlanego są w rozumieniu ustawy prawo budowlane: inwestor inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant, kierownik budowy lub kierownik robót. Warto przy tym pamiętać, iż nie należy utożsamiać inwestora na przykład  (...)

Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa

Będą ustawy o architektach i o inżynierach budownictwa

Prace nad ustawami o architektach i o inżynierach budownictwa Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju prowadzi prace nad nowymi regulacjami dla zawodów architekta i inżyniera budownictwa. Podobnie jak inne zawody zaufania publicznego, zawód architekta i zawód inżyniera budownictwa (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, (...)

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

Warunki techniczne jakie musi spełniać projekt budowlany

    Pozwolenie na budowę   Aby uzyskać pozwolenie na budowę konieczne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Składa się go do organu architektonieczno-budowlanego, którym jest starostwo powiatowe lub gmina. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty: akt (...)

Uproszczenia w budownictwie

Uproszczenia w budownictwie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, inwestycji i rozwoju. Co przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw? Proces (...)

Ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych niekonstytucyjne

Ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych niekonstytucyjne

Przepisy prawa budowlanego niekonstytucyjne 7 lutego 2018 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone wnioski Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dotyczące ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Uznał, że ograniczanie uprawnień budowlanych rozporządzeniem jest niezgodne (...)

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

Jak zdobyć kwalifikacje poza szkołą?

14 marca 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. Określono w nim warunki i tryb uzyskiwania i uzupełniania (...)

Jak zostać pracownikiem ochrony?

Jak zostać pracownikiem ochrony?

  Kto może zajmować się ochroną osób i mienia?    Zgodnie przepisami, zadania ochrony osób i mienia realizowane przez wewnętrzne służby ochrony (czyli uzbrojone i umundurowane zespoły pracowników przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, powołane (...)

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Jak ubiegać się o certyfikat księgowy?

Kto może usługowo prowadzić księgi rachunkowe?Enumeratywne wyliczenie zawiera § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z tym przepisem, działalność usługową w zakresie prowadzenia (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Co to jest efektywność energetyczna budynku? Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena (...)

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego?

Kim jest rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje się określaniem wartości nieruchomości. Tytuł "rzeczoznawca majątkowy" podlega ochronie prawnej. Dostęp do wykonywania tego zawodu regulowany jest przepisami prawa. Aby móc wyceniać nieruchomości, (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Co to są Wojska Obrony Terytorialnej?  Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W obecnej (...)

Wystarczy zgłoszenie w miejsce pozwolenia na budowę

Wystarczy zgłoszenie w miejsce pozwolenia na budowę

26 września 2005 r. wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego. Prawie całą, gdyż zmiany dotyczące uzyskiwania uprawnień budowlanych wchodzą w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2006 r. Dopiero od tej daty uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalnościach wymaga: do projektowania bez ograniczeń (...)

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Jak zostać rzeczoznawcą majątkowym?

Chcesz wyceniać wartość nieruchomości i pracować jako rzeczoznawca majątkowy? Musisz najpierw uzyskać uprawnienia. Dowiedz się, jak uzyskać uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego. Rzeczoznawca majątkowy - co robi rzeczoznawca majątkowy? Rzeczoznawca majątkowy to osoba, która zajmuje (...)

Zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w prawie budowlanym

Sejm uchwalił nowelizację prawa budowlanego, mającą na celu uproszczenie procedur administracyjnych oraz wprowadzenie zmian w szeregu instytucji prawa budowlanego min. samowoli budowlanej.Nowelizacji dokonano również w ustawowym słowniczku. Definicja budowy będzie obejmować wykonanie obiektu (...)

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział jest obowiązkowy. Spis potrwa do 30 września 2021 roku.  Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Bo jego wyniki pozwalają (...)

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Kompetencje Inspektora Nadzoru Budowlanego - opinia prawna

Stan faktyczny Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie naszego budynku w grudniu 2002 r. Pozwolenie zostało uzyskane tylko na podstawie zgłoszenia do urzędu bez kontroli, wtedy nieobowiązkowej. Budynek posiada garaż podziemny, po kilku miesiącach okazało się, że w garażu pojawia się woda. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wymagania zawodowe dla kierownika budowy

Wymagania zawodowe dla kierownika budowy

Chcę wyznaczyć kierownika budowy. Kto może pełnić funkcję kierownika budowy? Czy są wymagane specjalne uprawnienia? Zgodnie z prawem budowlanym za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie (...)

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

Uprawnienia budowlane zdobyte przed 1995 r.

W przetargu prowadzonym wg U.p.z.p., oprotestowany został wybór oferty w której jeden z ekspertów kluczowych posiadał uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nabyte w roku 1990, a w chwili (...)

Uzyskiwanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie poprzedniego stanu prawnego

Uzyskiwanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie poprzedniego stanu prawnego

Jak wyglądało uzyskiwanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na podstawie poprzedniego stanu prawnego właściwego dla osób, które wtedy zdobyły uprawnienia? (...)

Kilka działalności gospodarczych

Kilka działalności gospodarczych

Prowadzę działalność gospodarczą (solarium), jestem płatnikiem VAT. Chciałbym w najbliższym czasie założyć firmę remontowo - budowlaną ( jednoosobowa działalność gospodarcza). Posiadam (...)

Treść uprawnień budowlanych w specjalości konstrukcyjno- budowlanej

Treść uprawnień budowlanych w specjalości konstrukcyjno- budowlanej

Do czego uprawniają zdobyte uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej? Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń uprawniają dokierowania robotami (...)

Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlane

Mój kolega od 1982 r. posiada uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie. Obecnie ukończył zaoczne studia inżynierskie i stara się o uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń. Czy będzie (...)

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Od 1 stycznia zamierzam zatrudnić pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jakie powinien posiadać wykształcenie kandydat?   Kwalifikacje pracowników socjalnych określa ustawa (...)

Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem

Stwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem

Organ administracji publicznej, przy przyjmowaniu wniosków o wydanie pozwolenia na budowę zobowiązuje projektantów obiektów budowlanych do potwierdzania przez nich zgodności z oryginałem kserokopii (...)

Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

Zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytków

Jestem właścicielem nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Z uwagi na akty jej dewastacji przez okolicznych mieszkańców rozpocząłem budowę jej ogrodzenia płotem z elementów stalowych na (...)

Zezwolenia na szkolenia

Zezwolenia na szkolenia

Spółka szkoli odpłatnie chętne osoby w zakresie wykonywania prac budowlanych. Szkolenia trwają ok. 2 tygodni. Częścią szkolenia są zajęcia praktyczne - drobne prace budowlane, remontowe. Za wykonanie (...)

Uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Uprawnienia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Jestem twórcą tj. piszę scenariusze. Korzystałem do tej pory z ochrony utworów przez jedną z organizacji zbiorowego zarządzania - ZAIKS. Nie podpisałem aktualnie następnego oświadczenia o powierniczym (...)

Warunki postawienia billboardu

Warunki postawienia billboardu

Mam grunt przy drodze. Na tym terenie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, jest tylko studium, które nie przewiduje na tym terenie zabudowy mieszkaniowej. Chciałbym na tym terenie postawić (...)

Amortyzacja budynków magazynowych

Amortyzacja budynków magazynowych

Na dzierżawionej przez nas posesji wybudowaliśmy kilka metalowych budynków służących magazynowaniu materiałów budowlanych. Są to budynki, które posiadają metalowe ściany, metalowe dachy, są (...)

Zabezpieczenie rzeczowe a osobiste

Zabezpieczenie rzeczowe a osobiste

Jaka jest różnica pomiędzy zabezpieczeniem wierzytelności rzeczowym, a zabezpieczeniem osobistym? Chodzi mi o różnicę między tymi zabezpieczeniami zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i wierzyciela. (...)

Zabezpieczenie spłaty umowy pożyczki

Zabezpieczenie spłaty umowy pożyczki

Spłata umowy pożyczki zabezpieczona jest wekslem in-blanco i zastawem rejestrowym. Wierzytelność zabezpieczona zastawem została oznaczona w umowie zastawniczej jako \"zadłużenie z umowy pożyczki\". (...)

Warunki postawienia billboardu

Warunki postawienia billboardu

Mam grunt przy drodze. Na tym terenie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, jest tylko studium, które nie przewiduje na tym terenie zabudowy mieszkaniowej. Chciałbym na tym terenie postawić (...)

Amortyzacja budynków magazynowych

Amortyzacja budynków magazynowych

Na dzierżawionej przez nas posesji wybudowaliśmy kilka metalowych budynków służących magazynowaniu materiałów budowlanych. Są to budynki, które posiadają metalowe ściany, metalowe dachy, są (...)

Zabezpieczenie rzeczowe a osobiste

Zabezpieczenie rzeczowe a osobiste

Jaka jest różnica pomiędzy zabezpieczeniem wierzytelności rzeczowym, a zabezpieczeniem osobistym? Chodzi mi o różnicę między tymi zabezpieczeniami zarówno z punktu widzenia dłużnika, jak i wierzyciela. (...)

Zabezpieczenie spłaty umowy pożyczki

Zabezpieczenie spłaty umowy pożyczki

Spłata umowy pożyczki zabezpieczona jest wekslem in-blanco i zastawem rejestrowym. Wierzytelność zabezpieczona zastawem została oznaczona w umowie zastawniczej jako \"zadłużenie z umowy pożyczki\". (...)

Co rozumieć przez linię zabudowy?

Co rozumieć przez linię zabudowy?

Przepisy dotyczące warunków zabudowy posługują się pojęcie linii zabudowy. Czego dotyczy linia zabudowy: czy jest to tylko budynek, czy zabudową są również miejsca postojowe dla pojazdów? Linia (...)

Inwestycja w budynek czy osobny środek trwały

Inwestycja w budynek czy osobny środek trwały

Firma chce zainstalować urządzenie o nazwie BLIX Power. Owe urządzenie o symbolu PKWiU 27.12.31.0 ma na celu obniżenie kosztów zużycia energii elektrycznej. Urządzenie to jest wpinane do instalacji (...)

Normy techniczne dotyczące przewodów kominowych

Normy techniczne dotyczące przewodów kominowych

Jakie wymagania powinny spełniać w budynku przewody kominowe? Sąd Administracyjny w swym orzecznictwie, wskazał, że: „szczegółowe wymagania techniczne dotyczące przewodów kominowych (...)

Definicje wymiarów budynku

Definicje wymiarów budynku

Staram się wuzetkę. Czy w ustawie znajdują się definicje podstawowych wymiarów budynku: szerokości, wysokości, długości, kąta nachylenia dachu itp.? Czy te same definicje obowiązują w przypadku (...)

Warunki techniczne telekomunikacyjnych obiektów budowlanych

Warunki techniczne telekomunikacyjnych obiektów budowlanych

Jakim warunkom technicznym powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie? Pytanie dotyczy przepisów z zakresu prawa administracyjnego regulujących kwestie związane (...)

Hipoteka w zbiorze dokumentów

Hipoteka w zbiorze dokumentów

Nieruchomość wystawiona na sprzedaż w przetargu jest lokalem użytkowym, który do tej pory był wynajmowany, a teraz spółdzielnia wystawiła go na sprzedaż. Lokal nie posiada założonej ksiegi (...)

Budowa wędzarni

Budowa wędzarni

Czy na wsi można wybudować wędzarnię gospodarczą do własnych celów bez zgłaszania tego, czy należy zgłosić ten zamiar w starostwie? Wędzarnię zamierzam pokryć zadaszeniem o pow. ok. 8 mkw. (...)

Wyposażenie budynku a amortyzacja

Wyposażenie budynku a amortyzacja

Gmina jest inwestorem krytej pływalni w trakcie budowy, jednak chcemy uzyskać odpowiedź w kwestii naliczania amortyzacji od ukończonego obiektu, tj. czy można zastosować 2,5% od wartości całego (...)

Stawka VAT na bramy z montażem

Stawka VAT na bramy z montażem

Prowadzę działalność gospodarczą, kupuję stal z 22 % VAT-em, później przerabiam tę stal w wyroby typu bramy, furtki, balustrady pod zamówienie klientów i oczywiście montuję je we wskazanych (...)

Komin na zewnątrz budynku

Komin na zewnątrz budynku

Mieszkam w starej kamienicy. Zrobiłem centralne ogrzewanie w piwnicy ale komin którym dysponuję nie jest dość sprawny. Poza tym sąsiedzi ciągle interweniują, że niby się kopci. Wpadłem na pomysł (...)

Lekka ścianka na poddaszu a pozwolenie na budowę

Lekka ścianka na poddaszu a pozwolenie na budowę

Rok temu nabyłem od naszej wspólnoty mieszkaniowej 12 m2 powierzchni wspólnego strychu przylegającej bezpośrednio do mojego mieszkania, w celu jego przyszłego powiększenia. Przed trzema miesiącami (...)

FORUM PRAWNE

Społeczny kurator sądowy

Społeczny kurator sądowy Jakie są obowiązki społecznego kuratora sądowego, na jakich warunkach ( umowa, płaca) pracuje? (Ola) jak sama nazwa wskazuje jest to praca spoleczna, obowiazki wynikaja (...)

Inżynier a uprawnienia budowlane

Inżynier a uprawnienia budowlane Niedługo zostanę inżynierem (ukończyłem Politechnikę) i zastanawiam się czy będę mógł się starać o otrzymanie uprawnień budowlanych? Osoba posiadająca (...)

Zmiana konstrukcji dachu - pozwolenia?

Zmiana konstrukcji dachu - pozwolenia? Posiadam obiekt użytkowy, gdzie powierzchnię biurową. Niestety wczoraj doszło do wybuchu butli z gazem w kuchni na piętrze , wybuchł pożar , cześć dachu (...)

Żle wykonana usługa firmy Tynkarskiej!!!

Żle wykonana usługa firmy Tynkarskiej!!! Dzień dobry. Mam na imię Daniel. Mam ogromny problem i nie wiem co z nim zrobić i czy w dodatku da się cos jeszcze z tym zrobić Mianowicie, nadszedł czas (...)

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji?

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji? Witam! Mam pytanie, jak rozwiązać kwestię podatku VAT w następującej sytuacji: I wersja sp. z o.o. (czynny podatnik VAT) II wersja osoba fizyczna prowadząca (...)

ile lat może trwać podział majątku

ile lat może trwać podział majątku Jestem siedem lat po rozwodzie,od prawie sześciu lat trwa sądowy podział majątku.Do podziału jest dom wart 500000zł który został wybudowany wspólnie lecz (...)

Sprawa w sądzie o zapłatę za usługę budowlaną - prośba o pomoc

Sprawa w sądzie o zapłatę za usługę budowlaną - prośba o pomoc Witam Państwa, na tutejszym forum jest to mój pierwszy post i dlatego też mam nadzieję, że wpisu dokonuje w odpowiednim dziale. Jestem (...)

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych w budynku

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych w budynku Witam Czy na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w korytarzu budynku szkoły, bez ingerencji w konstrukcje budynku (do zerwania tylko warstwy (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - w czasie pożaru, po nim i remontu

Ustawa o ochronie praw lokatorów - w czasie pożaru, po nim i remontu W dużym skrócie. Miał miejsce pożar w kamienicy. Spaleniu uległo jedno mieszkanie i fragmenty klatki schodowej. W obawie o konstrukcje (...)

domek letniskowy

domek letniskowy Witam,nabylem dzialke rolna i chce tam postawic maly kamping.problem polega na tym ze zaczalem juz skladac konstrukcje bo myslalem ze na maly metraz nie trzeba zadnych pozwolen.teraz dowiaduje (...)

Zmiana konstrukcji dachu - pozwolenia?

Zmiana konstrukcji dachu - pozwolenia? Posiadam obiekt użytkowy, gdzie powierzchnię biurową. Niestety wczoraj doszło do wybuchu butli z gazem w kuchni na piętrze , wybuchł pożar , cześć dachu (...)

Żle wykonana usługa firmy Tynkarskiej!!!

Żle wykonana usługa firmy Tynkarskiej!!! Dzień dobry. Mam na imię Daniel. Mam ogromny problem i nie wiem co z nim zrobić i czy w dodatku da się cos jeszcze z tym zrobić Mianowicie, nadszedł czas (...)

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji?

VAT a sprzedaż z Polski do Szewcji? Witam! Mam pytanie, jak rozwiązać kwestię podatku VAT w następującej sytuacji: I wersja sp. z o.o. (czynny podatnik VAT) II wersja osoba fizyczna prowadząca (...)

ile lat może trwać podział majątku

ile lat może trwać podział majątku Jestem siedem lat po rozwodzie,od prawie sześciu lat trwa sądowy podział majątku.Do podziału jest dom wart 500000zł który został wybudowany wspólnie lecz (...)

Sprawa w sądzie o zapłatę za usługę budowlaną - prośba o pomoc

Sprawa w sądzie o zapłatę za usługę budowlaną - prośba o pomoc Witam Państwa, na tutejszym forum jest to mój pierwszy post i dlatego też mam nadzieję, że wpisu dokonuje w odpowiednim dziale. Jestem (...)

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych w budynku

Pochylnia dla osób niepełnosprawnych w budynku Witam Czy na budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych w korytarzu budynku szkoły, bez ingerencji w konstrukcje budynku (do zerwania tylko warstwy (...)

Ustawa o ochronie praw lokatorów - w czasie pożaru, po nim i remontu

Ustawa o ochronie praw lokatorów - w czasie pożaru, po nim i remontu W dużym skrócie. Miał miejsce pożar w kamienicy. Spaleniu uległo jedno mieszkanie i fragmenty klatki schodowej. W obawie o konstrukcje (...)

domek letniskowy

domek letniskowy Witam,nabylem dzialke rolna i chce tam postawic maly kamping.problem polega na tym ze zaczalem juz skladac konstrukcje bo myslalem ze na maly metraz nie trzeba zadnych pozwolen.teraz dowiaduje (...)

bezpłatne porady prawne

bezpłatne porady prawne zapraszamy do zgłaszania problemów prawnych związanych z funkcjonowaniem wspólnoty oraz prawem nieruchomości, po wysłaniu opisu sprawy na adres porada_wspolnota@o2.pl oferujemy (...)

Jak skłonić spółdzilenię do usunięcia usterki - ciąg wsteczny w wentylacji kuchn

Jak skłonić spółdzilenię do usunięcia usterki - ciąg wsteczny w wentylacji kuchn Mieszkanie lokatorskie. Mam problem z usterką mieszkania, która polega na tym że w z kratki wentylacyjnej w kuchni (...)

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!!

Da się windykować alimenty w każdej sytacji !!!!!!!!!! Szanowni Państwo, zauważyłem, że stale przewija się przez to forum ten sam temat. Ponieważ jestem ojcem dwojga dzieci, które niezmiernie (...)

Porady prawne