Wykształcenie odpowiednie i pokrewne a specjalności uprawnień budowlanych

Pytanie:

Jakie wykształcenie jest odpowiednie i pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych?

Masz inne pytanie do prawnika?

25.4.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wykształcenie odpowiednie i pokrewne a specjalności uprawnień budowlanych

Pełny wykaz wykształcenia dla wszystkich specjalności znajduje się w Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Wykształcenie odpowiednie (O) i pokrewne (P) dla danej specjalności:

1) specjalność architektoniczna:

 a) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na
 kierunku architektura i urbanistyka (O),
 b) uprawnienia budowlane do projektowania w ograniczonym zakresie
 - ukończone wyższe studia zawodowe na kierunku architektura i urbanistyka (O) lub ukończone studia magisterskie na kierunku budownictwo (P);

Porady prawne

2) specjalność konstrukcyjno-budowlana:
 a) uprawnienia budowlane bez ograniczeń - ukończone studia magisterskie na kierunku
 budownictwo (O),
 b) uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie - ukończone studia zawodowe na kierunku
 budownictwo (O) lub ukończone studia magisterskie na kierunku:
 - architektura i urbanistyka (P), inżynieria środowiska (P);

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne