Wymiar urlopu a działalność gospodarcza

Pytanie:

"Przez trzy lata prowadziłam działalność gospodarczą, czy te lata wliczane są do urlopu?"

Odpowiedź prawnika: Wymiar urlopu a działalność gospodarcza

Zgodnie z regulacja ustawową, do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Jak zaznaczono, chodzi o okres „zatrudnienia”. Prowadzenie działalności gospodarczej nie mieści się w tym pojęciu, zatem okres prowadzonej działalności gospodarczej nie będzie się wliczał do okresu od którego zależy prawo do urlopu i jego wymiar. Polecamy lekturę artykułu: Urlopy wypoczynkowe - nabycie uprawnień przez pracownika, wymiar urlopu, zasady jego udzielania.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika