Wymogi na stanowisko inspektora BHP

Pytanie:

W zakładzie pracy (publiczny ZOZ) zatrudnionych jest 900 osób i tylko jeden inspektor bhp. W tej sytuacji istnieje obowiązek zatrudnienia drugiego. W zakładzie na innym stanowisku pracuje pracownik, który kilka lat wcześniej pracował w tym zakładzie jako inspektor bhp. Posiada średnie wykształcenie i miesięczny kurs zrobiony kilka lat temu. Czy kwalifikacje pracownika są wystarczające do zatrudnienia go jako inspektora bhp, a jeśli tak to na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymogi na stanowisko inspektora BHP

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

  • inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

  1. zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub

  2. wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

  • starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

  • głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Jeśli ten pracownik posiada zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy, to nie ma przeszkód, aby uzyskał wymagania kwalifikacyjne potrzebne dla inspektora do spraw BHP. Pracodawca powinien takiego pracownika zatrudnić na stanowisku inspektora BHP.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: