Wymogi na stanowisko inspektora BHP

Pytanie:

W zakładzie pracy (publiczny ZOZ) zatrudnionych jest 900 osób i tylko jeden inspektor bhp. W tej sytuacji istnieje obowiązek zatrudnienia drugiego. W zakładzie na innym stanowisku pracuje pracownik, który kilka lat wcześniej pracował w tym zakładzie jako inspektor bhp. Posiada średnie wykształcenie i miesięczny kurs zrobiony kilka lat temu. Czy kwalifikacje pracownika są wystarczające do zatrudnienia go jako inspektora bhp, a jeśli tak to na jakiej podstawie?

Masz inne pytanie do prawnika?

27.2.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wymogi na stanowisko inspektora BHP

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów, starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

  • inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

    Porady prawne
  • starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:

  1. zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub

  2. wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

  • specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

  • starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

  • głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

Jeśli ten pracownik posiada zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy, to nie ma przeszkód, aby uzyskał wymagania kwalifikacyjne potrzebne dla inspektora do spraw BHP. Pracodawca powinien takiego pracownika zatrudnić na stanowisku inspektora BHP.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne