Zablokowanie prawomocnego orzeczenia sądu

Pytanie:

"Czy ktokolwiek (z osób fizycznych czy prawnych) na jakiejkolwiek podstawie może nie zgodzić się na wykonanie prawomocnego orzeczenia sadu? (np. w sprawie spadku, nakazu wypłaty odszkodowania, zaległej pensji itd.)."

Odpowiedź prawnika: Zablokowanie prawomocnego orzeczenia sądu

Zgodnie z Art. 365. § 1 Kodeksu postępowania cywilnego orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy i inne organy państwowe, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Jeżeli zatem np. strona odmawia zastosowania się do postanowień wyroku to prawo przewiduje środki umożliwiające jego wyegzekwowanie. Jeżeli zaś np. zapadnie wyrok ustalający własność np. działki, to wyrok taki będzie skuteczny wobec wszystkich. Nie można zatem stwierdzić, że nie wykona się postanowień wyroku z jakichkolwiek powodów. Zaznaczyć jednak należy, że prawo czasami może przewidywać zawieszenie wyegzekwowania wyroku (np. zakaz wykonywania wyroków eksmisyjnych w danym okresie czasu).

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika