Zaciągnięcie kredytu przez wspólnotę mieszkaniową

Pytanie:

Czy wspólnota mieszkaniowa może zaciągnąć kredyt w banku (na remont dachu)? Jeśli tak, to jakich zabezpieczeń może zażądać bank i kto odpowiada za spłatę kredytu?

Masz inne pytanie do prawnika?

21.6.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaciągnięcie kredytu przez wspólnotę mieszkaniową

Udzielenie kredytu zależy tylko i wyłącznie od banku. Prawo bankowe nie zawiera katalogu podmiotów, które mogą starać się o kredyt. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności. Podobnie rzecz się ma w przypadku zabezpieczeń kredytu. Przepisy stanowią bowiem, że celu zabezpieczenia wierzytelności, które wynikają z czynności bankowych, bank może żądać zabezpieczenia przewidzianego w Kodeksie cywilnym i prawie wekslowym oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i zagranicznym. Oczywiście fakt ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia powinien znaleźć się w umowie kredytu.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne