Zakaz palenia papierosów w pracy

Pytanie:

Czy można zakazać palenia papierosów w czasie pracy? Czy można wyznaczyć palarnię na powietrzu? Co z wykorzystaniem czasu pracy jeśli pracownik wychodzi "na papieroska" ok. 10 razy w ciągu dnia pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

10.2.2004

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakaz palenia papierosów w pracy

Wydaje się, iż zakazu palenia papierosów pracodawca nie może wprowadzić. Świadczy o tym choćby fakt, iż w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w rozdziale 7 uregulowane zostały wymagania dotyczące palarni. § 40 tego aktu stanowi, iż palenie tytoniu w zakładach pracy jest dozwolone wyłącznie w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach (palarniach) wyposażonych w dostateczną ilość popielniczek. Palarnie powinny być usytuowanie w sposób nie narażający osób niepalących na wdychanie dymu tytoniowego. Ponadto w palarni powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany korzystającego z tego pomieszczenia, z tym jednak, że powierzchnia poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych na palarnie nie powinna być mniejsza niż 4 m2. W palarni należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. Z mocy przepisów kodeksu pracy czas pracy nie jest utożsamiany z czasem faktycznie wykonywanej pracy, lecz z pozostawaniem pracownika w dyspozycji pracodawcy. Czas pozostawania w dyspozycji pracodawcy powinien być, w interesie pracodawcy, czasem efektywnie wykonywanej pracy, z wyjątkiem niezbędnych przerw. Przepisy prawa pracy uwzględniają te przerwy. Do pracodawcy należy taka organizacja pracy, ażeby czas pozostawania pracownika w jego dyspozycji był czasem efektywnej pracy. Kwestią oceny indywidualnej sytuacji jest, to czy pracownik nie nadużywa możliwości korzystania z przerw.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

praca w warunkach szkodliwych

30.8.2019 przez: orim74

Bezpieczenstwo w pracy

18.7.2018 przez: Pracownikk

odkurzanie i sprzątanie w biurze

6.5.2018 przez: KasiaKatarzyna

Niska temperatura w pracy

4.4.2018 przez: 214420