Zakaz palenia w miejscach publicznych

Pytanie:

Jakiś czas temu głośno było o zakazie palenia tytoniu w miejscach publicznych. Czy rzeczywiście zakaz taki istnieje i ewentualnie jakie przepisy regulują tę kwestię? W jaki sposób można walczyć z osobami, które nie zważając na otoczenie, zatruwają innych?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.2.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakaz palenia w miejscach publicznych

Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, zabrania się palenia wyrobów tytoniowych poza pomieszczeniami wyodrębnionymi i odpowiednio przystosowanymi:  

  • w zakładach opieki zdrowotnej (z wyjątkiem sytuacji gdy lekarz prowadzący leczenie w szczególnym przypadku  zezwolił pacjentowi przebywającemu w zakładzie opieki zdrowotnej na odstępstwo od zakazu palenia wyrobów tytoniowych),  
  • w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych,  
  • w pomieszczeniach zakładów pracy oraz innych obiektów użyteczności publicznej, a w małych, jednoizbowych lokalach gastronomicznych - poza wyraźnie wyodrębnionymi miejscami. 

Za wprowadzenie zakazu palenia tytoniu w tych miejscach odpowiedzialny jest właściciel lub użytkownik obiektu.

Ponadto, rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż wskazane powyżej miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne od dymu tytoniowego.

Kto pali wyroby tytoniowe w miejscach objętych zakazami, podlega karze grzywny. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne