Zakładanie szkoły niepublicznej (podstawówki)

Pytanie:

Data wpisu do ewidencji niepublicznej szkoły podstawowej, a data rozpoczęcia jej funkcjonowania są różne (np. wpis w czerwcu a rozpoczęcie funkcjonowania 1 wrzesień). Czy zapis art. 8 ustawy o systemie oświaty odnosi się do momentu ubiegania się o wpis (zgłoszenie do ewidencji aż do wydania decyzji i zaświadczenia o wpisie), czy odnosi się do daty rozpoczęcia działalności wskazanej w zgłoszeniu? Wpis do ewidencji nie oznacza faktycznej egzystencji szkoły. Jak rozumieć słowo "być" w art. 8 ustawy o systemie oświaty?

Masz inne pytanie do prawnika?

24.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakładanie szkoły niepublicznej (podstawówki)

Art. 8 ustawy o systemie oświaty stanowi, że szkoła podstawowa i gimnazjum może być tylko szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Oznacza to, że szkoła niepubliczna, która nie ma uprawnień szkoły publicznej nie może prowadzić nauczania jako szkoła podstawowa czy gimnazjum. Taka szkoła może prowadzić nauczanie jako liceum. Wiąże się to z tym, że niepubliczna szkoła podstawowa może działać tylko jako szkoła z uprawnieniami szkoły publicznej. Wymagania te musi spełniać na etapie rejestracji jeśli chce prowadzić nauczanie jako szkoła podstawowa od początku działalności. Nie dojdzie do wpisu do ewidencji szkoły niepublicznej, która nie ma opinii kuratora, a chce działać jako szkoła podstawowa; rejestracja byłaby bowiem bezcelowa.

Wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w razie niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Doradztwo prawne

28.9.2020 przez: -

BIURO RACHUNKOWE

25.7.2018 przez: -

Legitymacja prasowa

8.3.2017 przez: -