Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Pytanie:

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną zatrudnia około 100 osób. Firma działa od 10 lat. Czy taka firma może nie tworzyć funduszu świadczeń socjalnych? A jeśli musi go stworzyć, to czy może stosować pomniejszone odpisy na fundusz socjalny?

Masz inne pytanie do prawnika?

17.8.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Fundusz tworzą pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Nie ma przy tym znaczenia, w jakiej formie działa pracodawca. Jedynie jednostki sektora finansów publicznych mają obowiązek stworzenia Funduszu bez względu na ilość pracowników. Dodatkowo inne podmioty niz te jednostki mogą w drodze zbiorowego układu pracy postanowić, iż Fundusz nie będzie powoływany. Układ taki może również dowolnie kształtować wysokość odpisów. Jeżeli pracownicy nie są objęci układem zbiorowym pacy, wówczas kwestie te może regulować regulamin wynagradzania. Postanowienia dotyczące niepowoływania Funduszu lub wysokości odpisów wymagają uzgodnienia z zakładową organizacją związkową, a w jej braku - z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.  Więcej informacji na ten temat zawiera artykuł Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Porady prawnePorady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne