Zakres obowiązywania tajemnicy bankowej

Pytanie:

Czy pracownik banku, który przychodzi do domu kredytobiorcy zalegającego ze spłatą rat kredytu, ma prawo informować matkę kredytobiorcy (która nic nie wiedziała o kredycie) o stanie zadłużenia pełnoletniej córki czy syna, straszyć komornikiem i zmuszać matkę do wpłacenia dwóch rat? Czy osoba, wobec której pracownik banku dopuścił się złamania tajemnicy bankowej, ma szansę wygrać proces wytoczony bankowi ?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.5.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zakres obowiązywania tajemnicy bankowej

Tajemnicą bankową objęte są wszelkie informacje dotyczące czynności bankowych. Zawarcie umowy kredytu jest z pewnościa czynnością bankową, objetą tajemnica bankową. Ustawa Prawo bankowe przewiduje możliwość udostępnienia tajemnicy bankowej niektórym instytucjom (np. prokuraturze lub innym bankom), tylko na zasadzie wyjątku. Pracownik banku, który ujawnił tajemnice bankową osobom nie będącym stroną umowy kredytu dopuścił się naruszenia tajemnicy bankowej. Oprócz sankcji karnych za ujawnienie tajemnicy bankowej określonych w art. 171 § 4 Prawa bankowego, bank odpowiedzialny jest za powstałą wskutek ujawnienia tajemnicy bankowej szkodę, na podstawie art . 105 § 5. Szkodę tą należy jednak udowodnić. Co do zasady, można domagać się od banku odszkodowania za ujawnienie tajemnicy bankowej.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne