Opodatkowanie zakupu używanego samochodu

Pytanie:

"Przedsiębiorca prowadzący handel samochodami używanymi kupuje samochód używany od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Czy taka transakcja jest obciążona podatkiem od czynności cywilnoprawnych?"

Odpowiedź prawnika: Opodatkowanie zakupu używanego samochodu

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 101 poz. 649, z późn.zm., dalej p.c.c.) podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży.

 Zgodnie z art. 2 pkt 4 p.c.c. nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest: 

a) opodatkowana podatkiem od towarów i usług, 

b)  zwolniona z podatku od towarów i usług,

W związku z powyższym czynność nabycia samochodu od osoby fizycznej będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, chyba że co najmniej jedna strona tej transakcji będzie opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub będzie z tego podatku zwolniona.

Obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa na kupującym (Art. 4 pkt 1 p.c.c.), a podatek powinien zostać przez kupującego zapłacony w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika