Zaliczka kwartalna na podatek

Pytanie:

Opłacam podatek dochodowy w formie kwartalnych zaliczek. W jakim terminie muszę opłacić zaliczkę za IV kwartał: do 20.XII w wysokości za III kw., czy do 20.I.2009 r.?

Masz inne pytanie do prawnika?

26.10.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaliczka kwartalna na podatek

Zgodnie z art. 44 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia.

Zatem zaliczkę na podatek dochodowy za IV kwartał płaci się w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni (czyli III), w terminie do 20 grudnia. A więc do 20 grudnia trzeba faktycznie zapłacić dwie zaliczki – za dwa ostatnie kwartały roku.

>

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: