Zaprzestanie działalności w formie spółki cywilnej

Pytanie:

"Wspólnik złożył do sądu pozew o rozwiązanie spółki cywilnej. Kiedy należy zaprzestać działalności spółki? Czy dopiero po wyroku czy już w trakcie trwania procesu?"

Odpowiedź prawnika: Zaprzestanie działalności w formie spółki cywilnej

Do chwili prawomocnego orzeczenia sądowego w sprawie rozwiązania spółki przez sąd, umowa spółki cywilnej nadal obowiązuje. Umowa spółki ulegnie rozwiązaniu z chwią uprawomocnienia się orzeczenia sądowego. Dopiero wówczas należy przystąpić do likwidacji majątku spółki.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika