Zaskarżenie wyrzeczenia o kosztach

Pytanie:

Koszty sądowe za sprawę rozwodową ustalono 1000 zł. Gdzie odwołać się od tej decyzji - do jakiej komórki sądu?

Masz inne pytanie do prawnika?

3.6.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaskarżenie wyrzeczenia o kosztach

Zgodnie z art. 108 kpc, sąd rozstrzyga o kosztach w każdym orzeczeniu kończącym sprawę w instancji. Zgodnie zaś z artykułem 394 kpc, zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest m.in. zwrot kosztów, jeżeli strona nie składa środka zaskarżenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zapłaty oraz wynagrodzenie biegłego. Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia.

Porady prawne

Zatem, jeżeli chce Pan zaskarżyć tylko rozstrzygnięcie dotyczące kosztów, należy złożyć zażalenie do sądu drugiej instancji za pośrednictwem sądu I instancji (zażalenie od orzeczenia wydanego przez sąd okręgowy, należy złożyć do sądu apelacyjnego za pośrednictwem sądu okręgowego).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne