Zatarcie skazania i odzyskanie prawa wyborczego

Pytanie:

Czy prawdą jest, że po upływie okresu 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku za przestępstwo umyślne, to osoba skazana, która jest druga w kolejności do objęcia mandatu radnego w gminie (po radnym, który zrzekł się mandatu) może wejść w skład rady miejskiej i pełnić funkcję radnego? Nadmieniam, że taką informację otrzymałem z biura Komisarza Wyborczego, który potwierdził, że w takim przypadku możliwe jest objęcie mandatu radnego.

Masz inne pytanie do prawnika?

8.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatarcie skazania i odzyskanie prawa wyborczego

Opisana sytuacja mogłaby mieć miejsce, jeżeli osoba skazana otrzymała wyrok w zawieszeniu i minęło 6 miesięcy od zakończenia okresu próby (nie od uprawomocnienia się wyroku). W takim wypadku bowiem następuje zatarcie skazania, tzn. uznaje się je za niebyłe, a więc osoba skazana odzyskuje bierne prawo wyborcze.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Zaświadczenie o niekaralności - Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego?

Przedstawiciele niektórych zawodów muszą legitymować się niekaralnością, szczególnie przy przyjmowaniu do pracy. Jak zatem uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego, tzw. Zaświadczenie o niekaralności? Gdzie uzyskać informacje z Krajowego Rejestru Karnego?  Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości, (...)

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

16 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 26/16) w sprawie skargi konstytucyjnej K. L. dotyczącej wyłączenia możliwości zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15. ##baner## Orzeczenie TK Trybunał (...)

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

Zatarcie skazania na karę pozbawienia wolności

16 grudnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie (sygn. akt SK 26/16) w sprawie skargi konstytucyjnej K. L. dotyczącej wyłączenia możliwości zatarcia skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości wobec małoletniego poniżej lat 15. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że (...)

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

Uznanie spadkobiercy za osobę niegodną dziedziczenia

  Kto może być uznany za spadkobiercę niegodnego dziedziczenia? Niegodnym może być uznany każdy spadkobierca - czy to powołany na mocy testamentu, czy ustawy. Często bowiem zdarza się, że sam spadkodawca nie zdaje sobie sprawy z określonych zdarzeń, które powinny eliminować daną osobę z kręgu powołanych do spadku. Przepisy kodeksu cywilnego określają precyzyjnie jakie (...)

Zmiany dotyczące komisji wyborczych

Zmiany dotyczące komisji wyborczych

Zmiany w Kodeksie wyborczym mają usprawnić proces powoływania obwodowych komisji wyborczych oraz urzędników wyborczych. Dostosowują także brzmienie przepisów kodeksu wyborczego do treści ustawy o pracownikach samorządowych, stwierdzając, że bierne prawo wyborcze nie przysługuje osobom skazanym prawomocnie za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego na każdą (...)

Radny zrobi interes z gminą przez spółkę?

Radny zrobi interes z gminą przez spółkę?

Spółka cywilna, w której jednym ze wspólników jest radny, nie powinna startować w gminnym przetarguPolskie przepisy pozwalają, by w przetargach gminnych wygrywały spółki, których jednym z udziałowców jest radny. Umowa jest bowiem zawierana z osobą prawną, czyli spółką. Prawo zaś zakazuje jedynie powierzania przez wójta (bądź (...)

Nowelizacja ustaw samorządowych

Nowelizacja ustaw samorządowych

Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski podpisał nowelizacje ustaw samorządowych, tj. ustawę o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa, a także nowelizację ustaw o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz o pracownikach samorządowych. Nowelizacja ma ograniczyć zjawisku korupcji w organach samorządowych. (...)

Rasistowski żart radnego.

Rasistowski żart radnego. "Co ma Murzyn białego?"

To już kolejny kontrowersyjny wpis na Facebooku, którego autorem jest radny miejski Platformy Obywatelskiej z Bolesławca. Zamieścił on na swoim profilu pytanie: Co ma Murzyn białego?; I odpowiedź: - Słuchać! – czytamy na łamach Gazety Wyborczej. Autorem wpisu jest Wojciech Kasprzyk, 27-latek, który studiował w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Legnicy. Radny po godzinie usunął tekst (...)

Czy radny może zaskarżyć zarządzenie zastępcze wojewody o wygaśnięciu swojego mandatu?

Czy radny może zaskarżyć zarządzenie zastępcze wojewody o wygaśnięciu swojego mandatu?

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące wygaśnięcia mandatu radnego i możliwości zaskarżenia zarządzenia zastępczego wojewody. Radni nie mogą bowiem prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy. Radny Andrzej M. prowadzi jednak taką (...)

Radny zarabia na własnej gminie...

Radny zarabia na własnej gminie...

Firma, w której nawet 100 proc. udziałów ma radny, może startować do przetargu we własnej gminie Tymczasem jako osoba fizyczna radny nie ma prawa ubiegać się o zamówienie. Polanica Zdrój zorganizowała przetarg na budowę odcinka drogi. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka, której 100 proc. udziałów należy do miejscowego radnego (jest również jej prezesem). - Przed zawarciem (...)

Gdzie będą budowane wielofunkcyjne boiska sportowe ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży?

Gdzie będą budowane wielofunkcyjne boiska sportowe ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży?

Ministerstwa Sportu i Turystyki podało wykaz beneficjentów zakwalifikowanych do programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" w roku 2008:Gmina Liw Gmina Lelis Gmina Wolanów Gmina Jedlińsk Gmina Ostrów Mazowiecka Powiat Mińsk Mazowiecki Powiat Otwock Miasto Szydłowiec Zespół Szkół Rolniczych (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina zamieszcza w swoim BIP informację, (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami i importerami lub spółkami wydobywczymi. Zawiera ona zwięzły opis postępowania (...)

Program „Opieka 75+” - czyli gminy zaopiekują się seniorami...

Program „Opieka 75+” - czyli gminy zaopiekują się seniorami...

Jaki jest cel programu "Opieka 75+"?  W odpowiedzi na zachodzące procesy demograficzne Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka 75+”. Chodzi o zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach do 20 tys. mieszkańców, które (...)

Dystrybucja węgla przez gminy

Dystrybucja węgla przez gminy

Ustawa węglowa wchodzi w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina musiała zamieścić w swoim BIP informację, (...)

Zatarcie skazania to nie anulowanie wyroku

Zatarcie skazania to nie anulowanie wyroku

 Oskarżony miał wcześniej orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Zakaz ten złamał i został oskarżony o przestępstwo z art. 244 k.k. Zanim jednak sąd karny zdołał go za ten czyn skazać, doszło do zatarcia owego poprzedniego skazania (był to wyrok w zawieszeniu). Sąd w tej sytuacji postępowanie umorzył - bo doszedł do wniosku, że w chwili orzekania musi wciąż (...)

Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

Skazanie bez rozprawy za karnoskarbowy czyn zabroniony

Prokurator, a także finansowy organ dochodzenia może, za zgodą oskarżonego, dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o skazanie oskarżonego za zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli okoliczności popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy. Co (...)

Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

Samoskazanie oskarżonego w procesie karnym

Samoskazanie oskarżonego w postępowaniu karnym jest przejawem dążenia do konsensualnego, czyli opartego na porozumieniu stron, zakończeniu postępowania karnego. Instytucja ta pozwala oskarżonym za drobne przestępstwa na wymierzenie samemu sobie kary, co pogłębia świadomość prawną i odpowiedzialność za własne czyny z jednej strony, a znacznie skraca proces karny z drugiej. Zastosowanie (...)

Prawomocne orzeczenie sądu karnego a później ujawnione czyny

Prawomocne orzeczenie sądu karnego a później ujawnione czyny

    Pytanie o zakres powagi rzeczy osądzonej w ewentualnym kolejnym postępowaniu karnym powstaje w każdej sytuacji, w której sąd, któremu przychodzi następnie orzekać w przedmiocie odpowiedzialności karnej za zachowania nie objęte uprzednim prawomocnym skazaniem stwierdzi, iż zachowania będące aktualnie przedmiotem skargi, wraz z zachowaniem, choćby jednostkowym, (...)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

Odpowiedzialność porządkowa pracowników (upomnienie, nagana)

  Do podstawowych obowiązków pracowniczych należy m.in. przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy , a także przepisów przeciwpożarowych. W celu wyegzekwowania tych obowiązków pracodawca dysponuje szeregiem środków, które mogą zdyscyplinować (...)

Świadectwo pracy, gdy następuje zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w urzędzie

Świadectwo pracy, gdy następuje zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w urzędzie

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w sprawie treści świadectwa pracy w części dotyczącej trybu ustania stosunku pracy w przypadku, gdy następuje zatarcie kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w urzędzie: - Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów w sprawie treści świadectwa pracy w części dotyczącej trybu ustania stosunku pracy w przypadku, gdy następuje (...)

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Aby poprzeć wniosek o referendum lokalne, trzeba podać wiele swoich danych

Poparcie przez mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego wniosku o przeprowadzenie referendum w opinii NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów, po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2017 r. na posiedzeniu jawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie na podstawie art. 264 § 2 w związku z art. 15 § 1 pkt (...)

Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

  Kto może wybierać a kto być wybranym? Zgodnie z nowym prawem zasada staje się, że organy te wybierane są w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich oraz w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania wójta w danej gminie (jak również burmistrza oraz prezydenta miasta), czyli tzw. czynne prawo wyborcze ma każdy, kto posiada prawo wybierania do tej rady gminy. Bierne (...)

Rady pracowników w firmach

Rady pracowników w firmach

    25 maja 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji. Ustawa ta określa warunki informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji oraz zasady wyboru rady pracowników. Wdraża ona minimalne standardy w tym zakresie przewidziane w Dyrektywie 2002/14/WE, ustanawiającej ogólne (...)

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego

Z dniem 1 maja 2004 roku staniemy się członkiem Unii Europejskiej. Wiąże to się z wieloma obowiązkami związanymi z dostosowaniem naszego ustawodawstwa do prawa unijnego, lecz także z określonymi uprawnieniami. Nasz kraj w Unii Europejskiej będzie reprezentowany między innymi na forum Parlamentu Europejskiego.W traktatach założycielskich Parlament Europejski nosił nazwę Zgromadzenia Parlamentarnego (...)

Podstawowe zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego

Podstawowe zasady wyborów do Parlamentu Europejskiego

Wspólne są tylko najważniejsze zasady. Szczegóły ustalają poszczególne kraje.W pierwszym tygodniu czerwca miliony Europejczyków skorzystają ze swojego prawa do głosowania na posłów do Parlamentu Europejskiego. UE nie ma jednolitego prawa wyborczego w odniesieniu do tych wyborów i wiele szczegółów decyduje się na szczeblu krajowym. Niemniej jednak, ustanowiony został podstawowy zbiór (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Czy wyrok 12 m-cy w zawieszeniu na 2 lata z lipca 2000 r. z art. 270 można uznać za nie były i czy jest on już wykreślony z CRS-u? Jeśli wyrok nadal jest w CRS-sie co należy zrobić, aby jak najszybciej (...)

Pomocnictwo przy podrobieniu dokumentu

Pomocnictwo przy podrobieniu dokumentu

We wrześniu 2001 r. zostałam oskarżona o udzielenie pomocy do podrobienia legitymacji studenckiej , dostarczając swoje zdjęcie i podając fałszywe dane personalne a następnie posłużyłam się (...)

Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia

Zatarcie skazania a naruszenie dobrego imienia

W roku 1995 zostałem skazany na karę roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem na okres lat dwóch. Wiadomo, iż tzw. zatarcie skazania następuje następuje 6 miesięcy od chwili pozytywnego (...)

Skutki zatarcia skazania

Skutki zatarcia skazania

Czy zatarcie skazania określone w art. 135q ust. 1 ustawy o Policji oraz w art. 106 kk jest tożsame i należy je rozpatrywać w tych samych kategoriach? Jeżeli prokurator w postanowieniu o odmowie wszczęcia (...)

Wygaśnięcie mandatu radnego

Wygaśnięcie mandatu radnego

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wojewoda uznał, że radny złamał ustawę o samorządzie gminnym. Chodzi o prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia (...)

Korekta oświadczenia majątkowego radnego

Korekta oświadczenia majątkowego radnego

Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami radny obowiązany jest do złożenia oświadczeń o stanie (...)

Łączenie innych funkcji z mandatem radnego gminy

Łączenie innych funkcji z mandatem radnego gminy

Czy Radny Gminy może sprawować swoją funkcję gdy: - jest kierownikiem Domu Pomocy Społecznej w którym przebywają osoby do utrzymania których Gmina dotuje? - jest główną księgową banku, który (...)

Wykorzystanie mienia komunalnego gminy

Wykorzystanie mienia komunalnego gminy

Wraz z nową kadencją nowi radni składają oświadczenia o stanie majątkowym. Zabronione jest w szczególności prowadzenie przez nich działalności gospodarczej w oparciu o mienie gminne. Czy prowadzenie (...)

Status przewodniczącego rady gminy

Status przewodniczącego rady gminy

Niedługo zostanie powołana nowa rada gminy. Jaki jest status prawny przewodniczącego rady gminy, jeżeli chodzi o jego funkcję, zatrudnienie i wynagrodzenie? Czy w związku z pełnioną funkcją podlega (...)

Eksmisja osób z prawem do lokalu socjalnego

Eksmisja osób z prawem do lokalu socjalnego

Oczywiście hipotetycznie: jeśli mam dłużnika, który ma orzeczoną eksmisję z przysługującym prawem do lokalu socjalnego, to czy jest maksymalny okres, po którym gmina musi zaproponować zawarcie (...)

Utrata wynajmowanego lokalu

Utrata wynajmowanego lokalu

Uchwała Rady Gminy z lutego 95r. mówi: zarząd miejski może przeznaczyć do sprzedaży następujące mienie gminy: budynki i lokale mieszkalne stanowiące mienie komunalne etc. Sprzedaż budynków i (...)

Umowa dzierżawy a zwrot nakładów

Umowa dzierżawy a zwrot nakładów

Gmina zawarła umowę z likwidatorem na czas nieokreślony, na grunty i nieruchomość. Gmina zainwestowała w dzierżawioną nieruchomość (wyremontowała budynek). W umowie nie ma żadnych zabezpieczeń, (...)

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

Zmiana sposobu ogrzewania lokalu komunalnego

We wspólnocie mieszkaniowej, w której gmina ma swoje udziały właściciele postanowili dokonać zmiany sposobu ogrzewania lokali. Dotychczasowe ogrzewanie zasilane z sieci miejskiej postanowili zmienić (...)

Własność działek pod drogi po podziale ziemi

Własność działek pod drogi po podziale ziemi

W lipcu tego roku zakupiłem działkę budowlaną (nazwijmy ją "A"). Kupiłem ją od człowieka, który w tym regionie posiadał 2 działki, jedną z nich sprzedawał (jego działkę nazwijmy "B", sprzedał (...)

Wycofanie zgody na skazanie bez rozprawy

Wycofanie zgody na skazanie bez rozprawy

Czy oskarżony ma prawo wycofać zgodę na skazanie bez rozprawy? W doktrynie przeważa bowiem pogląd o dopuszczalności cofnięcia przez oskarżonego zgody na tego rodzaju skazanie. Trafnie podnosi (...)

Naruszenie obowiązku meldunkowego

Naruszenie obowiązku meldunkowego

Otrzymałem zawiadomienie z komisariatu policji, że przesłano wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie mnie za popełnienie czynu art. 147 par. 1 kodeksu wykroczeń w związku z art. 4, 5 i 15 ustawy o (...)

Karalność a licencja transportowa

Karalność a licencja transportowa

W 2007 roku zostałem skazany z art 13 par 1 w zw. z art 280 par 1 k.k. na 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na 3 lata. Pragnę się ubiegać o licencje na transport (...)

Domaganie się warunkowego umorzenia postępowania

Domaganie się warunkowego umorzenia postępowania

Syn znajomej (19 lat, niekarany, uczy sie w liceum) wracając z kolegami z imprezy w stanie nietrzeźwym wdali się w przepychankę i szarpaninę z inną, także nietrzeźwą osobą. Sytuacje zarejestrowała (...)

Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego

Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego

Prokurator "proponuje " mi przyznanie się do czynu, którego nie popełniłem i dobrowolne poddanie karze. Sugeruje, że większość członków grupy, którzy mają po kilkadziesiąt zarzutów tak zrobi (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

Po jakim czasie następuje zatarcie skazania? W razie skazania na karę pozbawienia wolności, karę 25 lat pozbawienia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania (...)

Zatarcie skazania prawomocnego wyroku sądu karnego

Zatarcie skazania prawomocnego wyroku sądu karnego

Po jakim czasie następuje zatarcie skazania prawomocnego wyroku sądu karnego? W zależności od tego, jaka ostatecznie kara została wymierzona, zastosowanie będą mieć następujące regulacje (...)

Zatarcie skazania

Zatarcie skazania

W 1999 roku zostałem ukarany karą ograniczenia wolności w wymiarze czterech miesięcy. W chwili obecnej staram się o przyjęcie do pracy, gdzie wymagana jest niekaralność. W związku z tym chciałbym (...)

Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

Prawo wyborcze do samorządu a zameldowanie

Od 8 lat przebywam na stałe w małej miejscowości w domku letniskowym całorocznym. Czy posiadam czynne i bierne prawo wyborcze na tym terenie? W ordynacji wyborczej używa się określenia miejsce pobytu, (...)

Czynne prawo wyborcze do rady gminy

Czynne prawo wyborcze do rady gminy

Kto posiada czynne prawo wyborcze do rady gminy? Czynne prawo wyborcze do rady gminy uregulowane jest w art. 5 ust. 1 Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, (...)

Wybór na radnego osoby skazanej

Wybór na radnego osoby skazanej

Załóżmy, że ktoś został skazany prawomocnym wyrokiem na podstawie art. 233 par. 1 k.k. (skłamał jako radny w oświadczeniu majątkowym). Czy taka skazana osoba może ponownie zostać radnym, ubiegać (...)

Wybór na radnego a miejsce zameldowania

Wybór na radnego a miejsce zameldowania

Podczas wyborów radnych gmin wiejskich, jakie zasady określają ilość radnych przypadających na określony obwód głosowania (miejscowość)? Czy zasady te czynią różnicę między osobami zameldowanymi (...)

FORUM PRAWNE

karany prawnik??

karany prawnik?? jestem studentem prawa i mam wyrok w zawieszeniu za przestepstwo umyslne. Okres trwania kary zakonczy mi sie jeszcze w czasie nauki na uczelni i uzyskam wtedy wymaz z rejestru osob karanych (...)

zaświadczenie o niekaralności

zaświadczenie o niekaralności witam moja sytuacja wygląda tak. w 2006roku dostalem wyrok 1rok pozbawienia wolnosci w zawieszeniu na 3 lata w 2007 dostalem wyrok 6miesiecy pozbawienia wolnosci w zawieszeniu (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Krajowy Rejestr Karny

Krajowy Rejestr Karny Witam. 19.12.2003r. otrzymałam wyrok za przestępstwo z art.292 $ 1 kk, karą było 8 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat i orzeczenie na podstawie art.71 (...)

Nowa praca (rejestr KRK)

Nowa praca (rejestr KRK) Witam, Jakiś czas temu zostałem skazany (spowodowałem wypadek). Dostałem wyrok w zawieszeniu. Okres "karencji" minął już dawno. Ubiegam się teraz o nową pracę. (...)

Gdzie sprawdzić czy radny nie był karany? Gdzie się można dowiezieć na jakiej podatwie radny otrzymuje

Gdzie sprawdzić czy radny nie był karany? Gdzie się można dowiezieć na jakiej podatwie radny otrzymuje Gdzie sprawdzić czy radny nie był karany? Gdzie się można dowiezieć na jakiej podatwie radny (...)

krakowski radny przed sądem

krakowski radny przed sądem ej słyszałem właśnie że Wojciech Kozdronkiewicz z krakowa stanoł dzisiaj przed sądem. ktoś wie za co? on jest radnym zdaje sie, tak? ktos wie o co jest sprawa? (...)

znieslawienie radnego

znieslawienie radnego Czy użycie w czasie kłótni z radnym dzielnicy słów \"są ludzie lepsi od pana, lepiej znający prawo administracyjne, swoją dzielnicę, ludzie działający prawdziwie społecznie,mający (...)

czy radny moze kupić działke od gminy??

czy radny moze kupić działke od gminy?? czy radny moze kupić działke od gminy??

"Radny na balandze w szkole" nagłówek ze strony pierwszej.

"Radny na balandze w szkole" nagłówek ze strony pierwszej. Witam. Jestem piłkarzem drużyny regionalnej i wewnętrznym działaczem w ramach drużyny. Organizuję stroje piłkarskie, jestem administratorem (...)

plan budowy kanalizacji koliduje z moim planem budowy domu

plan budowy kanalizacji koliduje z moim planem budowy domu Witam, jesteśma razem z żoną wlaścicielami działki. Działka jest w połowie z prawem do zabudowy a w połowie nieuzytek rolny. Moi rodzice (...)

Mieszkania w OSP a imprezy i cisza nocna

Mieszkania w OSP a imprezy i cisza nocna Witam Chciałem zasięgnąć opinii w dość nietypowej sprawie. Opis sytuacji: Mianowicie gmina wynajęła mieszkania w budynku OSP. Mieszkania znajdują się (...)

Wykup mieszkania komunalnego - kiedyś zakładowe

Wykup mieszkania komunalnego - kiedyś zakładowe Zamierzam wykupić mieszkanie komunalne, które gmina przeznaczyła na wykup. Moje pytanie jest następujące? Kiedyś owe mieszkanie było zakładowe (...)

czy gmina może zabrac majątek osoby samotnej przebywającej w domu opieki społecznej?

czy gmina może zabrac majątek osoby samotnej przebywającej w domu opieki społecznej? czy gmina może zabrac majątek osoby samotnej przebywającej w domu opieki społecznej? Wujek jest w domu starców (...)

Odstępstwo od MPZP

Odstępstwo od MPZP Witam, proszę o pomoc w następującej sytuacji. Chcemy wybudować dom na wąskiej działce gdzie zabudowa będzie 4,5m od granicy działki. Prawo budowlane wymaga minimum 4m (czyli (...)

Help! Pierwszy akt oskarżenia !!!

Help! Pierwszy akt oskarżenia !!! Jestem początkującą aplikantką i właśnie dziś napisałam swój pierwszy akt oskarżenia z wnioskiem o skazanie bez rozprawy. Mam pytanie a propos wykazów, które (...)

Skazanie bez rozprawy

Skazanie bez rozprawy jest możliwe Skazanie bez rozprawy?! czy cos takiego jest wogóle u nas możliwe, przeciez to absurd jest? art.335 kpk zezwala na to grabek38 sprawy które są mało wazne czesto (...)

tryb konsesualny

tryb konsesualny Witam! prosze państwa prosze o wytłumaczenie tak po ludzku, czym jest tryb konsesualny? chyba chodziło panu o tryb konsensualny, literówka się wkradła;) secunda jest to inaczej rzecz (...)

dobrowolne poddanie sie karze

dobrowolne poddanie sie karze Co to takiego? W jakich sytuacjach jest to mozliwe? czesc:)...dobrowolne poddanie sie karze to zgoda na kare zaproponowana przez prokuratora po przesluchaniu.sprawa trafia (...)

Zatarcie skazania.

Zatarcie skazania. Chcialbym ubiegac sie o zatarcie skazania. W 2003 roku zapadl wyrok w mojej sprawie na podstawie art.286 par. 3 kk i wymierzono mi kare grzywny. Dowiedzialem sie ze o zatarcie skazania (...)

Porady prawne