Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek

Pytanie:

Sąd Okręgowy oddalił mój wniosek o wznowienie postępowania w sprawie o wykroczenie. Na odpisie jest pieczątka, że na to postanowienie służy zażalenie w terminie 7 dni od daty doręczenia. Czy w takiej sytuacji sam mogę napisać zażalenie? Czy takie zażalenie podlega opłacie, tak jak podlegał tej opłacie wniosek? W ilu egzemplarzach należy wysłać takie zażalenie?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.12.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek

Z wnioskiem o wznowienie postępowania w sprawach o wykroczenia może wystąpić strona osobiście. Nie ma tu obowiązku zastępstwa przez adwokata. Nie ma więc żadnych przeszkód, aby strona wniosła zażalenie na postanowienie sądu oddalające wniosek o wznowienie postępowania. Zażalenie wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia rozstrzygnięcia albo ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia, a gdy podlega ono doręczeniu, od daty doręczenia lub od daty dokonania zaskarżonej czynności. Zażalenie na postanowienie oddalające wniosek o wznowienie postepowania wolne jest od opłat sądowych. Zażalenie należy wnieść w jednym egzemplarzu.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

jazda po alkoholu

10.2.2021 przez: miracle

mandat za picie - odmówiłem przyjęcia

11.8.2020 przez: ciapaty

kradzież piwa, nieodrobienie kary

24.7.2018 przez: Sebascz4444