Zezwolenie na działalność turystyczną

Pytanie:

Czy, jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu pokoi turystom i organizuje dla klientów krótkotrwałe wycieczki i inne imprezy, ta działalność wymaga uzyskania koncesji jako działalność organizatora turystyki?

Masz inne pytanie do prawnika?

8.5.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zezwolenie na działalność turystyczną

Zgodnie z Art. 3 ustawy o usługach turystycznych (Dz.U.2001.55.578) pod pojęciem usługi turystycznej należy rozumieć - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym, a pod pojęciem imprezy turystycznej - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

Zgodnie z Art. 4 Działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu imprez turystycznych oraz na pośredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych wymaga uzyskania zezwolenia. Jeżeli zatem osoba organizuje imprezy turystyczne tworzące wraz z noclegami jednolity program i oferuje je we wspólnej cenie z noclegiem - powinien starać się o zezwolenie.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne