Zezwolenie na gry na automatach

Pytanie:

Chcę rozpocząć działalność w zakresie gier na automatach. Zamierzam kupić kilka maszyn i wstawić je do pubów, klubów. Chcę też wynająć lokal i tam prowadzić taką działalność. Czy wymaga to jakiegoś pozwolenia, zezwolenia przed rozpoczęciem działalności czy też wystarczy sam wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Masz inne pytanie do prawnika?

16.3.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zezwolenie na gry na automatach

Wskazana w pytaniu działalność jest regulowana przez ustawę o grach i zakładach wzajemnych. Wymienia ona dwie kategorie: gry na automatach i gry na automatach o niskich wygranych. Te drugie są definiowane przez ustawodawcę jako: gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż równowartość 15 euro, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,07 euro. Równowartość 15 euro i 0,07 euro ustala się według kursu kupna, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia poprzedniego roku kalendarzowego (art. 2 ust. 2b powyższej ustawy).

Pozostałe gry (nie mieszczące się w powyższej definicji ze względu na wielkość wygranej bądź opłaty) to po prostu gry na automatach.

Nie znając wysokości wygranych jakie można będzie osiągnąć na kupionych przez Pana maszynach trudno wskazać, w której z powyższych kategorii gier będzie mieścić Pana działalność.

Najważniejsze jest jednak, iż dla prowadzenia obu tych rodzajów działalności konieczne jest uzyskanie zezwolenia. Różnica w konsekwencjach prawnych pomiędzy grami na automatach, a grami na automatach o niskich wygranych jest tylko taka, iż zezwolenie na te pierwsze wydaje minister właściwy ds. finansów publicznych, na te drugie zaś izba skarbowa właściwa ze względu na miejsce prowadzenia działalności (art. 24 ustawy o grach i zakładach wzajemnych).

Procedurę udzielania zezwoleń określa ustawa o grach i zakładach wzajemnych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: