Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

Pytanie:

Wspólnicy dokonują zmiany umowy spółki jawnej poprzez usunięcie z umowy jednego z paragrafów. Fakt zmiany umowy spółki musi zostać zgłoszony do KRS wraz z umową jednolitą spółki. Czy w związku z tym pozostała numeracja paragrafów umowy powinna zostać bez zmian a przy usuniętym paragrafie umieścić wzminkę "usunięty" czy też można automatycznie ustalić nową liczbę porządkową pozostałych paragrafów umowy? Czy w takim przypadku sąd nie uzna tego za zmianę wszystkich paragrafów umowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

16.8.2004

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie zmiany umowy spółki do KRS

Do wniosku o wpis, dotyczącego zmiany umowy spółki dołącza się także tekst jednolity umowy lub statutu, z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. Do tekstu jednolitego nie stosuje się przepisów o formie czynności prawnych (art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Tekst jednolity umowy obejmuje treść tej umowy w aktualnym brzmieniu nadanym uchwałą wspólników (czyli nie uwzględnia się w nim postanowień uchylonych lub zmienionych). Nie jest natomiast możliwe wprowadzenie do tekstu jednolitego zmian, o których nie mówiłaby uchwała wspólników zmieniająca pierwotną umowę spółki. Numeracja poszczególnych postanowień należy do treści umowy i zmiana tej numeracji jest zmianą umowy spółki (w uchwale zmieniającej umowę powinien więc znaleźć się zapis "(...) dotychczasową treść paragrafu 5 niniejszej umowy oznacza się jako paragraf 4 (...)" itd.). Zatem jeśli uchwała zmieniająca umowę spółki nie zawiera zmiany numeracji jej postanowień, w tekście jednolitym umowy nie można dokonać takiej zmiany, a usunięty paragraf należy oznaczyć jako "uchylony".

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne