Zmiana komornika w toku egzekucji

Pytanie:

Jestem niezadowolony z działania komornika, który prowadzi egzekucję wyroku. Wniosłem w pełni należne opłaty (100%). Czy mogę zmienić komornika? Czy trzeba wtedy jeszcze coś dopłacać?

Masz inne pytanie do prawnika?

29.10.2002

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana komornika w toku egzekucji

W trakcie postępowania egzekucyjnego nie jest możliwe zrezygnowanie z jednego komornika na rzecz innego - chodzi o możliwość przejęcia postępowania przez innego komornika. Wydaje się, iż konieczne byłoby w tej sytuacji zrezygnowanie z postępowania egzekucyjnego i ewentualne ponowne jego wszczęcie. Możliwe jest umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 825 kpc jeżeli tego zażąda wierzyciel. Jednak należy się wtedy liczyć z ewentualnością ponownego poniesienia kosztów. Pamiętać należy jednak, że  wierzyciel ma prawo wyboru komornika w granicach właściwości sądu apelacyjnego.

Nie wskazuje Pan na czym konkretnie polegają uchybienia komornika, ale zauważyć należy, że na podstawie art. 767 kodeksu postępowania cywilnego na czynności komornika przysługuje skarga do sądu rejonowego. Dotyczy to także zaniechania przez komornika dokonania czynności. Skarga na czynności komornika jest środkiem zaskarżenia wszystkich jego czynności, zarówno tych, które zostały już dokonane jak i tych, których komornik jeszcze nie dokonał. Przysługuje ona na każdą czynność komornika. Skarga na czynności komornika stanowi środek zaskarżenia w razie naruszenia przez komornika przepisów procesowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: