Zmuszanie polskiego przedsiębiorcy do płacenia składek na rzecz pracowników w kraju wykonania usługi - prawo UE

Pytanie:

"Czy zgodne jest z prawem UE zmuszanie polskiego przedsiębiorcy do płacenia składek na rzecz pracowników w kraju wykonania usługi?"

Odpowiedź prawnika: Zmuszanie polskiego przedsiębiorcy do płacenia składek na rzecz pracowników w kraju wykonania usługi - prawo UE

Zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (Sprawa C- 404/98 Plum [2000] ECR I-1795; Sprawa C-62-63/81 Seco [1982] ECR 223 par. 15) -

Nie można zmusić polskiego usługodawcy, żeby płacił składki ubezpieczeniowe za swoich pracowników w kraju świadczenia usług, jeżeli ma już opłacone składki w Polsce.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika