Zwolnienia grupowe - emeryci

Pytanie:

W jednej z odpowiedzi dotyczących zwolnień grupowych wyczytałem, że odprawa pieniężna nie przysługuje zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymującemu emeryturę lub rentę. Proszę o podanie podstawy prawnej.

Masz inne pytanie do prawnika?

4.6.2003

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwolnienia grupowe - emeryci

Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy określa katalog osób, którym pomimo zaistnienia warunków do wypłaty odpraw, odprawy nie przysługują. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 4 powołanej ustawy, odprawa pieniężna nie przysługuje pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy i otrzymującemu emeryturę lub rentę albo zatrudnionemu w innym zakładzie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy lub w kilku zakładach pracy łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: