Zwolnienie dotacji spod egzekucji

Pytanie:

Komornik objął postępowaniem egzekucyjnym (zajął wierzytelność) dotację. Czy można sprzeciwić się temu zajęciu? Kto jest uprawniony do złożenia takiego sprzeciwu? Firma Skarbu Państwa, która jest dłużnikiem zajętej wierzytelności czy sam dłużnik? Jaki jest termin na złożenie takiego sprzeciwu? I co w sytuacji, gdy termin ten minie?

Masz inne pytanie do prawnika?

23.11.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwolnienie dotacji spod egzekucji

Osoba trzecia może w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, jeżeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa. Osoba trzecią jest udzielający dotacji. Jeżeli dłużnik zaprzecza prawu powoda, należy oprócz wierzyciela pozwać również dłużnika. Powództwo można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa, chyba że inny termin jest przewidziany w przepisach odrębnych.

Nie ma przeszkód by wniosek wystosował dłużnik. Przy czym sam wniosek nie ma żadnego znaczenia. Bowiem wniosek nie udowadnia w żaden sposób, że zająte środki pochodzą z dotacji. Niezbędne zatem jest wykazanie, że środki te nie podlegają zajęciu w postępowaniu egzekucyjnym. Komornik nie ma informacji skąd dane środki znajdujące się w majątku dłużnika pochodzą.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: