Zwrot wkładu, wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej

Pytanie:

Czy zwrot wkładu, wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.3.2012

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot wkładu, wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej

W tym aspekcie należy zwrócić uwagę na poglądy pojawiające się w orzecznictwie sądów administracyjnych, zgodnie z którym zwrot wkładu wspólnikowi występującemu ze spółki jawnej w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Istnieje linia orzecznictwa, w której sądy opierając się na twierdzeniu, że dochody uzyskane w czasie trwania spółki podlegają opodatkowaniu w każdym roku podatkowym, a zatem zwrot majątku występującemu ze spółki wspólnikowi nie wiąże się z powstaniem u występującego wspólnika przychodu.

Pogląd taki został wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 października 2004 r., (sygn. akt FSK 594/04), w wyroku WSA w Gdańsku z dnia 19 lutego 2009 r., (sygn. akt I SA/Gd 785/08), wyroku WSA w Kielcach z dnia 22 marca 2007 r., (sygn. akt I SA/Ke 72/07), czy też w wyroku WSA w Warszawie z dnia 30 stycznia 2009 r., (sygn. akt III SAWVa 2248/08).

W wydanym w dniu 24 lutego 2010 r. wyroku Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, sygn. akt I SA/Rz 958/09 sąd stwierdził, że zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału majątku spółki oznaczałoby opodatkowanie już wcześniej opodatkowanego majątku.

Z przyjętym w powołanych wyżej orzeczeniach podejściem nie zawsze jednak zgadzają się organy skarbowe podejmując decyzje w indywidualnych sprawach podatkowych. Organy podatkowe najczęściej interpretując przepisy updof w odniesieniu do wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej stwierdzają, że zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych są przychody otrzymane z tytułu zwrotu wkładu wspólnika, jedynie do wysokości, w jakiej ten wkład został wniesiony do spółki. Biorąc jednak pod uwagę tendencję orzecznictwa należy wskazać, że w razie ewentualnego sporu z organami podatkowymi pozytywne rozstrzygnięcie takiego sporu przez sąd administracyjny jest bardzo prawdopodobne.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

PROBLEMY PROBLEMY PROBLEMY....

12.11.2010 przez: -

spolka jawna przeniesienie udzialow

28.5.2010 przez: Rosalia

Wspólnik w sp.j a dotacje.

24.3.2010 przez: yaru