Czy wydatki na świadczenia medyczne dla pracowników są dla nich przychodem do opodatkowania?

1 stycznia 2007 r. zmieniły się zasady zaliczania do kosztów podatkowych (w PIT i CIT) świadczeń medycznych finansowanych pracownikom przez firmy. Stan ten obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Nie oznacza to jednak braku problemów ze świadczeniami medycznymi na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki na opiekę medyczną dla pracowników a koszty" uzyskania przychodów

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uchyliła art. 16 ust. 1 pkt. 65 ustawy  podatku dochodowym od osób prawnych (zob. Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2007 rok). Oznacza to, że możliwe jest teraz zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników. Podobna zmiana została wprowadzona również w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wartość świadczeń medycznych dla pracowników to przychód ze stosunku pracy, ale…

Wedle ogólnych zasad, wynikających z ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pracodawcy muszą doliczać do przychodu pracownika wartość świadczeń otrzymywanych przez pracowników. Dotyczy to także świadczeń medycznych (art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Są to tzw przychody ze stosunku pracy (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT).

Warto wykupić pakiet świadczeń dla wszystkich pracowników

Pracodawcy powinni jednak wiedzieć, że przy podejmowaniu decyzji o wykupieniu pakietu usług medycznych korzystne pod względem podatkowym jest wykupienie pakietu usług medycznych dla pracowników na podstawie umowy z placówką medyczną. Wówczas wydatek taki będzie stanowił przede wszystkim dla pracodawcy koszt uzyskania przychodów (w związku z uchyleniem wspomnianego wyżej przepisu art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Warto jednak wiedzieć, jaką formę powinien przybrać taki pakiet usług medycznych. To istotne, bowiem zakup pakietu świadczeń zdrowotnych dla poszczególnych pracowników spowoduje, że możliwe będzie przypisanie konkretnej wartości otrzymanego przez niego świadczenia, a tym samym u każdego z nich powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu. Natomiast zakup abonamentu dla wszystkich pracowników, opłacanego ryczałtowo nie spowoduje powstania u nich przychodu.

Jeżeli zatem pracodawca wykupi pakiet medyczny dla pracowników w formie ryczałtu, to nie będzie możliwe przypisanie określonej kwoty świadczenia do  poszczególnych pracowników. Dlatego też w takiej sytuacji nie powstanie u nich przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2006 r., Nr 217, poz. 1589)
  • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r., Nr 54, poz. 654, ze zm.);
  • Ustawa z dnia 27 października 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006 r., Nr 217, poz. 1588)
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika