Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

8.10.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

W artykule znajdziesz:

UE powinna podejmować wspólne działania na rzecz rozwiązania kryzysu finansowego, a państwa członkowskie powinny unikać jednostronnych działań, które pogarszają sytuację w krajach sąsiedzkich. To opinie, jakie dało się słyszeć podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświeconej posiedzeniu Rady Europejskiej i ocenie sytuacji na rynkach finansowych. Posłowie poparli plan KE powołania grupy wysokiego szczebla, która zajmie się opracowaniem polityki UE w zakresie nadzoru finansowego.

 

Rada i Komisja
 
Francuski minister ds. europejskich Jean-Pierre JOUYET powiedział, że koordynacja na szczeblu europejskim działa dobrze, a banki, instytucje nadzoru oraz Komisja Europejska doskonale ze sobą współpracują. Wezwał Komisje Europejską do wykazania się "pewną elastycznością" jeśli chodzi o europejska politykę konkurencji i pomocy publicznej. Wyraził nadzieję, że ambitne cele określone w pakiecie energetyczno-klimatycznym zostaną utrzymane i uda się doprowadzić do kompromisu w pierwszym czytaniu. Rząd irlandzki powinien przygotować mapę drogową umożliwiającą ratyfikację Traktatu z Lizbony, którą wszystkie państwa członkowskie mogłyby podpisać na grudniowym szczycie Rady Europejskiej. "Dziś potrzebujemy Traktatu z Lizbony bardziej niż kiedykolwiek" - stwierdził Jouyet.
 
Szef KE Jose Manuel BARROSO zauważył, że interwencje sektora publicznego na rynku finansowym mają miejsce na szczeblu krajowym, gdyż tam są środki i wiedza, ale UE powinna działać na podstawie wspólnych zasad, aby móc uwzględnić transgraniczne skutki krajowych interwencji. Zapowiedział utworzenie grupy na wysokim szczeblu pod kierownictwem byłego dyrektora generalnego MFW Jacquesa de Larosiere, która przygotuje propozycje systemu nadzoru rynków finansowych w Europie. W skład grupy wejdą komisarze odpowiedzialni za konkurencję Neelie Kroes, gospodarkę i politykę monetarną Joaquin Almunia oraz rynek wewnętrzny i usługi Charlie McCreevy.

 
Grupy polityczne


 
Joseph DAUL (EPP-ED, FR): To naturalne, że każde państwo członkowskie myśli w pierwszym rzędzie o sobie, ale UE musi połączyć wysiłki, aby kryzys nie miał zbyt dużych skutków dla gospodarki.

Porady prawne

Należy przygotować plan wsparcia dla MŚP i podtrzymać zaufanie obywateli do systemu finansowego, aby nie ulegli panice. Trzeba wdrożyć wspólnotowy, europejski system nadzoru rynków finansowych, agencje ratingowe nie są bowiem w stanie działać w imię interesu ogólnego. Państwa, które nie ratyfikowały Traktatu z Lizbony powinny to uczynić jak najszybciej. rada powinna przygotować mapę drogową przyjęcia Traktatu. Należy utrzymać kierunek zmian proponowanych w pakiecie klimatycznym, ale tak, aby nie przestraszyć przedsiębiorców i utrzymać inwestycje.
 
Martin SCHULZ (PSE, DE) Jeśli rząd irlandzki nie przekona swoich obywateli do Traktatu z Lizbony do wyborów Europejskich, to skład Parlamentu Europejskiego będzie się opierał na Traktacie Nicejskim. Trzeba sprawdzić, z jakich źródeł pochodzą środki na finansowanie kampanii przeciwko ratyfikacji Traktatu. "Do gaszenia pożaru nie wolno wołać tych, którzy go wywołali" - powiedział Schulz odnosząc się w ten sposób do zapowiedzi powołania grupy przez KE z udziałem komisarzy Kroes i McCreevy. Nowy system finansowy należy zbudować "na nowych fundamentach".
 
Graham WATSON (ALDE, GB): UE potrzebuje wspólnej odpowiedzi na kryzys finansowy, skoordynowanej i spójnej polityki. Państwa członkowskie nie mogą zaskakiwać się nawzajem swoimi decyzjami. Zyski są ważnym motywem w gospodarce, ale przyzwoity kapitalizm potrzebuje polityki publicznej i spójności społecznej. Gwarancje depozytów bankowych należy podnieść do 50 tys. euro, dlatego należy wesprzeć propozycje KE.
 
Pierre JONCKHEER (Verts/ALE, BE): Kryzys finansowy dowodzi braku wspólnych reguł europejskich. W tym obszarze potrzeba "więcej Europy, a nie mniej". Zwracał uwagę na odpowiedzialność instytucji europejskich. KE twierdziła kilkanaście miesięcy temu, że nie ma potrzeby legislacyjnej regulacji gwarancji depozytów i lokat bankowych. Pakiet klimatyczny, mimo kryzysu powinien mieć zapewnione finansowanie.
 
Brian CROWLEY (UEN, IE): Chwalił wysiłki Rady, jakie podjęła w celu zażegnania konfliktu w Gruzji. Irlandczycy potrzebują więcej czasu na rozwiązanie problemów wynikłych z odrzucenia Traktatu z Lizbony. Okres refleksji dla Irlandii nie powinien się różnić od okresu refleksji, jaki nastąpił po odrzuceniu projektu konstytucyjnego przez Francję i Holandię.

Gratulował Radzie i Komisji wspólnych działań, które przywracają wiarygodność rynkom finansowym.
 
Francis WURTZ (GUE/NGL, FR): Rada musi obiecać pełna gwarancję depozytów w całej UE. trzeba pomóc gospodarce poprzez rzeczywistą politykę kredytową, zwłaszcza wobec MŚP na rozwój produkcji i tworzenie nowych miejsc pracy. 30 mld euro pomocy dla MŚP to za mało. EBC powinien skupić się na priorytetach gospodarczych, a nie tylko na rynkach finansowych.
 
Nigel FARAGE (IND/DEM, GB): Kanclerz Niemiec uznała, że interes niemiecki jest ważniejszy od europejskiego, co Irlandczycy wiedzieli już wcześniej. Nie da się powstrzymać państw członkowskich od ochrony własnych rynków. Krytykował wprowadzenie jednej waluty. Stawka procentowa nie może być taka sama dla wszystkich państw członkowskich.
 
Polskie głosy w debacie
 
Jacek SARYUSZ-WOLSKI (EPP-ED, PL): Pomimo kryzysu finansowego trzeba pamiętać o wnioskach Rady z 1 września dotyczących Gruzji i Białorusi. Gruzja przegrała wojnę, ale wygrała pokój. Musimy pomóc Gruzinom wsparciem finansowym na rzecz odbudowy oraz skonsolidować reformy demokratyczne. UE była szybsza i skuteczniejsza niż Amerykanie dzięki wspólnemu podejściu. UE potrzebuje partnerstwa wschodniego na wyższym szczeblu, co pozwoli zagwarantować bezpieczeństwo dostaw energii poprzez ochronę gazociągów biegnących korytarzem kaukaskim. Wybory na Białorusi nie były demokratyczne. UE powinna zareagować nową polityką, która wymusi demokratyzację, obejmująca m.in. europejską politykę sąsiedztwa, obniżenie kosztów wiz dla obywateli, ochronę społeczeństwa obywatelskiego, organizacji pozarządowych, mniejszości etnicznych, narodowych i wolności mediów.
 
Ryszard CZARNECKI (UEN, PL): Samozwańczy liderzy kilku najważniejszych krajów UE nie uzgodnili żadnej taktyki reagowania na kryzys finansowy. Jeśli Rada na najbliższym szczycie nie wypracuje wspólnej strategii reagowania na kryzys wyśle zły sygnał. Mieszkańcom Unii Europejskiej potrzebna jest świadomość, że Unia jest obecna nie tylko wtedy, gdy jest dobrobyt, ale także, gdy jest problem.
 
Józef PINIOR (PSE, PL): Tak jak sytuacja na Kaukazie latem tego roku pokazała wyzwania geopolityczne stojące przed Unią, tak sytuacja na rynkach finansowych pokazuje wyzwania związane z gospodarką światową.

Nie można myśleć o skoordynowanej polityce UE wobec kryzysu finansowego bez Traktatu z Lizbony. Instytucje europejskie nie są właściwie reprezentowane w międzynarodowej architekturze finansowej, co tez dowodzi konieczności ratyfikacji Traktatu. "Ratujmy przemysł stoczniowy w Polsce, po co nam w tej trudnej sytuacji utrata dodatkowych 100 tysięcy miejsc pracy" - apelował poseł Pinior.
 
Jerzy BUZEK (EPP-ED, PL): Kryzys grozi nie tylko załamaniem finansów, ale spowolnieniem gospodarczym, utratą konkurencyjności i miejsc pracy. Przyjęcie niewłaściwych rozwiązań w pakiecie energetyczno-klimatycznym pogorszy szanse na wyjście z kryzysu. System handlu emisjami trzeba przystosować do obecnej, zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Redukcję emisji można osiągnąć wieloma sposobami. Poseł  Buzek zaapelował do prezydencji i Komisji o uwzględnienie uwag i poprawek mniejszości (z wczorajszego głosowania w parlamentarnej Komisji Ochrony Środowiska - red.) oraz uwzględnienie pogarszającej się sytuacji gospodarczej.
 
Konrad SZYMAŃSKI (UEN, PL): Setki miliardów euro są pompowane w europejskie instytucje finansowe, podczas gdy komisarz Kroes doprowadza do głębokiego kryzysu w Polsce na tle pomocy publicznej dla polskich stoczni w wysokości pół miliarda euro. Jak Komisja chce to wytłumaczyć polskiej opinii publicznej?

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne