Jak zapisać dziecko do żłobka?

Chcesz wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim albo wychowawczym? A może chcesz zacząć nową pracę? Możesz zapisać swoje dziecko do żłobka. 

 Kto może zapisać?

 Rodzice albo opiekunowie prawni dziecka. 

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Porady prawne

Ile lat może mieć dziecko?

 Sprawdź w żłobku, do którego chcesz zapisać dziecko. Takie informacje możesz znaleźć na przykład na stronie internetowej żłobka albo w dokumencie, który nazywa się statut żłobka. Jest to wewnętrzny regulamin żłobka i każdy rodzic powinien się z nim zapoznać.

Do żłobków zazwyczaj mogą chodzić dzieci poniżej 3 roku życia. Jednak niektóre żłobki nie przyjmują na przykład niemowląt. Każdy z nich samodzielnie ustala wiek dzieci. W wyjątkowych sytuacjach – na przykład, gdy w przedszkolach nie ma miejsca – niektóre żłobki przyjmują również trzyletnie dzieci.

Statut żłobka to wewnętrzny dokument (regulamin) żłobka, który zawiera między innymi:

 • nazwę i adres żłobka,
 • warunki rekrutacji do żłobka (na przykład wymagany wiek dziecka),
 • informacje o opłatach za pobyt i wyżywienie,
 • informacje o celach i zadaniach żłobka wraz ze sposobem ich realizacji (ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w jego wychowaniu; a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – ze szczególnym uwzględnieniem ich niepełnosprawności).

Co należy zrobić?

Nie ma jednej procedury zapisu do żłobka. Należy sprawdzić na stronie internetowej żłobka, urzędu gminy lub miasta, jakie zasady tam obowiązują (możesz też zapytać na miejscu w tych instytucjach). W niektórych żłobkach możesz zapisać dziecko osobiście, w innych – przez internet.

 1. Wybierz żłobek, do którego chcesz zapisać dziecko.
 2. Skontaktuj się z wybranym żłobkiem i dowiedz się, kiedy rozpoczyna się rekrutacja i czy żłobek prowadzi ją przez internet. Teraz masz 2 możliwości:
  1. jeśli żłobek NIE prowadzi rekrutacji przez internet:
   • odwiedź wybrany żłobek,
   • weź wniosek o przyjęcie do żłobka,
   • dowiedz się, czy będziesz potrzebować dodatkowych dokumentów,
   • wypełnij wniosek,
   • złóż gotowy wniosek w tym żłobku,
  2. jeżeli żłobek prowadzi rekrutację przez internet:
   • wejdź na stronę internetową żłobka, urzędu miasta lub gminy,
   • zapoznaj się z listą wymaganych dokumentów,
   • wypełnij i wyślij wniosek w internecie,
   • wydrukuj, podpisz i zanieś wniosek do żłobka (często gminy pozwalają zapisać dziecko do kilku żłobków podczas rekrutacji – dokumenty zanieś wtedy do tego, na którym najbardziej ci zależy),
   • obserwuj status swojego wniosku w internecie.
 3. Czekaj na ogłoszenie listy przyjętych dzieci.
 4. Jeśli twoje dziecko zostanie przyjęte – dostaniesz informację, do kiedy musisz potwierdzić, że dziecko będzie chodziło do żłobka i donieść dokumenty.

Ile trzeba płacić?

W żłobkach publicznych wysokość opłat za pobyt oraz wyżywienie dziecka ustala urząd gminy lub miasta. W żłobkach niepublicznych – sam żłobek. W niektórych żłobkach możliwe jest częściowe lub całkowite zwolnienie z tych opłat. Dlatego skontaktuj się z wybranym żłobkiem i sprawdź, jakie są tam opłaty.

Lista żłobków

Listę żłobków znajdziesz:

 • rejestrze żłobków na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS),
 • w Biuletynie Informacji Publicznej swojego urzędu gminy lub miasta.

Terminy zapisów

Zapisy trwają cały rok. Pamiętaj, że każdy żłobek ma własne terminy i zasady rekrutacji. Możesz je sprawdzić w żłobku, na jego stronie internetowej oraz na stronie urzędu gminy lub miasta.

 

Źródło: gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne