17.9.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Inspekcja podmiotów wykonujących rybołówstwo

Czego dotyczy projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim?

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim, przedłożony przez ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

W proponowanych przepisach ujednolicono sposób przeprowadzania inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne przez ustanowienie jednego organu powołanego do kontroli przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim oraz o organizacji rynku rybnego.

Porady prawne

Jakie zmiany przewidziano?

Przewidziano powołanie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku. Nowy organ centralnej administracji rządowej zostanie utworzony w miejsce okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w: Szczecinie, Słupsku i Gdyni.

Obecny podział na trzech okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego oznacza „rozdrobnienie” organów sprawujących nadzór i kontrolę nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim oraz o organizacji rynku rybnego. Obecna struktura nie zapewnia jednolitego nadzoru i kontroli, a tym samym powoduje różne podejście do sposobu prowadzenia takich działań, pozostających w kompetencji trzech inspektorów okręgowych.

Nowe rozwiązanie poprawi funkcjonowanie inspekcji rybołówstwa morskiego oraz ujednolici procedury i standardy ich działania. Będzie to szczególnie ważne w przypadku kwestii związanych z kontrolą oraz egzekwowaniem przepisów Wspólnej Polityki Rybołówstwa Unii Europejskiej.

Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego powoływany będzie przez premiera na wniosek ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Nowy organ ma być odpowiedzialny za zadania związane z kontrolą przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim oraz organizacją rynku rybnego, a także za koordynację kontrolno-inspekcyjnych działań Polski w ramach realizacji celów Wspólnej Polityki Rybołówstwa.

Struktura organizacyjna urzędu obsługującego Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego zostanie utworzona w oparciu o istniejącą kadrę pracowników okręgowych inspektoratów rybołówstwa morskiego i ich biur terenowych. Wykorzystane zostaną istniejące lokalizacje, w których obecnie znajdują się okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego.

W projekcie przewidziano także rozszerzenie listy dokumentów dołączanych do wniosku o wpis statku do rejestru statków rybackich albo do wniosku o zmianę wpisu  w rejestrze. Chodzi o postanowienie izby morskiej w sprawach rejestrowych, wydawane często znacznie wcześniej niż certyfikat okrętowy, czyli będące dla właściciela statku rybackiego dogodniejszym dokumentem, umożliwiającym mu wcześniejsze uzyskanie wpisu statku do rejestru statków rybackich albo zmianę wpisu.

Wprowadzono także przepisy umożliwiające wymianę indywidualnych kwot połowowych między armatorami statków rybackich, zgodnie z zasadą „gatunek za gatunek”. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystywanie kwot połowowych przy jednoczesnym braku negatywnego zjawiska, jakim jest handel takimi kwotami.

Przyjęte rozwiązanie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom części środowiska rybackiego, zakłada, że indywidualne kwoty połowowe będą mogły być wymieniane w całości lub części między armatorami statków rybackich, którym przyznano na dany obszar indywidualne kwoty połowowe gatunków organizmów morskich, których dotyczy wymiana.

Kiedy zmiany mają zacząć obowiązywać?

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Regulacja czasu pracy w Unii Europejskiej

Regulacja czasu pracy w Unii Europejskiej

Zagadnienia dotyczące regulacji czasu pracy możemy znaleźć w Dyrektywie nr 104 z dn. 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (OJ Nr L 307/1993/45). W dyrektywie unormowano następujące kwestie: wymiaru minimalnego wypoczynku dziennego, wypoczynku cotygodniowego, corocznych (...)

Rybołówstwo morskie. Szykują się gruntowne zmiany

Rybołówstwo morskie. Szykują się gruntowne zmiany

Posłowie rozpatrzyli w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Jego celem jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania tego sektora gospodarki. Proponowane rozwiązania dostosowują prawo krajowe do rozwiązań unijnych. Projekt ma zastąpić ustawę z 2004 r. Projekt (...)

Jak walczyć z morskim kłusownictwem?

Jak walczyć z morskim kłusownictwem?

Parlament Europejski rozpatrzy projekt rozporządzenia, którego celem jest przeciwdziałanie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom. Statki dokonujące takich połowów będą umieszczane w specjalnym wykazie, a armatorzy będą podlegać karom grzywny w wysokości od 300 (...)

Morze możliwości

Morze możliwości

Europejski Dzień Morza ma przypomnieć wszystkim o znaczeniu mórz i oceanów w życiu codziennym.Przełowienie, zanieczyszczenia, piractwo, zmiany klimatu, morska energia wiatrowa - to tylko niektóre z tematów poruszonych na konferencji UE na wysokim szczeblu poświęconej polityce morskiej, która (...)

Regulacja czasu pracy w Unii Europejskiej

Regulacja czasu pracy w Unii Europejskiej

Zagadnienia dotyczące regulacji czasu pracy możemy znaleźć w Dyrektywie nr 104 z dn. 23 listopada 1993 r. dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy (OJ Nr L 307/1993/45). W dyrektywie unormowano następujące kwestie: wymiaru minimalnego wypoczynku dziennego, wypoczynku cotygodniowego, corocznych (...)

Rybołówstwo morskie. Szykują się gruntowne zmiany

Rybołówstwo morskie. Szykują się gruntowne zmiany

Posłowie rozpatrzyli w pierwszym czytaniu rządowy projekt ustawy o rybołówstwie morskim. Jego celem jest zapewnienie efektywnego funkcjonowania tego sektora gospodarki. Proponowane rozwiązania dostosowują prawo krajowe do rozwiązań unijnych. Projekt ma zastąpić ustawę z 2004 r. Projekt (...)

Jak walczyć z morskim kłusownictwem?

Jak walczyć z morskim kłusownictwem?

Parlament Europejski rozpatrzy projekt rozporządzenia, którego celem jest przeciwdziałanie nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom. Statki dokonujące takich połowów będą umieszczane w specjalnym wykazie, a armatorzy będą podlegać karom grzywny w wysokości od 300 (...)

Morze możliwości

Morze możliwości

Europejski Dzień Morza ma przypomnieć wszystkim o znaczeniu mórz i oceanów w życiu codziennym.Przełowienie, zanieczyszczenia, piractwo, zmiany klimatu, morska energia wiatrowa - to tylko niektóre z tematów poruszonych na konferencji UE na wysokim szczeblu poświęconej polityce morskiej, która (...)

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Zakupy online W grudniu Polacy robią więcej zakupów, niż w innychporach roku, także w internecie. Warto uważać, aby w pośpiechu nie dać się okraść. Coraz więcej Polaków robi zakupy online. Przekonali się do nich już nie tylko młodzi, ale i osoby, które rzadziej korzystają (...)

Jak zabić karpia, by nie zapłacić kary?

Jak zabić karpia, by nie zapłacić kary?

Jest tylko jedna metoda. Aby to zrobić, trzeba mieć wykształcenie i odpowiedni wiek. Tradycja kupowania żywej, albo świeżo zabitej ryby trzyma się u nas mocno. Sieci handlowe rozpoczęły właśnie przedświąteczną sprzedaż karpi. Pamiętajmy przede wszystkim, by nie zabijać ryby przy dziecku (...)

Zasady korzystania z własnego jeziora - opinia prawna

Zasady korzystania z własnego jeziora - opinia prawna

Stan faktyczny  Jestem właścicielem jeziora. Jest to zbiornik naturalny o powierzchni ca 3000 m2, zakupiony aktem notarialnym w ubiegłym roku, z tym że w ewidencji gruntów jest oznaczony jako nieużytki (N), nie zaś jako wody stojące (w). Jezioro nie ma stałego połączenia z wodami płynącymi, (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Będą kary za zabicie karpia przy dziecku

Będą kary za zabicie karpia przy dziecku

Uśmierceniem karpi mogą zajmować się jedynie osoby pełnoletnie, które posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe. Za zabicie ryby przy dziecku grozi kara pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności lub grzywna. Okres przedświąteczny wiąże się ze zwiększonym (...)

Życie rybaka na (dzikim) zachodzie Europy

Życie rybaka na (dzikim) zachodzie Europy

Za każdym razem, gdy Stephen McHale znajduje w swoich sieciach samicę homara przenoszącą jaja, wypuszcza ją, wycinając wcześniej znak V na jej płetwie - informujący innych rybaków o tym, by tego okazu nie zabierać ze sobą. Dzięki temu, lokalne zasoby są chronione i mogą w naturalny sposób (...)

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Ustawa o wsparciu przedsiębiorców znad Odry Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu przedsiębiorców znad Odry. Uprawnieni otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika. Rząd przygotował, a parlament uchwalił przepisy w (...)

Wakacje bez kłopotów

Wakacje bez kłopotów

Rozbieżności między ofertą a faktycznym standardem usług. Rolada ustrzycka zamiast oscypka, mintaj zamiast dorsza i stary tłuszcz do smażenia. Takie przykre niespodzianki mogą spotkać konsumentów podczas urlopu. Na co zwrócić uwagę podczas wyjazdów wakacyjnych i (...)

Pomoc suszowa – hodowla i chów ryb słodkowodnych

Pomoc suszowa – hodowla i chów ryb słodkowodnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13w ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. (...)

Pułapki w menu dla turysty

Pułapki w menu dla turysty

Kontrole Inspekcji Handlowej Plamiak zamiast dorsza, kebab z baraniną bez baraniny, oscypek zastąpiony roladą ustrzycką – takie dania serwowały restauracje, bary czy smażalnie w miejscowościach turystycznych. Inspekcja Handlowa skontrolowała 160 lokali i wykryła nieprawidłowości (...)

Wiesz, co kupujesz? UOKiK ostrzega

Wiesz, co kupujesz? UOKiK ostrzega

Ponad połowa produktów sprzedawanych luzem jest nieprawidłowo oznakowana - wynika z kontroli Inspekcji Handlowej dotyczącej oznakowania produktów spożywczych przeprowadzonej na zlecenie UOKiK. W ciągu 2012 roku IH zakwestionowała blisko 30 proc. zbadanych towarów Zanim włożymy towar do (...)

Mandat za męczenie karpia i kradzież choinki

Mandat za męczenie karpia i kradzież choinki

Wycięcie świątecznego drzewka z pobliskiego lasu może się skończyć karą w wysokości do 500 złotych. Mandat dostaną również ci, którzy postanowią przenieść żywego karpia ze sklepu do domu w nylonowej torbie. Pamiętajmy, by nie zabijać ryby przy dziecku lub razem z nim. (...)

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Zakupy online W grudniu Polacy robią więcej zakupów, niż w innychporach roku, także w internecie. Warto uważać, aby w pośpiechu nie dać się okraść. Coraz więcej Polaków robi zakupy online. Przekonali się do nich już nie tylko młodzi, ale i osoby, które rzadziej korzystają (...)

Jak zabić karpia, by nie zapłacić kary?

Jak zabić karpia, by nie zapłacić kary?

Jest tylko jedna metoda. Aby to zrobić, trzeba mieć wykształcenie i odpowiedni wiek. Tradycja kupowania żywej, albo świeżo zabitej ryby trzyma się u nas mocno. Sieci handlowe rozpoczęły właśnie przedświąteczną sprzedaż karpi. Pamiętajmy przede wszystkim, by nie zabijać ryby przy dziecku (...)

Zasady korzystania z własnego jeziora - opinia prawna

Zasady korzystania z własnego jeziora - opinia prawna

Stan faktyczny  Jestem właścicielem jeziora. Jest to zbiornik naturalny o powierzchni ca 3000 m2, zakupiony aktem notarialnym w ubiegłym roku, z tym że w ewidencji gruntów jest oznaczony jako nieużytki (N), nie zaś jako wody stojące (w). Jezioro nie ma stałego połączenia z wodami płynącymi, (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Będą kary za zabicie karpia przy dziecku

Będą kary za zabicie karpia przy dziecku

Uśmierceniem karpi mogą zajmować się jedynie osoby pełnoletnie, które posiadają wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe. Za zabicie ryby przy dziecku grozi kara pozbawienia wolności do roku, ograniczenia wolności lub grzywna. Okres przedświąteczny wiąże się ze zwiększonym (...)

Życie rybaka na (dzikim) zachodzie Europy

Życie rybaka na (dzikim) zachodzie Europy

Za każdym razem, gdy Stephen McHale znajduje w swoich sieciach samicę homara przenoszącą jaja, wypuszcza ją, wycinając wcześniej znak V na jej płetwie - informujący innych rybaków o tym, by tego okazu nie zabierać ze sobą. Dzięki temu, lokalne zasoby są chronione i mogą w naturalny sposób (...)

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Wsparcie przedsiębiorców z obszarów nadodrzańskich

Ustawa o wsparciu przedsiębiorców znad Odry Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wsparciu przedsiębiorców znad Odry. Uprawnieni otrzymają jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika. Rząd przygotował, a parlament uchwalił przepisy w (...)

Wakacje bez kłopotów

Wakacje bez kłopotów

Rozbieżności między ofertą a faktycznym standardem usług. Rolada ustrzycka zamiast oscypka, mintaj zamiast dorsza i stary tłuszcz do smażenia. Takie przykre niespodzianki mogą spotkać konsumentów podczas urlopu. Na co zwrócić uwagę podczas wyjazdów wakacyjnych i (...)

Pomoc suszowa – hodowla i chów ryb słodkowodnych

Pomoc suszowa – hodowla i chów ryb słodkowodnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, działając na podstawie § 13w ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. (...)

Pułapki w menu dla turysty

Pułapki w menu dla turysty

Kontrole Inspekcji Handlowej Plamiak zamiast dorsza, kebab z baraniną bez baraniny, oscypek zastąpiony roladą ustrzycką – takie dania serwowały restauracje, bary czy smażalnie w miejscowościach turystycznych. Inspekcja Handlowa skontrolowała 160 lokali i wykryła nieprawidłowości (...)

Wiesz, co kupujesz? UOKiK ostrzega

Wiesz, co kupujesz? UOKiK ostrzega

Ponad połowa produktów sprzedawanych luzem jest nieprawidłowo oznakowana - wynika z kontroli Inspekcji Handlowej dotyczącej oznakowania produktów spożywczych przeprowadzonej na zlecenie UOKiK. W ciągu 2012 roku IH zakwestionowała blisko 30 proc. zbadanych towarów Zanim włożymy towar do (...)

Mandat za męczenie karpia i kradzież choinki

Mandat za męczenie karpia i kradzież choinki

Wycięcie świątecznego drzewka z pobliskiego lasu może się skończyć karą w wysokości do 500 złotych. Mandat dostaną również ci, którzy postanowią przenieść żywego karpia ze sklepu do domu w nylonowej torbie. Pamiętajmy, by nie zabijać ryby przy dziecku lub razem z nim. (...)

Prawo ostrzejsze dla wędkarzy

Prawo ostrzejsze dla wędkarzy

Kartę wędkarską otrzyma 14-latek, a uprawnienia do podwodnego połowu kuszą dostanie dopiero 18-latek – informuje Gazeta Prawna. Według noweli małe ryby, które są następnie stosowane jako przynęta dla większych, mogą być łowione tylko w tym zbiorniku, w którym będziemy (...)

Podatek za łowienie ryb

Podatek za łowienie ryb

Spółka, która sprzedaje zezwolenia na łowienie, musi odprowadzić do urzędu 22-proc. podatek. Jest to bowiem świadczenie usług. Gdyby firma sprzedawała ryby, stawka VAT wynosiłaby 3 proc. To wniosek z niedawnego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie (sygn. I SA/ Ol 601/08). (...)

Pomoc na start działalności gospodarczej dla właścicieli statków rybackich

Pomoc na start działalności gospodarczej dla właścicieli statków rybackich

Przypominamy: do 15 listopada 2022 r. właściciele albo współwłaściciele statków rybackich mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej. Dla kogo? Pomoc jest skierowana do właściciela albo współwłaściciela (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Stawki VAT dla pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Stawki VAT dla pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Od 1 lipca 2020 r. są stosowane przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT, czyli nowego systemu stawek tego podatku, który został wprowadzony ustawą z 9 sierpnia 2019 r. Opiera się on na identyfikowaniu towarów na potrzeby VAT (a więc również do celów określenia właściwej (...)

Stawki VAT dot. pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Stawki VAT dot. pasz dla zwierząt gospodarskich i domowych, w tym śruty i otrąb

Od 1 lipca 2020 r. są stosowane przepisy tzw. nowej matrycy stawek VAT, czyli nowego systemu stawek tego podatku, który został wprowadzony ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Opiera się on na identyfikowaniu (...)

Nowa jakość kontroli żywności

Nowa jakość kontroli żywności

Fuzja kontroli jakości żywności  Od 1 lipca nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Dzięki temu możliwe będzie efektywniejsze wykorzystanie potencjału inspektorskiego, (...)

Wracasz z podróży? Dowiedz się co możesz wwieźć do Unii Europejskiej

Wracasz z podróży? Dowiedz się co możesz wwieźć do Unii Europejskiej

Okres podróży wakacyjnych to czas kiedy przewożonych jest przez granicę znacznie więcej przedmiotów – nie tylko pamiątek i upominków z podróży ale także towarów nabytych dla samych podróżujących. Przepisy prawne tak unijne jak i wewnętrzne wskazują (...)

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

Pomoc de minimis - Co to jest i jak na tym skorzystać?

  Zasada niedopuszczalności pomocy publicznej wyrażona w Traktacie wprowadzającym Wspólnotę Europejska, czyli w akcie prawnym uznanym za aktualną konstytucję zjednoczonej Europy, wynika z ogólnego kapitalistycznego założenia, że wszelka interwencja Państwa w gry wolnego rynku (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP

Zasady przeprowadzania kontroli przez PIP

Co powinien okazać pracownik PIP przed przystąpieniem do kontroli? Czy podobnie jak w przypadku Urzędu Skarbowego musi być jasno określony (na piśmie) zakres kontroli, czy osoba kontrolująca powinna (...)

Alimenty w naturze zamiast pieniędzy

Alimenty w naturze zamiast pieniędzy

Sąd na pierwszej rozprawie rozwodowej orzekł o płaceniu alimentów na dzieci. Matka dzieci co widzę na co dzień, znaczną część tych środków przeznacza na swoje własne potrzeby. Dzieci w większym (...)

Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

Po przeczytaniu artykułu Kontrola prędkości przez straż miejską z dnia 24.01.2006 r. na stronie www.e-prawnik.pl, postanowiłem zwrócić się o poradę prawną. Dnia 15.07.2006 r. podczas gdy jechałem (...)

Alimenty w naturze zamiast pieniędzy

Alimenty w naturze zamiast pieniędzy

Sąd na pierwszej rozprawie rozwodowej orzekł o płaceniu alimentów na dzieci. Matka dzieci co widzę na co dzień, znaczną część tych środków przeznacza na swoje własne potrzeby. Dzieci w większym (...)

Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

Nałożenie mandatu przez Straż Miejską

Po przeczytaniu artykułu Kontrola prędkości przez straż miejską z dnia 24.01.2006 r. na stronie www.e-prawnik.pl, postanowiłem zwrócić się o poradę prawną. Dnia 15.07.2006 r. podczas gdy jechałem (...)

Status pokrzywdzonego przestępstwem z art. 231 kk

Status pokrzywdzonego przestępstwem z art. 231 kk

Zawiadomiłem prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez wójta z art. 231 par. 1 kk - niedopełnienia obowiązków i nieudostępnienia obowiązkowej informacji w BIP. Wójt publikuje informacje wybiórczo. (...)

Status pokrzywdzonego przestępstwem z art. 231 kk

Status pokrzywdzonego przestępstwem z art. 231 kk

Zawiadomiłem prokuraturę o popełnieniu przestępstwa przez wójta z art. 231 par. 1 kk - niedopełnienia obowiązków i nieudostępnienia obowiązkowej informacji w BIP. Wójt publikuje informacje wybiórczo. (...)

FORUM PRAWNE

kara za brak karty wędkarskiej

kara za brak karty wędkarskiej Witam. Mam pytanie, wole się o to zapytać zanim będę miał problem. Zajmuje się ostatnio trochę rekonstrukcją historyczną, jestem po studiach rolniczych, zootechnika (...)

Czy moge sie starac o odszkodowanie za podrobienie mojego podpisu?

Czy moge sie starac o odszkodowanie za podrobienie mojego podpisu? Czy moge sie starac o odszkodowanie za podrobienie mojego podpisu? W kole wędkarskim skarbnik podrobił kilka podpisów za składki (...)

Legalne wędkarstwo.

Legalne wędkarstwo. Witam chce sie nauczyc wkoncu lowic ryby czy musze posiadac karte wedkarska czy to jednak jest zbedne? Jak chce pan łowić sam to trzeba, jak nie to wystarczy isć z kimś oc (...)

łowienie ryb czy wędkarstwo?

łowienie ryb czy wędkarstwo? Witam, kuzyn jest wędkarzem. Ja jaram się rekonstrukcjami, ostatnio takimi jak połów prostymi metodami. Np. łowienie z łukiem, z koszem wiklinowym, siecią ręczną, (...)

dzikie zwierze w domu

dzikie zwierze w domu witam co grozi za wypuszczenie na wolność zwierzęcia które nie jest z naszego kraju, jest orientalne że tak powiem i może być niebezpieczne. co grozi jego właścicielowi w (...)

Grzywna lub więzienie za zabicie Karpia?!

Grzywna lub więzienie za zabicie Karpia?! Witam Proszę o pomoc, dzisiaj w TVN rano mówiono o karach za zabicie karpia... pozatym że osłupiałem z wrażenia, to niestety nie dowiedziałem się niczego (...)

prywatna działka a brzeg rzeki

prywatna działka a brzeg rzeki Mam takie pytanie,kupiłem działkę której jedna część schodzi do rzeki, czy to prawda że 1,5 od brzegu to każdy może sobie tam robić co tylko chce ? Znaczy, czy (...)

czy komornik może zająć zwierzęta?

czy komornik może zająć zwierzęta? Chciałbym zapytać, co może zająć komornik. tzn. czy tylko nieruchomości i przedmioty, ale czy np. może zająć zwierzęta, typu egzotyczne ryby o dużej wartości? (...)

ALIMENTY A RODZINNE

ALIMENTY A RODZINNE WITAM. MIESZKAM W UK OD 24 MIESIECY JESTEM ROZWIEDZIONY MAM W POLSCE Z BYŁĄ ZONA 2 DZIECI GDZIE OD ROKU PŁACE JEJ REGURALNIE ALIMENTY W WYSOKOSCI 1600 ZŁ, (PREDZEJ TEZ REGURALNIE (...)

problem z wynajmem

problem z wynajmem Mam poważny problem. Wynajmuje w częstochowie dom pewnym ludziom. Od dłuższego czasu nie płacą za wynajem. Okazało się że to jakieś "grube ryby", miejscowi mafiozi. Próbowałem (...)

kara za brak karty wędkarskiej

kara za brak karty wędkarskiej Witam. Mam pytanie, wole się o to zapytać zanim będę miał problem. Zajmuje się ostatnio trochę rekonstrukcją historyczną, jestem po studiach rolniczych, zootechnika (...)

Czy moge sie starac o odszkodowanie za podrobienie mojego podpisu?

Czy moge sie starac o odszkodowanie za podrobienie mojego podpisu? Czy moge sie starac o odszkodowanie za podrobienie mojego podpisu? W kole wędkarskim skarbnik podrobił kilka podpisów za składki (...)

Legalne wędkarstwo.

Legalne wędkarstwo. Witam chce sie nauczyc wkoncu lowic ryby czy musze posiadac karte wedkarska czy to jednak jest zbedne? Jak chce pan łowić sam to trzeba, jak nie to wystarczy isć z kimś oc (...)

łowienie ryb czy wędkarstwo?

łowienie ryb czy wędkarstwo? Witam, kuzyn jest wędkarzem. Ja jaram się rekonstrukcjami, ostatnio takimi jak połów prostymi metodami. Np. łowienie z łukiem, z koszem wiklinowym, siecią ręczną, (...)

dzikie zwierze w domu

dzikie zwierze w domu witam co grozi za wypuszczenie na wolność zwierzęcia które nie jest z naszego kraju, jest orientalne że tak powiem i może być niebezpieczne. co grozi jego właścicielowi w (...)

Grzywna lub więzienie za zabicie Karpia?!

Grzywna lub więzienie za zabicie Karpia?! Witam Proszę o pomoc, dzisiaj w TVN rano mówiono o karach za zabicie karpia... pozatym że osłupiałem z wrażenia, to niestety nie dowiedziałem się niczego (...)

prywatna działka a brzeg rzeki

prywatna działka a brzeg rzeki Mam takie pytanie,kupiłem działkę której jedna część schodzi do rzeki, czy to prawda że 1,5 od brzegu to każdy może sobie tam robić co tylko chce ? Znaczy, czy (...)

czy komornik może zająć zwierzęta?

czy komornik może zająć zwierzęta? Chciałbym zapytać, co może zająć komornik. tzn. czy tylko nieruchomości i przedmioty, ale czy np. może zająć zwierzęta, typu egzotyczne ryby o dużej wartości? (...)

ALIMENTY A RODZINNE

ALIMENTY A RODZINNE WITAM. MIESZKAM W UK OD 24 MIESIECY JESTEM ROZWIEDZIONY MAM W POLSCE Z BYŁĄ ZONA 2 DZIECI GDZIE OD ROKU PŁACE JEJ REGURALNIE ALIMENTY W WYSOKOSCI 1600 ZŁ, (PREDZEJ TEZ REGURALNIE (...)

problem z wynajmem

problem z wynajmem Mam poważny problem. Wynajmuje w częstochowie dom pewnym ludziom. Od dłuższego czasu nie płacą za wynajem. Okazało się że to jakieś "grube ryby", miejscowi mafiozi. Próbowałem (...)

Ile wg was kosztuje utrzymanie 12 letniego dziecka?

Ile wg was kosztuje utrzymanie 12 letniego dziecka? Przy czym dziecko nie choruje, dobrze się uczy-nie wymaga korepetycji, uczeszcza na zajęcia pozalekcyjne- bezpłatne, szkoła na miejscu.Ile alimentów (...)

Porady prawne