Jak złożyć JPK_VAT z deklaracją?

Zobacz, co zmieni się od 1 października 2020 roku w plikach JPK_VAT. Sprawdź, jakie nowe dane będziesz musiał podać i jakie kary grożą za błędy. Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać?

Porady prawne

Czym jest nowy JPK_VAT z deklaracją?

JPK_VAT z deklaracją to dokument elektroniczny, który będzie się składał z dwóch części. Obejmie zarówno ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

JPK_VAT, który obejmie część deklaracyjną i ewidencyjną, będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020 r. (tj. duże, średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy).

Oznacza to, że za okresy od 1 października 2020 r. nie będzie możliwości składania deklaracji VAT-7 i VAT-7K w inny sposób, niż przez JPK_VAT.

Jeśli więc jesteś czynnym podatnikiem VAT, od 1 października 2020 roku nie będziesz już składać oddzielnie podstawowych deklaracji VAT i plików JPK. Obowiązkowy będzienowy dokument elektroniczny JPK_VAT z deklaracją, składający się z dwóch części:

 • ewidencyjnej, zawierającej ewidencję VAT zakupów i sprzedaży, dotychczas ujmowane w pliku JPK, rozszerzonej o dodatkowe oznaczenia
 • deklaracyjnej, zawierającej dane ujmowane dotychczas w deklaracjach VAT-7 i VAT-7K, czyli zestaw informacji o zakupach i sprzedaży za dany okres

Nowy JPK_VAT z deklaracją będą obowiązkowo składać wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, niezależnie od wielkości: duże, średnie, małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorcy.

Będzie wysyłany do urzędu skarbowego (nie do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jak dotychczas), w formacie XML.

Za okresy rozliczeniowe od 1 października roku deklaracji VAT-7 i VAT-7K nie można składać inaczej, niż przez JPK_VAT.

Pozostałe deklaracje należy składać na dotychczasowych zasadach (poza plikiem JPK). Są to między innymi:

 • VAT-12 - usługi taksówek osobowych opodatkowane w formie ryczałtu,
 • VAT-8 – wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez podatników innych niż podatnicy VAT czynni,
 • VAT-10 - wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu,
 • VAT-14 - wewnątrzwspólnotowe nabycie paliw silnikowych.

Dzięki JPK_VAT:

 • przedsiębiorca zamiast – tak jak obecnie – składania odrębnie deklaracji VAT-7 lub VAT-7K wraz z załącznikami i odrębnie informacji JPK_VAT, będzie przesyłał jeden plik JPK_VAT, realizując łącznie dwa obowiązki. Nie będzie potrzeby generowania dwóch plików, składania dwóch podpisów autoryzujących, dokonywania dwóch wysyłek i dwukrotnego oczekiwania na UPO. Zamiast dwóch czynności wystarczy jedna,
 • zostanie ograniczona liczba kontroli podatkowych i postępowań oraz skrócenie czasu wykonywania czynności kontrolnych,
 • każde rozliczenie VAT będzie automatycznie weryfikowane w zakresie prawidłowości wykazanych kwot podatku należnego i naliczonego, bez angażowania podatnika.

Zastosowanie JPK_VAT

JPK_VAT, który zawiera część ewidencyjną i deklaracyjną, będzie dotyczyć rozliczeń VAT dokonywanych obecnie w deklaracji VAT-7 i VAT-7K.

Nie będzie natomiast dotyczyć skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12), jak również pozostałych deklaracji podatkowych, do których będą mieć zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Co będzie zawierał nowy JPK_VAT?

JPK_VAT będzie zawierał:

 • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
 • pozycje z obecnej deklaracji VAT-7 (VAT-7K),
 • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Kiedy należy wysyłać JPK_VAT?

Będą obowiązywać dwa warianty:

 • JPK_V7M – dla podatników rozliczających się miesięcznie,
 • JPK_V7K – dla podatników rozliczających się kwartalnie.

Nowy JPK wysyłasz:

 • przy rozliczeniu miesięcznym - do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Czyli np. za październik do 25 listopada, a za listopad do 25 grudnia.
 • przy rozliczeniu kwartalnym wypełniasz tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Wysyłasz je do 25. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełniasz część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną za cały kwartał.

Jeśli 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego przypadającego po tych dniach.

Przykład:

Pan Andrzej prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, rozlicza VAT kwartalnie. Składając JPK_VAT za październik i listopad (odpowiednio do 25 listopada i 25 grudnia) wypełnia tylko część ewidencyjną. Natomiast w JPK_VAT składanym do 25 stycznia wypełnia część ewidencyjną tylko za grudzień i część deklaracyjną za cały kwartał: październik, listopad i grudzień.

Nawet jeśli w danym miesiącu czy kwartale nie dokonałeś żadnej transakcji, złóż tzw. „zerowy” JPK_VAT. W polach PodatekNalezny oraz PodatekNaliczony wpisz „0.00”.

Kto nie składa JPK_VAT?

JPK_VAT nie składasz, jeżeli:

 • Jesteś podatnikiem, który wykonuje wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług, wskazane w ustawie o VAT. Chodzi między innymi o:
  • sprzedaż wyłącznie towarów i świadczenie usług zwolnionych z VAT (zwolnienie przedmiotowe)
  • zwolnienie podmiotowe (m. in. dla podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym 200 tys. zł).
 • Działalność gospodarcza jest zawieszona - za okresy, których dotyczy zawieszenie, z wyjątkiem sytuacji kiedy:
  • w trakcie zawieszenia dokonujesz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
  • importujesz usługi lub nabywasz towary w zakresie których jesteś podatnikiem VAT
  • zawieszenie nie dotyczy pełnego okresu rozliczeniowego
  • okresów rozliczeniowych objętych zawieszeniem, za które zobowiązany jesteś do rozliczenia podatku z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które zobowiązany jesteś dokonać korekty podatku naliczonego.

Przygotowanie i wysłanie JPK_VAT

Przedsiębiorca przygotuje i wyśle tylko jeden plik, który będzie zawierać część ewidencyjną oraz deklaracyjną (pozycje z obecnych deklaracji VAT-7/VAT-7K).

JPK_VAT będzie składany wyłącznie w wersji elektronicznej za okresy miesięczne, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (chyba że 25. dzień miesiąca wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wtedy masz czas do pierwszego dnia roboczego).

Będą obowiązywać dwa warianty JPK_VAT:

 • JPK_V7M - dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie i
 • JPK_V7K - dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

JPK_VAT z deklaracją będzie można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym (polskim lub innego kraju UE),
 • profilem zaufanym,
 • danymi autoryzującymi.

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT, podatnik będzie mieć możliwość pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Rozliczenia kwartalne

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie i są zobowiązani do składania JPK_VAT, wypełnią tylko część ewidencyjną za pierwsze 2 miesiące każdego kwartału. Natomiast po zakończeniu kwartału wypełnią część ewidencyjną za 3. miesiąc kwartału oraz część deklaracyjną JPK_VAT za cały kwartał.

Przykład rozliczenia miesięcznego:

 • JPK_VAT za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
 • JPK_VAT za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
 • JPK_VAT za marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia

Przykład rozliczenia kwartalnego:

 • JPK_VAT tylko część ewidencyjną za styczeń – przedsiębiorca wyśle do 25 lutego
 • JPK_VAT tylko część ewidencyjną za luty – przedsiębiorca wyśle do 25 marca
 • JPK_VAT część ewidencyjną za marzec oraz część deklaracyjną za styczeń, luty i marzec – przedsiębiorca wyśle do 25 kwietnia.

Jak złożyć JPK_VAT?

Masz kilka możliwości, żeby przygotować plik JPK_VAT. Możesz:

 • skorzystać z bezpłatnego programu e-mikrofirma, który można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Finansów - https://www.jpk-vat.com.pl/e-mikrofirma/
 • skorzystać z bezpłatnego narzędzia Klient JPK 2.0 do generowania i wysyłania JPK_VAT - https://finanse-arch.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/aplikacje-do-pobrania
 • utworzyć JPK_VAT przy pomocy uaktualnianego programu księgowego lub jednej z komercyjnych aplikacji on-line. Jeśli korzystasz już z takiego programu, sprawdź, czy ma on funkcję wysyłki plików JPK_VAT lub czy możesz bezpośrednio pobrać z programu dane do aplikacji Klient JPK 2.0.
 • skorzystać z e-bramki JPK_VAT, przy użyciu danych autoryzacyjnych -https://www.jpk-vat.com.pl/ebramka-jpk_vat-metoda-uproszczona/

Jak podpisać JPK_VAT?

Do podpisania JPK_VAT możesz użyć jednej z trzech metod:

 • Profilu Zaufanego – bezpłatny podpis elektroniczny, który możesz założyć niemal w każdym urzędzie, jak i za pośrednictwem bankowości elektronicznej. Do podpisu wystarczy kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji.
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego – to płatny elektroniczny podpis służący do podpisywania dokumentów, który kupujesz u jednego z certyfikowanych dostawców.
 • danych autoryzujących - jest to bezpłatna metoda, w której do autoryzacji służą twoje dane: NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w 2018 roku (w plikach składanych w 2020 roku)

Po złożeniu poprawnego JPK_VAT z deklaracją pobierzesz jedno Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Składanie JPK przez pełnomocnika

JPK_VAT może wysyłać twój pełnomocnik pod warunkiem, że udzielisz pełnomocnictwa na formularzu UPL-1.

Korekta JPK_VAT

Po złożeniu JPK_VAT może pojawić się potrzeba zmian w ewidencji VAT oraz w deklaracji (np. otrzymasz lub wystawisz fakturę korygującą). W takim przypadku złóż korektę JPK_VAT.

Jeśli składasz plik po raz pierwszy, w elemencie „nagłówek” w pozycji „Cel złożenia” wpisujesz „1”. W przypadku korekty dotychczas złożonego pliku, niezależnie czy korekta dotyczy deklaracji, ewidencji czy deklaracji z ewidencją, wpisujesz „2”.

Uwaga! W składanych korektach wypełniasz wyłącznie te części (deklarację lub ewidencję), które podlegają korekcie:

 • W przypadku korekty części deklaracyjnej oraz ewidencyjnej wypełniasz wszystkie elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja, Ewidencja
 • W przypadku korekty wyłącznie części deklaracyjnej, która nie ma wpływu na część ewidencyjną, wypełniasz elementy: Naglowek, Podmiot1, Deklaracja
 • W przypadku korekty wyłącznie części ewidencyjnej, która nie ma wpływu na część deklaracyjną, wypełniasz elementy: Naglowek, Podmiot1, Ewidencja

Jeśli po 1 października 2020 r. będziesz musiał skorygować deklarację lub ewidencję za wcześniejsze okresy rozliczeniowe, składasz korektę według starych zasad (takich jak przy pierwotnej deklaracji).

Przykład:

Pan Marian w listopadzie 2020 roku skoryguje JPK_VAT za marzec 2020 roku Użyje w tym celu struktury JPK_VAT(3), stosowanej za okresy rozliczeniowe przed 1 października 2020 roku.

Nowe dodatkowe dane w JPK_VAT

W nowym JPK_VAT musisz podać dodatkowe dane (w części ewidencyjnej):

 • Grupowanie towarów i usług (GTU 01-13)
 • Oznaczenie rodzaju transakcji (jednej z 13 do wyboru)
 • Oznaczenie dowodów sprzedaży

Katalog tych danych znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Grupowanie towarów i usług

Grupowanie towarów i usług to specjalne kody, którymi sprzedawcy będą musieli oznaczać dostarczane towary i świadczone usługi.

Katalog kodów GTU zawiera 13 pozycji, które odnoszą się do tzw. towarów i usług wrażliwych, w których przypadku istnieje zwiększone ryzyko uszczuplenia VAT:

 • 01 Dostawa napojów alkoholowych w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (nie dotyczy gastronomii)
 • 02 Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT (m.in. paliwa i oleje napędowe)
 • 03 Dostawa oleju opałowego
 • 04 Dostawa wyrobów tytoniowych
 • 05 Dostawa odpadów
 • 06 Dostawa urządzeń elektronicznych
 • 07 Dostawa pojazdów oraz części samochodowych
 • 08 Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych
 • 09 Dostawa leków oraz wyrobów medycznych
 • 10 Dostawa budynków, budowli i gruntów
 • 11 Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych
 • 12 Świadczenie usług o charakterze niematerialnych, np.: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych
 • 13 Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej

Przy stosowaniu oznaczeń GTU należy uwzględniać inne przepisy i klasyfikacje, jak np. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU), Nomenklatura Scalona (CN), ustawa o VAT wraz z załącznikiem nr 15 (zawierającym wykaz towarów i usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności VAT), ustawa o podatku akcyzowym oraz prawo farmaceutyczne (lista leków i wyrobów medycznych, okresowo aktualizowana przez Ministra Zdrowia w drodze obwieszczenia).

Sprzedaż towarów i świadczenie usług, które nie zostały wymienione w katalogu GTU, pozostaje bez oznaczenia.

Oznaczenia rodzaju transakcji

Sprzedawcy i nabywcy będą też musieli oznaczać towary i usługi specjalnymi kodami dotyczącymi rodzaju transakcji:

 • SW sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
 • EE świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
 • TP transakcje z podmiotami powiązanymi
 • TT_WNT wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
 • TT_D dostawy towarów poza terytorium kraju
 • MR_T świadczenia usług turystyki opodatkowanych na zasadach marży
 • MR_UZ dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
 • I_42 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 42
 • I_63 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następującej po imporcie tych towarów w ramach procedury celnej 63
 • B_SPV transfer bonu jednego przeznaczenia
 • B_SPV_DOSTAWA dostawa towarów oraz świadczenia usług, których dotyczy bon jednego przeznaczenia na rzecz podatnika, który wyemitował bon
 • B_ MPV_PROWIZJA świadczenie usług pośrednictwa oraz innych usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia
 • MPP transakcje objęte obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Oznaczenia dowodów sprzedaży

Sprzedawcy będą też podawać w ewidencji symbole dowodów sprzedaży:

 • RO – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
 • WEW – dokument wewnętrzny
 • FP – faktura VAT

Ujmowany w ewidencji dokument może mieć więcej, niż jedno oznaczenie.

Przykład:

Spółka A sprzedaje alkohol na rzecz podmiotu powiązanego. Fakturę dokumentującą dostawę towarów oznaczy w ewidencji wpisując wartość „1” w polach: GTU_01 oraz TP.

JPK_VAT w okresie zawieszenia działalności

Przedsiębiorca, który zawiesił działalność gospodarczą, nie składa JPK_VAT z deklaracją za okresy zawieszenia.

Zwolnienie ze składania JPK_VAT z deklaracją pomimo zawieszenia działalności gospodarczej nie dotyczy:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • podatników importujących usługi lub kupujących towary – w zakresie których są podatnikami
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik ma obowiązek rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które ma obowiązek skorygować podatek naliczony.

W takim przypadku, pomimo zawieszenia działalności gospodarczej, należy prawidłowo ująć wykonane czynności lub zaistniałe zdarzenia w ewidencji VAT i  złożyć plik JPK_VAT z deklaracją.

Odroczenie terminu wysyłki JPK_VAT

Jeżeli z jakichś ważnych powodów nie będziesz mógł z powodu utrudnień przekazać JPK_VAT z deklaracją, wystąp z umotywowanym wnioskiem o odroczenie do naczelnika urzędu skarbowego, w którym się rozliczasz.

Jeżeli zapomnisz o nowym obowiązku lub z innych istotnych przyczyn nie przekazałeś JPK_VAT z deklaracją w terminie, złóż plik wraz z tzw. czynnym żalem, który chroni przed sankcjami przewidzianymi w Kodeksie karnym skarbowym.

Za co grożą kary pieniężne?

Jeśli naczelnik urzędu skarbowego stwierdzi, że twój plik JPK_VAT zawiera błędy, które uniemożliwiają weryfikację prawidłowości transakcji, wezwie cię do ich skorygowania, wskazując te błędy.

Wówczas masz obowiązek w ciągu 14 dni przesłać urzędowi skorygowaną ewidencję lub złożyć wyjaśnienia, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu. Jeśli tego nie zrobisz, naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć na ciebie karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd. Karę uiszcza się bez wezwania w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Kar tych nie stosuje się do podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, który za ten sam czyn ponosi odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe na podstawie Kodeksu karnego skarbowego.

 1. Wykroczenie skarbowe to czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny, jeśli kwota uszczuplenia nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. (W 2020 r. jest to 13 000 zł). Kara grzywny za wykroczenie skarbowe wynosi od 260 zł do 52 000 zł.
 2. Przestępstwo skarbowe jest to czyn zabroniony pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.
 • Za niezłożenie JPK_VAT w terminie grozi kara grzywny do 120 stawek dziennych.
 • Za podanie w JPK_VAT nierzetelnych informacji grozi kara do 720 stawek dziennych.

W 2020 r. stawka dzienna (według Kodeksu karnego skarbowego) wynosi od 86,67 zł do 34 668 zł.

Podstawa prawna:

Na podst. biznes.gov.pl i podatki.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców  Podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, od 1 stycznia 2018 r. będą mieć obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT. Swój rejestr sprzedaży i zakupów VAT będą przesyłać do resortu finansów jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT). Ministerstwo Finansów przygotowało (...)

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

Zbliża się termin składania JPK_VAT za styczeń

Mikroprzedsiębiorcy pierwszy JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT, czyli elektroniczną ewidencję zakupów i sprzedaży VAT) za styczeń 2018 r. muszą złożyć do 26 lutego br. JPK_VAT za styczeń przesyła się do 26 lutego Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, w tym mikroprzedsiębiorcy, prowadzą elektroniczną ewidencję (...)

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

JPK_VAT - obowiązek wszystkich podatników VAT

Od 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT Mikroprzedsiębiorco! Jesteś podatnikiem VAT i składasz deklaracje VAT-7 lub VAT-7K? Od 1 stycznia 2018 r. masz prowadzić elektroniczną ewidencję VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłać ją jako JPK_VAT. Plik JPK_VAT przekazuje się bez wezwania do 25. dnia po zakończeniu danego miesiąca. Jednolitego Pliku Kontrolnego (...)

Nowy JPK_VAT zamiast deklaracji

Nowy JPK_VAT zamiast deklaracji

Czym jest JPK_VAT z deklaracją, kto i kiedy go składa, jak go wypełnić i wysłać? Rozporządzenie ws. nowego JPK_VAT Od 1 kwietnia 2020 r. duzi przedsiębiorcy, którzy są podatnikami VAT, a od 1 lipca 2020 r. pozostali podatnicy VAT, będą składać nowy JPK_VAT, obejmujący dwie części: deklarację i ewidencję. Jeden plik ma uprościć rozliczenie z urzędem skarbowym i zmniejszyć (...)

Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców

Nowy JPK_VAT z deklaracją dla wszystkich przedsiębiorców

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy VAT będą składać jeden plik JPK_VAT z deklaracją. Rozwiązanie dotyczy wszystkich firm, bez względu na ich wielkość. Nowy JPK_VAT to mniej składanych dokumentów i kontroli podatkowych. ##baner## Nowy JPK_VAT z deklaracją Od 1 października 2020 r. zacznie obowiązywać nowy JPK_VAT z deklaracją. Jeden plik zastąpi składane (...)

Nowy JPK_VAT z deklaracją za październik 2020 r.

Nowy JPK_VAT z deklaracją za październik 2020 r.

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy VAT składają jeden plik JPK_VAT z deklaracją. Rozliczenie podatku VAT za październik 2020 r. odbywa się według nowych zasad. Dotyczą one wszystkich czynnych podatników VAT, składających dotychczas deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. ##baner## Od 1 października 2020 r. obowiązuje nowy JPK_VAT z deklaracją. Jeden plik zastąpił składane (...)

JPK_VAT ma być rozbudowany

JPK_VAT ma być rozbudowany

Konsultacje podatkowe dotyczące JPK_VAT Rozpoczęły się konsultacje podatkowe na temat ulepszenia i możliwej rozbudowy schemy JPK_VAT. Uwagi z uzasadnieniem można zgłaszać do 7 sierpnia. Z perspektywy organów podatkowych niezwykle istotne jest, żeby pliki JPK_VAT zawierały informacje, które umożliwiają efektywną i szybką analizę. Natomiast dla przedsiębiorców (...)

Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

Ewidencja prowadzona przez podatników VAT

Czy każdy podatnik obowiązany jest prowadzić ewidencję?Nie. Obowiązku prowadzenia ewidencji nie mają podatnicy zwolnieni podmiotowo od podatku (którzy muszą jednak prowadzić ewidencję uproszczoną) oraz podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione podmiotowo od podatku.Czy istnieje oficjalny wzór ewidencji?Nie, przepisy nie przewidują takiego wzoru. Przepisy ustawy VAT wskazują (...)

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące dokumentacji i raportowania w grupach VAT. Raportowanie Przed wejściem do grupy VAT podatnicy VAT powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie zobowiązani są do dokumentowania fakturami VAT każdej czynnościdokonywanej między sobą. W związku z wprowadzeniem regulacji dotyczących grup VAT, z uwagi (...)

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jak zmienić sposób płacenia podatków i prowadzenia księgowości?

Jeśli prowadzisz firmę, jednym z twoich obowiązków jest terminowe opłacanie podatków i prowadzenie księgowości. Jeżeli wybrałeś daną formę opodatkowania i zasady płacenia zaliczek nie oznacza to, że nie możesz tego zmienić. Dowiedz się, jak dokonać zmiany formy opodatkowania PIT, zmiany terminu wpłacania zaliczek na PIT i rozliczania VAT, zmiany formy księgowości, (...)

Przedsiębiorca a PFRON

Przedsiębiorca a PFRON

PFRON Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym działającym na mocy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie. Środki (...)

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje na potrzeby podatku VAT

Ewidencje w obrocie krajowym  Ewidencja uproszczona dla podatników zwolnionych podmiotowo Podatnicy zwolnieni podmiotowo ze względu na niski obrót prowadzą uproszczoną ewidencję sprzedaży. Podatnicy ci są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym. W przypadku stwierdzenia, że podatnik nie prowadzi (...)

Zmiany w JPK_VAT z deklaracją

Zmiany w JPK_VAT z deklaracją

Zmiany od 1 lipca 2021 r. Celem zmiany rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług jest ułatwienie podatnikom wywiązywania się z obowiązków ewidencyjnych, wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych, a także wprowadzenie zmian związanych z tzw. unijnym pakietem VAT (...)

Jak złożyć JPK_VAT?

Jak złożyć JPK_VAT?

Dowiedz się, co to jest JPK_VAT, kiedy i jak go składać oraz jakie obowiązki podatnika związane z JPK. Co to jest JPK_VAT? To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. ##baner## Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie. (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa VAT wchodzi w prawa poszczególnych członków grupy VAT. Przykładowo zachowane zostają (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Minister Finansów wydał objaśnienia dotyczące regulacji odnoszących się do tworzenia i funkcjonowania nowego rodzaju podatnika, jakim jest grupa VAT (GV). Celem objaśnień jest przedstawienie praktycznego rozumienia przepisów ustawy o VAT w zakresie, w jakim umożliwiają wspólne rozliczenie w VAT przez kilka podmiotów w ramach tzw. grup VAT. Poniżej niektóre (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje w okresach przejściowych Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT (...)

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

Deklaracje VAT i informacje podsumowujące

Jakie deklaracje VAT trzeba składać? Składanie deklaracji podatkowych jest podstawowym obowiązkiem każdego podatnika. Przepisy o podatku VAT wyróżniają kilka rodzajów deklaracji dla celów rozliczenia tego podatku. Podstawową jest deklaracja VAT-7, którą składają podatnicy rozliczający się miesięcznie. Podatnicy rozliczający się kwartalnie, składają natomiast (...)

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Rozliczenie z urzędem skarbowym – złożenie deklaracji PIT i zapłata podatk - to podstawowe obowiązki podatkowe przedsiębiorcy. Jaką deklarację PIT wybrać, jak przygotować i podpisać deklaracje podatkowe: PIT, CIT, VAT. Deklaracje papierowe czy elektroniczne Kiedy można złożyć deklarację elektroniczną, a kiedy papierową? Deklaracja podatkowa to deklaracja składana na potrzeby (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Osoby fizyczne planują zawiązać spółkę z o.o., będzie to firma handlowa. 100% sprzedaży będzie to eksport do krajów byłego Związku Radzieckiego (głównie Ukraina, Białoruś i Litwa). W związku (...)

VAT od wyposażenia biurowego

VAT od wyposażenia biurowego

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT lub jego przeniesienie od zakupionych materiałów biurowych niebędących środkiem trwałym (...)

Zwrot VAT

Zwrot VAT

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2 miesiące, VAT-owiec. Czy można prosić o zwrot VAT od zakupionego środka trwałego, jeżeli firma nie uzyskała jeszcze przychodów (brak VAT (...)

Wniosek o wznowienie postępowania

Wniosek o wznowienie postępowania

Nakaz płatniczy został wydany na podstawie nieważnego weksla. Weksel był wystawiony in blanco na inne zobowiązanie. Na wekslu wyraźnie oznaczono, że jest ważny tylko razem z deklaracją wekslową. (...)

Weksel gwarancyjny

Weksel gwarancyjny

Jak w świetle szerszej wiedzy niż ja dysponuję należy interpretować zastosowanie weksla wręczonego jako gwarancyjny in blanco? Porozumienie wekslowe jest więc sprawą wtórną, dopóki nie uzyska (...)

Charakter prawny deklaracji wekslowej

Charakter prawny deklaracji wekslowej

Jest weksel in blanco, jest deklaracja wekslowa. Wierzyciel uruchamia realizację weksla, dłużnik twierdzi, że jest to niezgodne z deklaracją wekslową. Czy najpierw następuje realizacja weksla, a (...)

Ujęcie importu środka trwałego z USA w PKPiR

Ujęcie importu środka trwałego z USA w PKPiR

Dnia 10.10.2008 r. zakupiono sprzęt medyczny w USA; jego wartość wynosiła 949,99 USD, koszt transportu i prowizji 181,5 USD. Razem 1.131,49 USD, w PLN 3031,01 (zapłata z góry, kurs USD 2,6832). W (...)

Wypełnienie weksla in blanco

Wypełnienie weksla in blanco

Wydzierżawiam od Agencji Nieruchomości Rolnych 4.5 ha łąki i z tego tytułu będę płacił roczny czynsz przez 3-lata w kwocie ok. 600 zł rocznie (łącznie ok 1800 zł). Przy podpisaniu umowy zażądano (...)

Informacje z księgi wieczystej i ewidencji

Informacje z księgi wieczystej i ewidencji

Jakie informacje można uzyskać z KW, a jakie z ewidencji gruntów i budynków? Księgi wieczyste to rejestr obowiązkowo prowadzony przez sądy. Ma on na celu ustalenie stanu prawnego nieruchomości. (...)

Dokumntowanie dziennej sprzedaży

Dokumntowanie dziennej sprzedaży

Firma, która wybrała ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jako formę opodatkowania, zobowiązana jest sporządzać ewidencję sprzedaży, zgodnie z rozporządzeniem regulującym tę kwestię. Zbiorcze (...)

Naliczanie VAT-u od ceny sprzedaży lub od marży

Naliczanie VAT-u od ceny sprzedaży lub od marży

Zajmuję się handlem samochodami. Wystawiam fakturę VAT na sprzedaż samochodu. Czy w rejestrze sprzedaży VAT mam umieścić wartości netto i VAT od wartości samochodu czy od mojej prowizji uzyskanej (...)

Faktury do paragonu a ewidencja sprzedaży

Faktury do paragonu a ewidencja sprzedaży

Prowadzimy małą aptekę. Każda sprzedaż towaru jest nabijana na kasę rejestrującą (na osoby fizyczne, na firmy). Apteka wystawia czasem faktury do paragonów (dotyczy to sprzedaży towaru zarówno (...)

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

Zajmuję się w firmie sprawami kadrowymi. Wiem, że każdą firmę bez względu na ilość zatrudnianych pracowników obowiązuje ewidencja osób, które maja dostęp do danych osobowych pracowników. (...)

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT

Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT

Firma prowadzi działalność w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych. Czy raporty dobowe oraz miesięczne z kasy fiskalnej są wystarczające przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży (...)

Data księgowania faktury w PKPiR i rejestrach VAT

Data księgowania faktury w PKPiR i rejestrach VAT

Współpracujemy z firmą niemiecką, od której wykupujemy użytkowanie bazy danych. Jest to usługa elektroniczna, wykazywana jako import usług. Na fakturze za ww. usługę występują różne daty. (...)

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Zakup i sprzedaż towaru przed rejestracją VAT

Spółka zarejestrowała się jako podatnik VAT. Po dokonaniu zgłoszenia, a jeszcze przed uzyskaniem potwierdzenia o zarejestrowaniu z podanymi nr NIP i VAT spółka dokonała sprzedaży opodatkowanej (...)

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

Faktura VAT marża - zasady ewidencjonowania

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami osobowymi. Często ww. samochody zakupione były od osób fizycznych na podstawie umowy kupna-sprzedaży. W tej sytuacji, gdy sprzedaję (...)

Bezpieczny zakup samochodu

Bezpieczny zakup samochodu

Czy w polskim prawodawstwie sprzedaż samochodu potwierdzona umową kupna-sprzedaży i przekazaniem dowodu rejestracyjnego oraz samego samochodu jest ostateczna i można uważać, że nabywca jest bezwarunkowym (...)

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Deklaracje do US - import export oraz w UE

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT-UE dokonuje zakupu od podatnika z UE, dokonuje również sprzedaży do odbiorcy w innym kraju UE. Podatnik ten dokonuje równiez importu i exportu (czyli spoza (...)

VAT przy transakcji łańcuchowej

VAT przy transakcji łańcuchowej

Nasza firma zakupiła rosyjskie towary z Niemiec. Firma Niemiecka wystawiła fakturę na nas, a towar na zlecenie firmy niemieckiej został wysłany transportem bezpośrednio z Rosji do naszej firmy w (...)

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Brak nr VAT-UE a stawka 0 proc. VAT

Firma złożyła wnioski o rejestrację VAT-R i VAT-UE 11.04.2006. Potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT i numer VAT spółka uzyskała 25.04.2006, a numer VAT-UE 08.05.2006. Czy prawidłowe (...)

Deklaracja VAT-7 a czynności nieopodatkowane

Deklaracja VAT-7 a czynności nieopodatkowane

W której rubryce deklaracji VAT-7 za czerwiec należy wpisać wartość usług dotyczących: Art. 27. 4. Przepis ust. 3 stosuje się do usług: 3) prawniczych, rachunkowo-księgowych, badania rynków (...)

Śmierć podatnika a VAT

Śmierć podatnika a VAT

Rozliczam właścicieli nieruchomości uzyskujących przychody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Wszyscy są VAT-owcami. Otrzymałam ustną informację od adwokata rodziny o śmierci jednego z (...)

Termin zgłoszenia zaprzestania działalności

Termin zgłoszenia zaprzestania działalności

Osoba fizyczna prowadzi działalność i jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Z dniem 30.11. likwiduje działalność. Do 25 grudnia zostanie złożona deklaracja VAT-7 za listopad. Jaki jest (...)

Podatek VAT

Podatek VAT

Czy nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazana w deklaracji VAT-7 za miesiąc grudzień przechodzi na następny rok, tzn. może być rozliczona w styczniu następnego roku? Do 25 stycznia 2006 (...)

FORUM PRAWNE

Weksel in blanco

Weksel in blanco Przy zawieraniu umowy o pracę pracodawca uzależnił moje zatrudnienie od podpisania weksla in blanco. Wtedy nie mając innego wyjścia podpisałem go. Teraz gdy chcę odejść z firmy (...)

bank sprzedał weksel

bank sprzedał weksel Witam wszystkich. Mam następujący problem. W 2008 roku zostałem żyrantem kredytu na 20tys. zł. Po pewnym czasie przyszła informacja z banku że kredytobiorca nie spłacił 3 (...)

VAT-UE a obowiązek składania JPK_VAT i kwestia przychodów

VAT-UE a obowiązek składania JPK_VAT i kwestia przychodów Witam, Osoba prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą - praktyka lekarska specjalistyczna. Główną działalnością jest praca (...)

Weksle i deklaracje wekslowe

Weksle i deklaracje wekslowe Witam, mam taką sytuacje: dostałem od UP jako jeden z członków Spółdzielni Socjalnej pieniądze na wkład do Spółdzielni Socjalnej, podobnie pozostali członkowie zakładający (...)

Gwarancja na sprzęt komputerowy

Gwarancja na sprzęt komputerowy Ponieważ mam mały problem z nowym sprzętem komputerowym o dość dużej wartości, a nie znalazłem nigdzie odpowiedniego kazus'u prawnego chciałem zapytać czy może (...)

zwrot Vat poprawność odliczenia

zwrot Vat poprawność odliczenia Ubiegam sie o zwrot vatu w terminie 180 dni na konto. Dowiedziałam sie, że w odpowiednim czasie będę musiała dostarczyć ewidencje do US i wszystkie faktury. Sprawdzając (...)

ewidencja gruntów

ewidencja gruntów Współwłaściciele działaki podjęli decyzję o zniesieniu współwłasności. Powierzchnia działki wynikająca z księgi wieczystej jest różna od tej, jaka znajduje się w ewidencji (...)

rozbiórka a ewidencja zabytków

rozbiórka a ewidencja zabytków rozbiórka a ewidencja zabytków Witam, Posiadam budynek który znajduje się w ewidencji zabytków. Chciałbym go rozebrać. Czy składając wniosek o "Zalecenia Konserwatorskie" (...)

jak powinna wyglądać ewidencja pieczątek?

jak powinna wyglądać ewidencja pieczątek? jak powinna wyglądać ewidencja pieczątek?

czy istnieje ewidencja gruntów online?

czy istnieje ewidencja gruntów online? czy istnieje ewidencja gruntów online?

kiedy firma ma krs a kiedy ewidencja dzialalnosci gospodarczej?

kiedy firma ma krs a kiedy ewidencja dzialalnosci gospodarczej? kiedy firma ma krs a kiedy ewidencja dzialalnosci gospodarczej?

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna Jak się nie dać rakowi płuc ? rozmowa z prof. Tomaszem Grodzkim https://www.tygodnikprzeglad.pl/jak-sie-nie-dac-rakowi-pluc-rozmowa-prof-tomaszem-grodzkim Kobiety (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

Wezwanie do zapłaty - list zwykły

Wezwanie do zapłaty - list zwykły Otrzymałem wezwanie do zapłaty za przesyłki, których nie dostałem (w ramach promocji wypełniłem kupon, w którym pod miejscem na podpis zamieszczono "drobny (...)

VAT-25

VAT-25 Witam, Zakupiłem motocyl w Stanach Zjednoczonych, motocyl przyszedl w kontenerze do Gdyni, nastepnie zostal oclony w Niemczech, gdzie zostało zapłacone 6% cło oraz 19% VAT od wartości motocykla, (...)

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat

częściowe przekazanie lokalu na cele mieszkaniowe z vat W lipcu 2007 r. od Spółki nabyto lokal użytkowy. Od zapłaconej kwoty uzyskano zwrot VAT w części dotyczącej sprzedaży opodatkowanej. W (...)

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego

Odliczenie VAT z deklaracji celnej od VAT kwartalnego Dzień dobry, Jeśli ktoś orientuje się to bardzo proszę o informację/sugestie w sprawie podatku VAT: Moja firma (sp. z o.o.) zakupiła towary (...)

wynajem lokalu a podatek VAT

wynajem lokalu a podatek VAT Chciałabym wynająć firmie , która jest podatnikem podatku VAT pomieszczenia biurowe. Pamieszczenia te mieszczą się w domu jednorodzinnym , którego jestem właścicielką, (...)

Porady prawne