Jakie zwolnienia lekarskie nie będą honorowane?

Jakie druki są podstawą ustalania prawa do zasiłków?

Przy ustalaniu prawa do zasiłków i ich wysokości, dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, a także z powodu konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny, są zaświadczenia lekarskie, wystawiane na odpowiednim druku (ZUS ZLA). 

Na jakich zasadach mogą być wystawiane zaświadczenia lekarskie o czasowej niezdolności do pracy?

Druki ZUS ZLA są drukami ścisłego zarachowania. Wydaje je ZUS wyłącznie tym lekarzom, którzy wystąpili o wydanie im upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Występując o wydanie upoważnienia lekarz zobowiązuje się jednocześnie do przestrzegania zasad orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z przepisów powołanej wyżej ustawy chorobowej.

ZUS prowadzi komputerowy rejestr lekarzy, którym wydał upoważnienie do wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, oraz rejestr zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy, wydanych przez lekarzy.

Czy zwolnienia lekarskie wystawiane na zwykłych blankietach będą honorowane?

Jedynie wydawanie zaświadczeń lekarskich na określonych, ściśle ponumerowanych i wydanych upoważnionym lekarzom drukach (ZUS ZLA) umożliwia płatnikom zasiłków (pracodawcom oraz ZUS) podjęcie wypłaty zasiłków chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby). Na tym stanowisku twardo stoi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

W związku z powyższym informacje o niezdolności do pracy wystawiane przez lekarzy na zwykłych blankietach (nie na drukach ZUS ZLA), nie mogą być podstawą do żadnych roszczeń o wypłatę świadczeń chorobowych przez pracodawców lub ZUS. Ma to szczególne znaczenie w konekście ostatnich strajków lekarzy w całej Polsce.

Informacje wystawiane przez lekarzy na zwykłych blankietach (nie na drukach ZUS ZLA) o niezdolności do pracy, nie mogą być podstawą do żadnych roszczeń o wypłatę świadczeń chorobowych przez pracodawców lub ZUS.

Mogą być natomiast podstawą do ewentualnego dochodzenia przez ubezpieczonych stosownego odszkodowania od lekarzy na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń chorobowych regulują przepisy: ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego  i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS oraz przepisy Kodeksu pracy.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2005 r., Nr 31, poz. 267, ze zm.);,
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego  i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika ZUS (Dz. U. 1999 r., Nr 65, poz.741, ze zm.);
  • Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94, ze zm.; art. 92)

Oprac. na podst.: http://www.mps.gov.pl/

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA)

Wystawianie e-ZLA Od 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty zniknęły dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te można stosować do końca czerwca 2018 roku. Od początku 2016 roku pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione według dotychczasowych zasad - na papierowym formularzu (ZUS (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Elektroniczne zwolnienia lekarskie e-ZLA - co powinni wiedzieć płatnicy?

Nowe elektroniczne zaświadczenia lekarskie od 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. wprowadzona została możliwość wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy (czyli popularnie zwanych "L4") w formie dokumentu elektronicznego (nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). W okresie od 1 stycznia 2016 (...)

Od 1 grudnia 2018 r. tylko e-ZLA

Od 1 grudnia 2018 r. tylko e-ZLA

Obowiązkowe e-ZLA od 1 grudnia 2018 r. Dopiero od 1 grudnia jedynym możliwym sposobem wystawienia zwolnienia lekarskiego będzie internet. Nowelizacja zmienia termin wejścia w życie obowiązującej jego formy - e-ZLA. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych (...)

Zasady wypłaty zasiłku chorobowego

Zasady wypłaty zasiłku chorobowego

Kwestie związane z ustaleniem prawa do zasiłku chorobowego oraz terminu jego wypłaty uregulowane zostały ustawą z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Generalnie płatnik składek, który jest uprawniony do wypłaty zasiłków chorobowych, świadczenia te winien wypłacić (...)

Ważne zmiany w rozliczaniu chorobowego

Ważne zmiany w rozliczaniu chorobowego

Rząd przyjął projekt zmian trzech ustaw zmierzający do obniżenia, ze 100 do 80 proc. wynagrodzenia, zasiłków chorobowych sędziów i prokuratorów. Chodzi o ustawę Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy: o Sądzie Najwyższym i o prokuraturze. Projekt zmian opracował resort sprawiedliwości, który w zeszłym roku został zobowiązany do przygotowania przepisów dotyczących obniżenia (...)

Nowy sposób liczenia zasiłków chorobowych

Nowy sposób liczenia zasiłków chorobowych

Już teraz służby płacowe firm zatrudniających powyżej 20 osób powinny się przygotować do nowego sposobu liczenia zasiłków chorobowych. Od 1 lipca zmieni się bowiem wiele, m.in. zasady ustalania podstawy ich wymiaru po ustaniu ubezpieczenia.Nowości wprowadziła nowela kilku ustaw z 20 kwietnia 2004 r., w szczególności o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przede (...)

Rządowy projekt zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Rządowy projekt zmiany ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2004 r. Rada Ministrów zaakceptowała proponowane w ramach tzw. planu Hausnera propozycje zmian w ustawach dotyczących ubezpieczeń społecznych. Celem zmian jest racjonalizacja wydatków budżetowych, a konkretnie minimalizacja wydatków socjalnych. Zmiany dotyczą również ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.Rząd (...)

Świadczenie rehabilitacyjne (zasiłek rehabilitacyjny) - Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

Świadczenie rehabilitacyjne (zasiłek rehabilitacyjny) - Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

Jakie świadczenia chorobowe można otrzymać? Świadczenia chorobowe obejmują: zasiłek chorobowy – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową świadczenie rehabilitacyjne – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie (...)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej - zasady

  Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE W Unii Europejskiej każdy może swobodnie podróżować, studiować, mieszkać i pracować. Jednak każde państwo ma swoje prawo i często krajowe przepisy znacznie różnią się od tych stanowionych u sąsiada. Od ponad trzydziestu lat istnieją nadrzędne zasady, które powodują, iż takie same prawa i obowiązki (...)

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ubezpieczenia i świadczenia wypadkowe

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (zwana "ustawą wypadkową") określa m.in. rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zasady ustalania prawa do zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, ich wysokości oraz zasady wypłaty (...)

ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

ZUS skontrolował zwolnienia lekarskie

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 2008 r. obniżył lub cofnął wypłaty świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na łączną kwotę 78,4 mln zł. To rezultat kontroli prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy oraz wykorzystania zwolnień lekarskich. W tym samym czasie ZUS wypłacił zasiłki chorobowe na kwotę 4,9 mld zł. W 2008 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził (...)

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Jak uzyskać zasiłek macierzyński?

Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą (czyli tzw. pracę chałupniczą, która jest wykonywana w domu i w godzinach wybranych przez pracownika, na podstawie umowy o pracę nakładczą; (...)

Jakie dokumenty stanowią podstawę prawa do zasiłku chorobowego?

Jakie dokumenty stanowią podstawę prawa do zasiłku chorobowego?

Dokumentowanie prawa do zasiłku chorobowego Od 1 stycznia 2016 r. dokumentami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu choroby stanowiącymi podstawę ustalenia prawa i wypłaty zasiłku chorobowego są: zaświadczenie lekarskie w formie dokumentu elektronicznego, zwane „zaświadczeniem lekarskim e-ZLA”, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym (...)

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem?

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem?

Jak dostać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat? Jeśli nie możesz pracować, bo musisz zostać w domu i opiekować się zdrowym dzieckiem, które ma mniej niż 8 lat, to przysługuje ci zasiłek opiekuńczy. Sprawdź, kto i w jaki sposób może otrzymać taki zasiłek. Kto może dostać zasiłek opiekuńczy? Każdy, kto spełni oba poniższe warunki: nie (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Szczegółowy (...)

E-zwolnienia już w lipcu

E-zwolnienia już w lipcu

E-zwolnienia od lipca Z dniem 1 lipca 2018 papierowe zwolnienia lekarskie całkowicie znikną z obiegu. Zastąpią je elektroniczne zwolnienia lekarskie (tzw. e-ZLA). W praktyce to duża wygoda i oszczędność czasu dla lekarzy, ubezpieczonych i pracodawców.  Od 1 stycznia 2016 roku istniała fakultatywność wystawiania zwolnień lekarskich w postaci elektronicznej. Zmieni się to jednak (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy

Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy

Witam. Jestem właścicielem firmy. Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim. Czy ZUS w razie kontroli mojego zwolnienia lekarskiego ma prawo do szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń mojej firmy i (...)

Zwolnienie lekarskie a urlop bezpłatny

Zwolnienie lekarskie a urlop bezpłatny

Prowadzę firmę i zatrudniam pracowników. Wynagrodzenia są przelewane na konto pracowników za ich pisemną zgodą. Termin wypłat ustalono na ostatni dzień miesiąca; w przypadku września 2007 r. (...)

Zwolnienie lekarskie wydawane obcokrajowcowi

Zwolnienie lekarskie wydawane obcokrajowcowi

Czy lekarz w Polsce może wystawić zwolnienie lekarskie obywatelowi kraju Unii Europejskiej, w przypadku jego zachorowania na terenie naszego kraju? Jakie warunki powinno spełniać, aby było honorowane (...)

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Mienie przesiedleńcze z Norwegii

Moja żona jest obywatelką Norwegii mieszka tam i pracuje, ja jestem obywatelem RP i stały meldunek mam w Polsce; małżeństwem jesteśmy od 5 lat. Chciałbym sprowadzić samochód zarejestrowany tam (...)

Brak doręczenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego

Brak doręczenia pracodawcy zwolnienia lekarskiego

Witam, jestem zatrudniona na umowę o prace, kilka dni temu wzięłam zwolnienie lekarskie, jednak poczułam się lepiej i następnego dnia poszłam do pracy. Nie informując pracodawcy, że jestem na (...)

Szkoda w mieniu pracodawcy z błędu księgowej

Szkoda w mieniu pracodawcy z błędu księgowej

Stwierdzono w placówce błędne wypłaty wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i ekwiwalentów za urlop, wynikające z błędów księgowej. Niektóre na niekorzyść pracownika, w niektórych przypadkach (...)

Podstawa zasiłku chorobowego po zmianie etatu

Podstawa zasiłku chorobowego po zmianie etatu

Pracownica zatrudniona od 01 marca 2007 r. na 1/2 etatu, a od 1 września 2007 na pełen etat (wcześniej pracowała w innym zakładzie i chorowała 33 dni w tym roku). Dostarczyła 1.10.2007 r. zwolnienie (...)

Ustalenie wysokości podstawy zasiłku chorobowego

Ustalenie wysokości podstawy zasiłku chorobowego

Jesteśmy zakładem pracy uprawnionym do wypłaty zasiłków chorobowych. Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie od 1 grudnia 2006 r. do 4 grudnia 2006 r. Wcześniej chorował i otrzymał wynagrodzenie (...)

Wypłata dla członka zarządu spółki z o.o.

Wypłata dla członka zarządu spółki z o.o.

W spółce z o. o. jeden z członków zarządu przebywał cały miesiąc na zwolnieniu lekarskim (od 01.01.2010 - 31.01.2010). Jako członek zarządu otrzymuje co miesiąc (oprócz pensji z tytułu umowy (...)

Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego

Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego

Pobierałem na córkę zasiłek pielęgnacyjny - świadczenie pielęgnacyjne. Córka jest osobą niepełnosprawną, tylko że niepełnosprawność jest wydawana na rok czasu, czyli miała ją od lipca (...)

Wynagrodzenie chorobowe po ustaniu zatrudnienia

Wynagrodzenie chorobowe po ustaniu zatrudnienia

W styczniu złożyłem wypowiedzenie (okres wypowiedzenia 2 tygodnie). Po dwóch dniach zachorowałem - okres zwolnienia 25 dni (termin zakończenia choroby - po zakończeniu pracy). Czy pracodawca wypłaca (...)

Pobyt na zwolnieniu lekarskim a składka zdrowotna

Pobyt na zwolnieniu lekarskim a składka zdrowotna

Jestem zatrudniona w szkole na pełnym etacie (nauczycielka) dodatkowo prowadzę firmę i opłacam składkę zdrowotną w swojej firmie. Od października 2005 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim, które (...)

Zasady wyliczania wynagrodzenia chorobowego

Zasady wyliczania wynagrodzenia chorobowego

Według jakich zasad wyliczyć wynagrodzenie za czas choroby pracownika naukowego jednostki badawczo-rozwojowej podległej MGPiPS? Sprawa dotyczy roku 2002. Przebywałam wtedy na półrocznym chorobowym. (...)

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

ZUS zakwestionował wpłacone przeze mnie podwyższone składki

Pracowałam w firmie mojego męża, przez pewien czas płaciłam podwyższone składki. Niestety ZUS mi to zakwestionował, stwierdzając że zatrudnienie miało charakter fikcyjny, po to tylko żebym (...)

Emerytura a zwolnienie lekarskie wójta

Emerytura a zwolnienie lekarskie wójta

Wójt Gminy od 23.11.br jest na zwolnieniu lekarskim, a zaprzysiężenie nowego wójta nastąpi w dniu 6 grudnia. Poprzedni wójt (ur. w 1948 r.) ma uprawnienia emerytalne( po wyroku Trybunału Konstytucyjnego (...)

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego do ZUS

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego do ZUS

W jakim terminie winien pracodawca dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie ZUS ZLA pracownika celem wypłacenia przez ZUS zasiłku chorobowego? W jakim terminie to zwolnienie winien dostarczyć pracownik do (...)

Świadczenie rehabilitacyjne i zwolnienie lekarskie

Świadczenie rehabilitacyjne i zwolnienie lekarskie

Czy jeśli zostało przyznane świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy to czy na ten okres lekarz musi cały czas wystawiać zwolnienie lekarskie? Czy nadal potrzebne jest zwolnienie lekarskie (...)

Prawo do zasiłku chorobowego

Prawo do zasiłku chorobowego

Pracownik w styczniu wyjechał w delegację zagraniczną celem podpisania kontraktu. Podczas spotkania uległ wypadkowi i złamał nogę. Od 26.01.2004 przebywał on w szpitalu w Chinach i przeszedł tam (...)

Błąd w zwolnieniu lekarskim

Błąd w zwolnieniu lekarskim

Nie jestem uprawniony jako pracodawca do wypłaty zasiłków i przekazałem zwolnienie lekarskie do ZUS (wcześniej wypłaciłem pracownikowi wynagrodzenie za 33 dni). Po odesłaniu dokumentacji do ZUS (...)

Wynagrodzenie za czas choroby

Wynagrodzenie za czas choroby

W lutym bieżącego roku zatrudniłem pracownicę na umowę o pracę na czas nieokreślony. Wręczyłem skierowanie na badania lekarskie z informacją, że jak tylko przedstawi zaświadczenie będzie mogła (...)

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Dostarczenie zwolnienia lekarskiego

Do końca marca mam okres wypowiedzenia w firmie (likwidacja). Od 26 marca będę na L4 (szpital) - minimum 30 dni. W firmie pozostał tylko prezes. Oprócz pracy na etacie do końca marca mam własną (...)

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich

Czy lekarz medycyny pracy może wystawić zwolnienie lekarskie dla pracownika podpisując je pieczatką indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska - lekarz medycyny pracy. Pytanie to zostało zadane (...)

Składniki ustalania prawa do emerytury

Składniki ustalania prawa do emerytury

Jestem nauczycielką. Czy zwolnienia lekarskie (na siebie i dzieci) odlicza się od stażu pracy przy przejściu na wcześniejszą emeryturę? Zgodnie z art. 5 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu (...)

Nie przekazanie zwolnienia przez pracodawcę do ZUS

Nie przekazanie zwolnienia przez pracodawcę do ZUS

Przebywam na zwolnieniu lekarskim, oryginalne zwolnienia lekarskie były zawsze na czas dostarczane przez pracodawcę do ZUS. Od dłuższego czasu pracodawca nie dostarcza do ZUS oryginalnych zwolnień (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie

Wypowiedzenie umowy o pracę a zwolnienie

W dniu 03.03.2010 złożyłam wypowiedzenie o pracę zgodnie z warunkami umowy o pracę, tj. za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, czyli wypowiedzenie kończy się z dniem 30.06.2010. Od 15.03.2010 (...)

FORUM PRAWNE

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego

Zus -odmowa wypłaty za chorobowe po okresie macierzyńskiego witam. Prowadzę 1 osobową działalność gospodarczą. Do 23.12 .2014 roku byłam na macierzyńskim. Zaraz po macierzyńskim byłam i jestem (...)

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego

wypowiedzenie umowy o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego Czy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego i czy treść jest zgodna z kodeksem pracy-"wnoszę (...)

Zwolnienie lekarskie

Zwolnienie lekarskie Czy mozliwe jest odmowienie przyjecia zwolnienia lekarskiego pracownika przez pracodwce?Moja zona pracuje w sklepie spozywczym.Wiadomo,ze takie osoby musza sie bardzo pilnowac,bo sprzedaja (...)

DZIECKO a widzenia z OJCEM kłamcą......

DZIECKO a widzenia z OJCEM kłamcą...... Małe pytanko, jak udowodnić mążowi, że nie interesuje sie dzieckiem. Od 10 miesięcy ma możliwość widzeń z dzieckiem w każdą sobotę, ale nie przyjeżdża (...)

Praca na umowę zlecenie a zwolnienie w ciąży

Praca na umowę zlecenie a zwolnienie w ciąży Witam! Potrzebuję radydotyczącej mojej sytuacji gdyż staram się o dziecko i chciałabym mieć jasność. Pracuję na pełny etet i na umowę o pracę, (...)

Zarobki sędziów i prokuratorów zostaną zmniejszone w 2013!

Zarobki sędziów i prokuratorów zostaną zmniejszone w 2013! Sędziowie oraz prokuratorzy który będą przebywać na chorobowym zarobią mniej niż do tej pory. Do tej pory podobnie jak niegdyś policjanci (...)

Polacy pracujący w Niemczech mogą korzystać ze świadczeń - sprawdź !

Polacy pracujący w Niemczech mogą korzystać ze świadczeń - sprawdź ! Polacy pracujący w UE mogą na podstawie tzw. koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego korzystać z różnego rodzaju (...)

Podwyżka alimentów

Podwyżka alimentów orady prawne Porady prawne >> Zapytaj prawnika online PORADY PRAWNE ONLINE Zapytaj prawnika: Dziś miała odbyć się rozprawa o podwyższenie alimentów na moje dzieci. Obecnie (...)

mam komornika który zajął mi konto w banku pracuje na umowe o prace na czas określony nie dostałam

mam komornika który zajął mi konto w banku pracuje na umowe o prace na czas określony nie dostałam mam komornika który zajął mi konto w banku pracuje na umowe o prace na czas określony nie dostałam (...)

Odebrano mi świadczenia chorobowe. Co dalej ?

Odebrano mi świadczenia chorobowe. Co dalej ? Odebrano mi świadczenia chorobowe. Co dalej ? Mam pytanie jeśli pewien iż wszystkie składki na ubezpieczenia sa dobrze policzone i zapłacone w terminie (...)

CHOROBOWE

CHOROBOWE Witam!Proszę mi odpowiedzieć za ile dni chorobowego płaci pracodawca a od ,którego dnia płaci ZUS/Chciałam też zapytać czy zakład pracy może rozwiązać ze mną umowę o pracę (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

Pytanie o świadczenie chorobowe zus

Pytanie o świadczenie chorobowe zus Witam, mam parę pytań odnośnie zwolnienia l-4 na którym obecnie przebywam. Tak więc zacznę od przedstawienia swojej sytuacji. Otóż byłem zatrudniony na umowę (...)

Czy przysługuje chorobowe po zakończenu pracy!

Czy przysługuje chorobowe po zakończenu pracy! Z dniem 31 grudnia 2004 skończyła mi się umowa o pracę z okresem na ktory została zawarta. Od dnia 5 stycznia podjąłem leczenie poparte zwolnieniem (...)

zwlonienie lekarskie a wycieczka

zwlonienie lekarskie a wycieczka Jak potraktować pracownika, który podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim uczestniczył w wycieczce zagranicznej? Na wniosek pracodawcy lub z własnej inicjatywy (...)

Nowe zaświadczenie L4!! brak informacji o ilości wolnych dni

Nowe zaświadczenie L4!! brak informacji o ilości wolnych dni Czy to prawda, że w styczniu będą obowiązywać inne druki L4, co się zmieni? Nowy druk zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA nie będzie (...)

Witam serdecznie, chciałam zapytać o taką sprawę: Prowadzę własną działalność gospodarczą.Od

Witam serdecznie, chciałam zapytać o taką sprawę: Prowadzę własną działalność gospodarczą.Od Witam serdecznie, chciałam zapytać o taką sprawę: Prowadzę własną działalność gospodarczą.Od (...)

L4

L4 Miałbym ważne pytanie. Jestem zatrudniony w firmie na 1/4etatu ,wypracowuje co miesiąc ilośc godzin równą 3/4etatu (ponad 120h) ,jestem obecnie na zwolnieniu L4 przez 10 dni. kiedys pracujac (...)

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia

Urlop dla nauczycieli dla poratowania zdrowia Jestem nauczycielką i chciałabym skorzystać z przysługującego mi urlopu dla poratowania zdrowia, ale dopiero od września, czyli od początku przyszłego (...)

Powiadomienie pracodawcy o przyczynie nieobecnośći w pracy

Powiadomienie pracodawcy o przyczynie nieobecnośći w pracy Pracownik, chcąc uniknąć ewentualnych sankcji za niepowiadomienie pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności w pracy, musi pamiętać, (...)

Porady prawne