28.5.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kryzys finansowy. Wybrane zagadnienia

Na stronach Biura Analiz Sejmowych ukazała się publikacja BAS:

Na tle szumu informacyjnego o światowym kryzysie finansowym tematem, który nadal nurtuje i niepokoi opinię publiczną w Polsce, jest skala i zakres oddziaływania kryzysu finansowego na naszą gospodarkę. W niniejszym opracowaniu eksperci z Biura Analiz Sejmowych podjęli się próby analizy dwóch obszarów eksponowanych na wpływ zjawisk kryzysowych napływających z gospodarki światowej. W pierwszym artykule omówione zostały dwa segmenty tzw. sfery realnej gospodarki, czyli przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. To one ostatecznie kreują przeważającą część wytworzonego w danym kraju Produktu Krajowego Brutto. W drugim autorzy zajęli się sektorem finansów publicznych, wobec którego postuluje się podejmowanie różnorakich działań. Sektor ten należy obserwować przez pryzmat jego salda w krótko- i długoterminowym ujęciu, tj. deficytu i długu publicznego. W obu obszarach eksperci starali się zwrócić uwagę na stan faktyczny i mniej lub bardziej szczegółowe uwarunkowania ich funkcjonowania w obliczu wpływu zjawisk kryzysowych ograniczających popyt na rynku oraz zwiększających poziom ryzyka płynności na rynku finansowym.

Spis treści
Wprowadzenie

Jolanta Adamiec, Piotr Russel Światowy kryzys gospodarczy a sektor przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w Polsce

1. Geneza i rozszerzanie się kryzysu
2. Oddziaływanie kryzysu na Polskę
3. Wpływ kryzysu na sektor przedsiębiorstw w Polsce
3.1. Pogorszenie warunków działalności
3.2. Upadłości polskich przedsiębiorstw
3.3. Działania restrukturyzacyjne
4. Skutki kryzysu dla sektora gospodarstw domowych w Polsce
4.1. Zaostrzenie polityki kredytowej
4.2. Wzrost zadłużenia gospodarstw domowych i kosztów jego obsługi
4.3. Spadek wartości oszczędności zainwestowanych na warszawskiej
4.4. Giełdzie Papierów Wartościowych
4.5. Spadek wartości aktywów OFE
4.6. Zmiany na rynku pracy
5. Bilans kryzysu w sferze realnej


Grzegorz Gołębiowski, Kamilla Marchewka-Bartkowiak Kryzys finansowy a dług publiczny

1. Wstęp
2. Kryzys finansowy a dług publiczny na świecie
2.1. Rządowe programy antykryzysowe
2.2. Pogorszenie wskaźników budżetowych
2.3. Średnio- i długoterminowy wzrost kosztu pozyskania kapitału
3. Kryzys finansowy a dług publiczny w Polsce
3.1. Rządowy pogram antykryzysowy
3.2. Prognoza wskaźników budżetowych
3.3. Dług publiczny a wzrost ryzyka fiskalnego
4. Podsumowanie

Przeczytaj również: Globalny kryzys finansowy. Wnioski dla Polski 

Źródło: www.bas.sejm.gov.pl

 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Finanse w małżeństwie

Finanse w małżeństwie

Z miłości do rozsądku, czyli „Małżeństwo a finanse”  Decyzja o małżeństwie jest jedną z najtrudniejszych i jednocześnie najważniejszych w życiu każdego człowieka. Myśląc o romantycznym wymiarze formalizacji związku, musimy też pamiętać, że pod względem prawnym (...)

PE: Wzmocnić Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, pogłębiać współpracę z NATO

PE: Wzmocnić Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, pogłębiać współpracę z NATO

Posłowie opowiadają się za wzmocnieniem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W przyjętym sprawozdaniu przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych PE, Jacka Saryusz-Wolskiego, Parlament Europejski podkreśla, że w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Unia Europejska (...)

Prognozy PKPP Lewiatan na rok 2009

Prognozy PKPP Lewiatan na rok 2009

Gospodarka i przedsiębiorstwa weszły w końcu 2008 r. w okres osłabienia gospodarczego. W opinii PKPP Lewiatan gospodarka utrzyma się w 2009 r. na ścieżce wzrostu, choć wzrost ten będzie słabszy niż w roku poprzednim. Warunkiem dodatniego wzrostu jest rzetelna, szybka praca rządu i parlamentu (...)

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

"Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie", tymi słowami prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył wystąpienie w Parlamencie w Strasburgu, podsumowujące półrocze prezydencji francuskiej i sukces, jakim było porozumienie państw członkowskich i Parlamentu (...)

Nicolas Sarkozy w PE: Najważniejszy wspólny głos Europy wobec kryzysów

Nicolas Sarkozy w PE: Najważniejszy wspólny głos Europy wobec kryzysów

Kryzys finansowy i wojna gruzińska wzmacniają argumenty przemawiające za jednolitą odpowiedzią UE na globalne problemy, uznał Nicolas Sarkozy, który przedstawiał w Parlamencie wyniki szczytu Rady Europejskiej. Odrzucił sugestie, że UE powinna wycofać się z ambitnych zobowiązań w sprawach (...)

Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

UE powinna podejmować wspólne działania na rzecz rozwiązania kryzysu finansowego, a państwa członkowskie powinny unikać jednostronnych działań, które pogarszają sytuację w krajach sąsiedzkich. To opinie, jakie dało się słyszeć podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświeconej (...)

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

"Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie", tymi słowami prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył wystąpienie w Parlamencie w Strasburgu, podsumowujące półrocze prezydencji francuskiej i sukces, jakim było porozumienie państw członkowskich i Parlamentu (...)

Sytuacja na światowych rynkach finansowych i jej skutki dla gospodarki europejskiej

Sytuacja na światowych rynkach finansowych i jej skutki dla gospodarki europejskiej

  Parlament Europejski przeprowadził debatę poświęconą kryzysowi na światowych rynkach finansowych i jego skutkom dla gospodarki europejskiej. Nie lekceważąc zagrożenia, posłowie pozostają zgodni, że Europa nie musi podejmować tak radykalnych kroków, jakie podejmowane są na (...)

Jak pokonać kryzys

Jak pokonać kryzys

Plan ratowania gospodarki obejmuje działania na szczeblu krajowym i unijnym.W odpowiedzi na pogłębiający się kryzys gospodarczy, jaki dotknął Unię Europejską, Komisja proponuje przeznaczenie 200 mld euro na działania, które zwiększą moc nabywczą, pobudzą wzrost gospodarczy i wytworzą (...)

Europarlament przedsiębiorców szuka remedium na kryzys

Europarlament przedsiębiorców szuka remedium na kryzys

14 października 2008 roku przedsiębiorcy i menedżerowie z Polski zasiedli w ławach Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wzięli oni udział w bezprecedensowym wydarzeniu - pierwszej w historii sesji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw. Obrady Europarlamentu Przedsiębiorstw były rzadką okazją, (...)

Debata o kryzysie finansowym po spotkaniu na szczycie państw G20

Debata o kryzysie finansowym po spotkaniu na szczycie państw G20

Na forum Parlamentu Europejskiego odbyła się debata, podczas której posłowie wskazywali na konieczność reformy nadzoru nad rynkami finansowymi, agencjami ratingowymi i funduszami inwestycyjnymi. Często wskazywano na potrzebę wsparcia kredytowego drobnych przedsiębiorców. Niektórzy (...)

Projekt ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej

Projekt ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej

Kryzys finansowy, który obserwujemy w gospodarce amerykańskiej, zaczyna przenosić się na europejski rynek finansowy. Polska gospodarka nie odczuwa jeszcze jego skutków. Jednak UE dostrzegła problem konsekwencji zaburzeń na rynku finansowym wynikających m.in. z kryzysów finansowych (...)

Debata w Parlamencie przed Radą Europejską (11-12 grudnia)

Debata w Parlamencie przed Radą Europejską (11-12 grudnia)

Kompromis w sprawie pakietu klimatycznego, działania na rzecz złagodzenia wpływu kryzysu finansowego na realną gospodarkę oraz Traktat Lizboński, to priorytety zbliżającej się Rady Europejskiej, o których dyskutowali posłowie do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.  Rada (prezydencja (...)

BIAC na temat ładu korporacyjnego i kryzysu

BIAC na temat ładu korporacyjnego i kryzysu

17-18 marca w Paryżu odbyły się konsultacje BIAC pt. Corporate Governance and the Financial Crisis. W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele OECD, BIAC i TUAC. Wypracowane stanowisko BIAC przedstawiało oczekiwania organizacji pod adresem OECD. Reprezentanci PKPP Lewiatan aktywnie włączali (...)

Kryzys finansowy - co dalej

Kryzys finansowy - co dalej

Unia chce, aby spotkanie grupy G20 utorowało drogę dla reformy międzynarodowego systemu finansowego. Na międzynarodowym szczycie w sprawie kryzysu finansowego, który odbędzie się 15 listopada w Waszyngtonie, UE będzie zabiegać o przyznanie szerszych uprawnień Międzynarodowemu Funduszowi (...)

Topolanek w PE: Europa bez barier, Europa zasad

Topolanek w PE: Europa bez barier, Europa zasad

Na dzisiejszej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu premier Czech, Miroslav Topolanek, przedstawił stanowisko oraz priorytety prezydencji czeskiej, która z początkiem roku objęła przewodnictwo w Unii Europejskiej, zastępując prezydencję francuską. Naszym mottem jest Europa bez (...)

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - październik 2008

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - październik 2008

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan stracił w październiku siedem punktów w notowaniu kwartalnym, indeks roczny stracił tylko dwa punkty. Oczekuje się wyraźnego spowolnienia dynamiki wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale. Notowania rocznego indeksu ciągle jeszcze pozwalają liczyć na uzyskanie (...)

Jeden głos Europy oraz wspólne działanie w obliczu sytuacji kryzysowej

Jeden głos Europy oraz wspólne działanie w obliczu sytuacji kryzysowej

Tylko skoordynowana polityka oraz jeden, wspólny głos UE może przynieść efekt w walce ze skutkami kryzysu finansowego. W środę, eurodeputowani przyjęli rezolucję na temat ostatniego spotkania Rady Europejskiej, w której oprócz kryzysu finansowego, poruszono między innymi (...)

Strategiczna odpowiedź OECD na globalny kryzys finansowy i gospodarczy

Strategiczna odpowiedź OECD na globalny kryzys finansowy i gospodarczy

Skala i głębokość obecnego kryzysu światowego wymagają skoordynowanego działania wszystkich podmiotów, które mogą mieć wpływ na szeroko rozumiane światowe procesy ekonomiczne. Szczególną rolę odgrywają organizacje międzynarodowe związane z rozmaitymi aspektami współpracy gospodarczej, (...)

Proprzedsiębiorcze ustawy remedium na kryzys

Proprzedsiębiorcze ustawy remedium na kryzys

Środowisko polskich przedsiębiorców jest zadowolone z uchwalania kolejnych proprzedsiębiroczych zmian w polskim prawie. „Kryzys finansowy powinien być dodatkową motywacją do wprowadzania rozwiązań przyjaznych biznesowi. Dlatego cieszę się, że w trudnych czasach kryzysu Rząd i (...)

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

"Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie", tymi słowami prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył wystąpienie w Parlamencie w Strasburgu, podsumowujące półrocze prezydencji francuskiej i sukces, jakim było porozumienie państw członkowskich i Parlamentu (...)

Nicolas Sarkozy w PE: Najważniejszy wspólny głos Europy wobec kryzysów

Nicolas Sarkozy w PE: Najważniejszy wspólny głos Europy wobec kryzysów

Kryzys finansowy i wojna gruzińska wzmacniają argumenty przemawiające za jednolitą odpowiedzią UE na globalne problemy, uznał Nicolas Sarkozy, który przedstawiał w Parlamencie wyniki szczytu Rady Europejskiej. Odrzucił sugestie, że UE powinna wycofać się z ambitnych zobowiązań w sprawach (...)

Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

Debata w PE: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej i kryzys finansowy

UE powinna podejmować wspólne działania na rzecz rozwiązania kryzysu finansowego, a państwa członkowskie powinny unikać jednostronnych działań, które pogarszają sytuację w krajach sąsiedzkich. To opinie, jakie dało się słyszeć podczas debaty w Parlamencie Europejskim poświeconej (...)

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

"Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie", tymi słowami prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył wystąpienie w Parlamencie w Strasburgu, podsumowujące półrocze prezydencji francuskiej i sukces, jakim było porozumienie państw członkowskich i Parlamentu (...)

Sytuacja na światowych rynkach finansowych i jej skutki dla gospodarki europejskiej

Sytuacja na światowych rynkach finansowych i jej skutki dla gospodarki europejskiej

  Parlament Europejski przeprowadził debatę poświęconą kryzysowi na światowych rynkach finansowych i jego skutkom dla gospodarki europejskiej. Nie lekceważąc zagrożenia, posłowie pozostają zgodni, że Europa nie musi podejmować tak radykalnych kroków, jakie podejmowane są na (...)

Jak pokonać kryzys

Jak pokonać kryzys

Plan ratowania gospodarki obejmuje działania na szczeblu krajowym i unijnym.W odpowiedzi na pogłębiający się kryzys gospodarczy, jaki dotknął Unię Europejską, Komisja proponuje przeznaczenie 200 mld euro na działania, które zwiększą moc nabywczą, pobudzą wzrost gospodarczy i wytworzą (...)

Europarlament przedsiębiorców szuka remedium na kryzys

Europarlament przedsiębiorców szuka remedium na kryzys

14 października 2008 roku przedsiębiorcy i menedżerowie z Polski zasiedli w ławach Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Wzięli oni udział w bezprecedensowym wydarzeniu - pierwszej w historii sesji Europejskiego Parlamentu Przedsiębiorstw. Obrady Europarlamentu Przedsiębiorstw były rzadką okazją, (...)

Debata o kryzysie finansowym po spotkaniu na szczycie państw G20

Debata o kryzysie finansowym po spotkaniu na szczycie państw G20

Na forum Parlamentu Europejskiego odbyła się debata, podczas której posłowie wskazywali na konieczność reformy nadzoru nad rynkami finansowymi, agencjami ratingowymi i funduszami inwestycyjnymi. Często wskazywano na potrzebę wsparcia kredytowego drobnych przedsiębiorców. Niektórzy (...)

Projekt ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej

Projekt ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej

Kryzys finansowy, który obserwujemy w gospodarce amerykańskiej, zaczyna przenosić się na europejski rynek finansowy. Polska gospodarka nie odczuwa jeszcze jego skutków. Jednak UE dostrzegła problem konsekwencji zaburzeń na rynku finansowym wynikających m.in. z kryzysów finansowych (...)

Debata w Parlamencie przed Radą Europejską (11-12 grudnia)

Debata w Parlamencie przed Radą Europejską (11-12 grudnia)

Kompromis w sprawie pakietu klimatycznego, działania na rzecz złagodzenia wpływu kryzysu finansowego na realną gospodarkę oraz Traktat Lizboński, to priorytety zbliżającej się Rady Europejskiej, o których dyskutowali posłowie do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.  Rada (prezydencja (...)

BIAC na temat ładu korporacyjnego i kryzysu

BIAC na temat ładu korporacyjnego i kryzysu

17-18 marca w Paryżu odbyły się konsultacje BIAC pt. Corporate Governance and the Financial Crisis. W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele OECD, BIAC i TUAC. Wypracowane stanowisko BIAC przedstawiało oczekiwania organizacji pod adresem OECD. Reprezentanci PKPP Lewiatan aktywnie włączali (...)

Kryzys finansowy - co dalej

Kryzys finansowy - co dalej

Unia chce, aby spotkanie grupy G20 utorowało drogę dla reformy międzynarodowego systemu finansowego. Na międzynarodowym szczycie w sprawie kryzysu finansowego, który odbędzie się 15 listopada w Waszyngtonie, UE będzie zabiegać o przyznanie szerszych uprawnień Międzynarodowemu Funduszowi (...)

Topolanek w PE: Europa bez barier, Europa zasad

Topolanek w PE: Europa bez barier, Europa zasad

Na dzisiejszej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu premier Czech, Miroslav Topolanek, przedstawił stanowisko oraz priorytety prezydencji czeskiej, która z początkiem roku objęła przewodnictwo w Unii Europejskiej, zastępując prezydencję francuską. Naszym mottem jest Europa bez (...)

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - październik 2008

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - październik 2008

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan stracił w październiku siedem punktów w notowaniu kwartalnym, indeks roczny stracił tylko dwa punkty. Oczekuje się wyraźnego spowolnienia dynamiki wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale. Notowania rocznego indeksu ciągle jeszcze pozwalają liczyć na uzyskanie (...)

Jeden głos Europy oraz wspólne działanie w obliczu sytuacji kryzysowej

Jeden głos Europy oraz wspólne działanie w obliczu sytuacji kryzysowej

Tylko skoordynowana polityka oraz jeden, wspólny głos UE może przynieść efekt w walce ze skutkami kryzysu finansowego. W środę, eurodeputowani przyjęli rezolucję na temat ostatniego spotkania Rady Europejskiej, w której oprócz kryzysu finansowego, poruszono między innymi (...)

Strategiczna odpowiedź OECD na globalny kryzys finansowy i gospodarczy

Strategiczna odpowiedź OECD na globalny kryzys finansowy i gospodarczy

Skala i głębokość obecnego kryzysu światowego wymagają skoordynowanego działania wszystkich podmiotów, które mogą mieć wpływ na szeroko rozumiane światowe procesy ekonomiczne. Szczególną rolę odgrywają organizacje międzynarodowe związane z rozmaitymi aspektami współpracy gospodarczej, (...)

Proprzedsiębiorcze ustawy remedium na kryzys

Proprzedsiębiorcze ustawy remedium na kryzys

Środowisko polskich przedsiębiorców jest zadowolone z uchwalania kolejnych proprzedsiębiroczych zmian w polskim prawie. „Kryzys finansowy powinien być dodatkową motywacją do wprowadzania rozwiązań przyjaznych biznesowi. Dlatego cieszę się, że w trudnych czasach kryzysu Rząd i (...)

Globalny kryzys poważnie odbije się na gospodarce unijnej

Globalny kryzys poważnie odbije się na gospodarce unijnej

Komisja Europejska obniża prognozy wzrostu gospodarczego, gdyż kryzys finansowy pogłębia się i skutkuje tendencjami spadkowymi w światowej gospodarce. Komisja przewiduje, że w 2009 r. gospodarka UE i strefy euro odnotuje prawie 2-procentowy spadek, zanim częściowo się podniesie w 2010 r. Z (...)

Szczyt UE-Chiny

Szczyt UE-Chiny

Zmiany klimatyczne, kryzys finansowy i stosunki gospodarcze były głównymi tematami szczytu UE-Chiny, który odbył się 20 maja w Pradze.UE i Chiny podpisały porozumienia w sprawie rozszerzenia współpracy w dziedzinie nauki i techniki, czystej energii i małych przedsiębiorstw. Kraje potwierdziły (...)

Kraje rozwijające się są w pilnej potrzebie

Kraje rozwijające się są w pilnej potrzebie

Kryzys finansowy poważnie odbija się na krajach o niskich dochodach.W ubiegłym roku UE zwiększyła pomoc rozwojową o 8 proc., pomimo pierwszych oznak zbliżającego się kryzysu gospodarczego.Państwa członkowskie udzieliły najbiedniejszym krajom świata wsparcia w wysokości 49 mld euro, co stanowi (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Spółka cywilna - cel gospodarczy

Spółka cywilna - cel gospodarczy

Co należy rozumieć przez cel gospodarczy spółki cywilnej? Zawierając umowę spółki cywilnej wszyscy wspólnicy zobowiązują się działać aby osiągnąć wspólny cel gospodarczy (...)

Budynek mieszkalno-gospodarczy

Budynek mieszkalno-gospodarczy

Sąsiad uzyskał pozwolenie na przebudowę budynku mieszkalno-gospodarczego. Po "uzyskaniu" zgody na użytkowanie budynku, który nie był w istocie skończony, kontynuuje pełzającą budowę, zmieniając (...)

Powództwo przeciwegzekucyjne - sprawa gospodarcza

Powództwo przeciwegzekucyjne - sprawa gospodarcza

Prowadzę egzekucję sądową na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd gospodarczy, ponieważ roszczenie dotyczyło działalności gospodarczej stron. Dłużnik wytoczył mi powództwo przeciwegzekucyjne (...)

Budynek gospodarczy a odległość od sąsiada

Budynek gospodarczy a odległość od sąsiada

Chcę postawić budynek gospodarczy o wymiarach 6/4 metry z gotowych, rozbieralnych elementów betonowych (słupki i wpuszczane płyty). Słupki mają wysokość 2,7 m, które wkopuje się na 0,7 m w ziemię. (...)

Działalność z zakresu wywiadu gospodarczego

Działalność z zakresu wywiadu gospodarczego

Czy aby oferować usługi wywiadu gospodarczego w zakresie sprawdzania wiarygodności kontrahentów wciąż potrzebna jest licencja (detektywistyczna)? Pozwolę sobie dodać, że wszak licencjonowane wywiadownie (...)

Usytuowanie budynków gospodarczych

Usytuowanie budynków gospodarczych

Na Waszej stronie internetowej e-prawnik.pl w dziale „przegląd prasy” przeczytałam: „Nowe przepisy pozwalają też na stawianie bezpośrednio przy granicy działki budynku gospodarczego (...)

Właściwość sądu dla byłego przedsiębiorcy

Właściwość sądu dla byłego przedsiębiorcy

Przez jakiś czas nieistotne było czy przedsiębiorca wciąż prowadzi działalność gospodarczą. Nawet jeżeli zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, to sprawę rozpatrywał sąd gospodarczy. (...)

Prenumerata Monitora Sądowego i Gospodarczego

Prenumerata Monitora Sądowego i Gospodarczego

Czy jest prawny obowiązek posiadania przez spółkę Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym publikowane są wpisy dotyczące spółki? Czy można nie dokonywać jego zakupu i opłaty z tego tytułu? (...)

Właściwość sądu gospodarczego

Właściwość sądu gospodarczego

Czy do sądu gospodarczego można wnieść pozew, gdy jedna ze stron jest przedsiebiorcą, a druga osobą fizyczną? Rozpoznawanie spraw gospodarczych należy do postępowania odrębnego, które jest (...)

Pozwolenie na budowę a balaszany budynek

Pozwolenie na budowę a balaszany budynek

Pytanie dotyczy \" blaszaka \".Jak to jest z pozwoleniem na postawienie blaszaka . Czy wymagane jest pozwolenie na budowe ? Jeżeli jest to blaszak gospodarczy to nie wystarczy zgłoszenie ? W jakich odległościach (...)

Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi i wyrokowi

Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi i wyrokowi

W Sądzie Grodzkim został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, następnie do tego nakazu (jego części) został wniesiony sprzeciw i wyznaczony termin rozprawy. Na rozprawie Sąd nie wydał (...)

Sprawy ze stosunków spółki jawnej

Sprawy ze stosunków spółki jawnej

Prowadzę ze wspólnikiem spółkę jawną. Wspólnik na mocy uchwały wspólników został jednoosobowo prezesem spółki. Ja miałem się powstrzymywać od bierzącego zarządzania spółką. Spółka (...)

Niewłaściwy rodzaj postępowania

Niewłaściwy rodzaj postępowania

Kilkakrotnie zdarzyło mi się, że pozew o zapłatę skierowałem do wydziału cywilnego sądu (a nie do wydziału gospodarczego) myśląc, że pozwany już nie prowadzi działalności gospodarczej a (...)

Postępowanie w sprawach gospodarczych

Postępowanie w sprawach gospodarczych

W toczącym się postępowaniu przed sądem rejonowym - wydział gospodarczy, o wydanie nakazu zapłaty, wezwano mnie do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego przez dołączenie do niego odpisów (...)

Budynek gospodarczy a prawo budowlane

Budynek gospodarczy a prawo budowlane

W jaki sposób Prawo budowlane definiuje pojęcie budynku gospodarczego, takiego jak garaż? Prawo budowlane w ogóle nie posługuje się definicją budynku gospodarczego. Co jest uznawane za (...)

Spółka cywilna - cel gospodarczy

Spółka cywilna - cel gospodarczy

Co należy rozumieć przez cel gospodarczy spółki cywilnej? Zawierając umowę spółki cywilnej wszyscy wspólnicy zobowiązują się działać aby osiągnąć wspólny cel gospodarczy (...)

Budynek mieszkalno-gospodarczy

Budynek mieszkalno-gospodarczy

Sąsiad uzyskał pozwolenie na przebudowę budynku mieszkalno-gospodarczego. Po "uzyskaniu" zgody na użytkowanie budynku, który nie był w istocie skończony, kontynuuje pełzającą budowę, zmieniając (...)

Powództwo przeciwegzekucyjne - sprawa gospodarcza

Powództwo przeciwegzekucyjne - sprawa gospodarcza

Prowadzę egzekucję sądową na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd gospodarczy, ponieważ roszczenie dotyczyło działalności gospodarczej stron. Dłużnik wytoczył mi powództwo przeciwegzekucyjne (...)

Budynek gospodarczy a odległość od sąsiada

Budynek gospodarczy a odległość od sąsiada

Chcę postawić budynek gospodarczy o wymiarach 6/4 metry z gotowych, rozbieralnych elementów betonowych (słupki i wpuszczane płyty). Słupki mają wysokość 2,7 m, które wkopuje się na 0,7 m w ziemię. (...)

Działalność z zakresu wywiadu gospodarczego

Działalność z zakresu wywiadu gospodarczego

Czy aby oferować usługi wywiadu gospodarczego w zakresie sprawdzania wiarygodności kontrahentów wciąż potrzebna jest licencja (detektywistyczna)? Pozwolę sobie dodać, że wszak licencjonowane wywiadownie (...)

Usytuowanie budynków gospodarczych

Usytuowanie budynków gospodarczych

Na Waszej stronie internetowej e-prawnik.pl w dziale „przegląd prasy” przeczytałam: „Nowe przepisy pozwalają też na stawianie bezpośrednio przy granicy działki budynku gospodarczego (...)

Właściwość sądu dla byłego przedsiębiorcy

Właściwość sądu dla byłego przedsiębiorcy

Przez jakiś czas nieistotne było czy przedsiębiorca wciąż prowadzi działalność gospodarczą. Nawet jeżeli zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, to sprawę rozpatrywał sąd gospodarczy. (...)

Prenumerata Monitora Sądowego i Gospodarczego

Prenumerata Monitora Sądowego i Gospodarczego

Czy jest prawny obowiązek posiadania przez spółkę Monitora Sądowego i Gospodarczego, w którym publikowane są wpisy dotyczące spółki? Czy można nie dokonywać jego zakupu i opłaty z tego tytułu? (...)

Właściwość sądu gospodarczego

Właściwość sądu gospodarczego

Czy do sądu gospodarczego można wnieść pozew, gdy jedna ze stron jest przedsiebiorcą, a druga osobą fizyczną? Rozpoznawanie spraw gospodarczych należy do postępowania odrębnego, które jest (...)

Pozwolenie na budowę a balaszany budynek

Pozwolenie na budowę a balaszany budynek

Pytanie dotyczy \" blaszaka \".Jak to jest z pozwoleniem na postawienie blaszaka . Czy wymagane jest pozwolenie na budowe ? Jeżeli jest to blaszak gospodarczy to nie wystarczy zgłoszenie ? W jakich odległościach (...)

Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi i wyrokowi

Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi i wyrokowi

W Sądzie Grodzkim został wydany nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, następnie do tego nakazu (jego części) został wniesiony sprzeciw i wyznaczony termin rozprawy. Na rozprawie Sąd nie wydał (...)

Sprawy ze stosunków spółki jawnej

Sprawy ze stosunków spółki jawnej

Prowadzę ze wspólnikiem spółkę jawną. Wspólnik na mocy uchwały wspólników został jednoosobowo prezesem spółki. Ja miałem się powstrzymywać od bierzącego zarządzania spółką. Spółka (...)

Niewłaściwy rodzaj postępowania

Niewłaściwy rodzaj postępowania

Kilkakrotnie zdarzyło mi się, że pozew o zapłatę skierowałem do wydziału cywilnego sądu (a nie do wydziału gospodarczego) myśląc, że pozwany już nie prowadzi działalności gospodarczej a (...)

Postępowanie w sprawach gospodarczych

Postępowanie w sprawach gospodarczych

W toczącym się postępowaniu przed sądem rejonowym - wydział gospodarczy, o wydanie nakazu zapłaty, wezwano mnie do uzupełnienia braków formalnych pisma procesowego przez dołączenie do niego odpisów (...)

Budynek gospodarczy a prawo budowlane

Budynek gospodarczy a prawo budowlane

W jaki sposób Prawo budowlane definiuje pojęcie budynku gospodarczego, takiego jak garaż? Prawo budowlane w ogóle nie posługuje się definicją budynku gospodarczego. Co jest uznawane za (...)

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Budynek gospodarczy a pozwolenie na budowę

Chciałbym się dowiedzieć, czy aby wybudować mały budynek gospodarczy na mojej działce, muszę uzyskać pozwolenie na budowę? Z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego wynika, że budowa wolnostojących (...)

FORUM PRAWNE

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Proszę o poradę w jaki sposób dobrze rozwiązać tą sytuację..!

Proszę o poradę w jaki sposób dobrze rozwiązać tą sytuację..! Witam, jestem pierwszy raz na tym forum. I sprawa mnie osobiście nie dotyczy, no może pośrednio, ale mojego faceta. Otóż ma córkę (...)

Maz chce mnie wyrzucic z domu

Maz chce mnie wyrzucic z domu Proszę o poradę. Jestem po ślubie 10 lat, mamy dwoje dzieci. Mieszkamy w zaadaptowanym na mieszkanie budynku stodoły. Budynek stoi na działce tesciow. Akt własności (...)

Kiedy przedawni się kredyt?

Kiedy przedawni się kredyt? Sprawa jest tego typu - kredyt był wzięty w 98 roku, poczatkowo był spłacany regularnie potem nastapiły problemy. Kwota kredytu 3400. Spłacone 1500 kapitału. miałbyć (...)

Proszę o poradę w jaki sposób dobrze rozwiązać tą sytuację..!

Proszę o poradę w jaki sposób dobrze rozwiązać tą sytuację..! Witam, jestem pierwszy raz na tym forum. I sprawa mnie osobiście nie dotyczy, no może pośrednio, ale mojego faceta. Otóż ma córkę (...)

Maz chce mnie wyrzucic z domu

Maz chce mnie wyrzucic z domu Proszę o poradę. Jestem po ślubie 10 lat, mamy dwoje dzieci. Mieszkamy w zaadaptowanym na mieszkanie budynku stodoły. Budynek stoi na działce tesciow. Akt własności (...)

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

Domek gospodarczy

Domek gospodarczy Witam, Około 6 lat temu rodzice kupili działkę z domkiem jednorodzinnym oraz domkiem gospodarczym. Z mężem chcieliśmy domek gospodarczy rozbudować oraz zmienić sposób użytkowania (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

Dom gospodarczy

Dom gospodarczy Jestem współwłaścicielem kamienicy i ogródka działkowego na którym znajduje sie dom gospodarczy w którym nie ma podziału majatku. Dom gospodarczy i ogródek zajmuję od 60 lat (...)

Garaż Blaszany

Garaż Blaszany Od kiedy na garaż blaszany ustawiony na własnym ogródku trzeba mieć pozwolenie? Gdzie znajdę potrzebne informacje. (Felek2002) Wg mnie to nietrzeba pozwolenia, wynika to z artykułu (...)

Domek gospodarczy

Domek gospodarczy Witam, Około 6 lat temu rodzice kupili działkę z domkiem jednorodzinnym oraz domkiem gospodarczym. Z mężem chcieliśmy domek gospodarczy rozbudować oraz zmienić sposób użytkowania (...)

SN postanowienie

SN postanowienie Witam! Mam wielki problem z dotarciem do Postanowienia SN z dnia 5 marca 2008 roku Sygn. akt V CSK 447/07 Czy ktoś może mi pomóc w dotarciu do treści tego postanowienia ? Przekopałem (...)

Dom gospodarczy

Dom gospodarczy Jestem współwłaścicielem kamienicy i ogródka działkowego na którym znajduje sie dom gospodarczy w którym nie ma podziału majatku. Dom gospodarczy i ogródek zajmuję od 60 lat (...)

Komunalne mieszkanie

Komunalne mieszkanie Na podstawie umowy najmu zajmuję mieszkanie komunalne. Problem polega na tym, że kiedy je wynająłem był to budynek gospodarczy. Wyremontowałem go na koszt własny i byl to remont (...)

budynek gospodarczy w granicy

budynek gospodarczy w granicy Na wstępie chciałbym przywitać wszystkich użytkowników forum. Jak większość z użytkowników mam problem budowlano-prawny. Działka numer 1 (moja) stoi dom mieszkalny (...)

Taras - postawienie domku gospodarczy

Taras - postawienie domku gospodarczy Witam, Mam problem. Kupiłem mieszkanie z dużym częściowo zadaszonym tarasem i chciałbym na nim postawić mały (1/3 metra) nazwijmy to domek gospodarczy, gdzie (...)

Budynek gospodarczy. Zmiana dachu oraz jego konstrukcji.

Budynek gospodarczy. Zmiana dachu oraz jego konstrukcji. Dzień Dobry, Ubiegłego roku zakupiłem dom jednorodzinny jest to działka 600 m2 na której znajduje się budynek gospodarczy 30 m2 podzielony (...)

Budynek gospodarczy - odległość od granicy

Budynek gospodarczy - odległość od granicy Witam. Posiadam działkę o szerokości 15m. Mam już "Zgłoszenie" czyli zgodę i chciałbym postawić pomieszczenie gospodarcze do 25m2. Wyczytałem że (...)

Budynek gospodarczy na zgłoszenie a przekształcenie na warsztat

Budynek gospodarczy na zgłoszenie a przekształcenie na warsztat Witam. Mam postawiony budynek gospodarczy na zgłoszenie i chcę go przekształcić na warsztat pod działalność gospodarczą. Mierząc (...)

jak napisać podanie o pracę pracownik gospodarczy?

jak napisać podanie o pracę pracownik gospodarczy? jak napisać podanie o pracę pracownik gospodarczy?

Porady prawne