Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

16.7.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolniony z podatku jest import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium Polski w przypadku gdy:

  • ilość i rodzaj tych towarów wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym, oraz
  • wartość tych towarów nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości 300 euro. W przypadku podróżnych w transporcie lotniczym i morskim wartość ta nie może przekraczać równowartości 430 euro.

Bagażem osobistym – w świetle ustawy o podatku od towarów i usług -  jest cały bagaż, który podróżny jest w stanie przedstawić organom celnym, wjeżdżając na terytorium kraju, jak również bagaż, który przedstawi on później organom celnym, pod warunkiem przedstawienia dowodu, że bagaż ten był zarejestrowany jako bagaż towarzyszący w momencie wyruszenia w podróż przez przedsiębiorstwo, które było odpowiedzialne za jego przewóz.

Natomiast przewozem o charakterze niehandlowym jest przywóz spełniający następujące warunki:

  1. odbywa się okazjonalnie;
  2. obejmuje wyłącznie towary na własny użytek podróżnych lub ich rodzin lub towary przeznaczone na prezenty.

Podkreślić tutaj pragniemy, że nabycie wyrobów elektronicznych  na terytorium Unii Europejskiej nie będzie obciążone obowiązkiem zapłaty podatku od towarów i usług na terytorium Polski.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Tekst jedn. Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zm.)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne