29.12.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Legitymacja emeryta i rencisty w 2023 r.

Od stycznia elektroniczna wersja legitymacji emeryta i rencisty

W styczniu 2023 roku każdy emeryt i rencista otrzyma elektroniczną wersję legitymacji ZUS – mLegitymację. Będzie ona dostępna na każdym urządzeniu mobilnym z dostępem do internetu (np. smartfonie), przy użyciu bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Porady prawne

W styczniu 2023 r. emerytom i rencistom, którzy mają już legitymację w formie plastikowej karty, ZUS wyda automatycznie również legitymację w wersji elektronicznej. Takie osoby będą mogły korzystać z obu wersji dokumentu – tradycyjnej karty oraz mLegitymacji – zgodnie ze swoimi preferencjami.

Osoby, które uzyskają uprawnienia do świadczeń w 2023 roku, otrzymają tylko mLegitymację, czyli dokument w formie elektronicznej. Będzie można z niej korzystać na własnym urządzeniu mobilnym, np. na telefonie, przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej mObywatel. Aby dodać dokument do aplikacji, wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty”.

mLegitymacja działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie smartfona, osoba uprawniona potwierdzi, że jest emerytem lub rencistą, i skorzysta z ulg oraz przysługujących jej uprawnień, np. zniżek do biletów.

Nowi emeryci i renciści, którzy nabędą prawo do świadczeń w 2023 roku, a chcieliby otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty, mogą złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS (formularz ERL).

Co ze starszymi legitymacjami?

Legitymacje emerytów i rencistów, które zostały wydane w latach ubiegłych, są aktualne, zgodnie z nadanym terminem ważności.

mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie. Nie trzeba się obawiać tej zmiany – wyjaśniamy, na czym ona polega.

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL).

infografika - jak wygląda mLegitymacja - link do powiększonego obrazka

Dodatkowa forma legitymacji emeryta-rencisty w telefonie

ZUS wystawi elektroniczną wersję legitymacji również wtedy, gdy emeryt-rencista posiada już legitymację w formie plastikowej karty identyfikacyjnej. Tradycyjna legitymacja pozostaje aktualna zgodnie z terminem jej ważności. Posiadacz obu wersji może używać ich zamiennie, zgodnie ze swoimi osobistymi preferencjami. 

Przykład: 
Pan Wojciech dwa lata temu przeszedł na emeryturę. Od tego czasu posługuje się plastikową legitymacją emeryta-rencisty. Większość spraw Pan Wojciech załatwia za pomocą smartfona. Dzięki aplikacji mObywatel ma dostęp m.in. do swoich recept, prawa jazdy i certyfikatu potwierdzającego szczepienie na COVID-19. Od stycznia 2023 r. pan Wojciech będzie mógł dodać do swojej aplikacji również mLegitymację emeryta-rencisty. ZUS wystawi mu ją automatycznie. mLegitymacja działa jak tradycyjny dokument. Pokazując ja na ekranie swojego smartfon Pan Wojciech potwierdzi, że jest emerytem. Dzięki temu bez problemu skorzysta z przysługujących mu ulg i uprawnień. Jego plastikowa legitymacja zachowuje ważność, ale dzięki mLegitymacji nie musi już nosić jej przy sobie.

Jak dodać mLegitymację w aplikacji mObywatel

Każdy emeryt i rencista może samodzielnie dodać swoją mLegitymację w bezpłatnej aplikacji mObywatel. Wystarczą do tego trzy proste kroki: uruchomienie aplikacji, kliknięcie opcji „dodaj dokument” i wybranie na liście dokumentów „legitymacja emeryta-rencisty”. Od tej pory na pulpicie aplikacji będzie widoczna ikona mLegitymacji.

infografika jak aktywowac legitymację - link do powiekszonego obrazka

Jak dodać legitymację emeryta-rencisty do aplikacji mObywatel? - YouTube

Wniosek o tradycyjną legitymację

Osoby, które nabędą prawo do emerytury lub renty od stycznia 2023 r. nie otrzymają od ZUS plastikowej karty, zostanie im wystawiona za to mLegitymacja. Jeśli emeryt lub rencista będzie chciał posługiwać się tradycyjną legitymacją, może złożyć do ZUS wniosek o wydanie karty.

Przykład: 
Pani Krystyna w lutym przechodzi na emeryturę. Nie ma smartfona, a jedynie telefon komórkowy starszego typu. Od stycznia 2023 r. ZUS będzie wystawiać nowym emerytom elektroniczne mLegitymacje i taką też wystawi Pani Krystynie. Jednak pani Krystyna nie musi się martwić. W lutym, kiedy przejdzie na emeryturę, może złożyć wniosek do ZUS (na formularzu o symbolu ERL) o wydanie legitymacji w postaci karty plastikowej. Dzięki temu otrzyma tradycyjną legitymację. Jednocześnie w każdej chwili będzie mogła zacząć korzystać ze swojej mLegitymacji – jeśli zdecyduje się w przyszłości na smartfon i aplikację mObywatel.

Dotychczasowa legitymacja nadal jest ważna

Osoby korzystające ze swoich tradycyjnych legitymacji nie muszą się martwić. Zachowują one swoją ważność zgodnie ze wskazanym na nich terminie. mLegitymacja daje emerytom i rencistom możliwość korzystania z dokumentu w wersji elektronicznej, jednak korzystanie z niej nie jest obowiązkowe.

Przykład:
Pani Elżbieta odkąd przeszła na emeryturę, korzysta z plastikowej legitymacji emeryta-rencisty. Sporadycznie używa telefonu komórkowego, głównie do rozmów z wnukami. W związku ze zmianami dotyczącymi legitymacji jej tradycyjna legitymacja zachowuje ważność. W nowym roku ZUS wystawi pani Elżbiecie mLegitymację, podobnie jak wszystkim emerytom i rencistom. Pani Elżbieta nie musi z niej jednak korzystać. Zarówno jej plastikowa legitymacja, którą nosi w portfelu, jak i nowa mLegitymacja są ważne. W związku z tym pani Elżbieta nie musi składać żadnego wniosku ani kontaktować się z ZUS. Może korzystać ze swojej tradycyjnej legitymacji tak jak do tej pory.

Pytania związane z legitymacją emeryta-rencisty w mObywatelu 

Jak mogę uzyskać dostęp do mLegitymacji?

mLegitymacja emeryta-rencisty jest dostępna w aplikacji mobilnej mObywatel. Aplikację możesz pobrać ze sklepów Google Play i App Store i zainstalować ją na smartfonie.

Uruchom aplikację mObywatel i na jej pulpicie wybierz „Dodaj dokument”. Na wyświetlonej liście dokumentów wskaż „Legitymacja emeryta-rencisty”. Jeśli wcześniej nie pobrałeś w aplikacji mObywatel dowodu osobistego najpierw potwierdź w aplikacji swoją tożsamość i dodaj „Dowód osobisty”, a następnie dodaj „Legitymację emeryta-rencisty”. 

Jak mogę okazać moją legitymację emeryta-rencisty?

 1. Uruchom aplikację mObywatel za pomocą ikony na ekranie swojego smartfona.
 2. Wpisz hasło (alternatywnie skorzystaj z biometrii i PIN-u).
 3. Wybierz „Legitymacja emeryta-rencisty”.
 4. Twoje dane wraz z datą ostatniej aktualizacji wyświetlą się od razu – pokaż je osobie, która chce sprawdzić twoją tożsamość.

Podobnie możesz okazać dane z dowodu osobistego. Wybierz wtedy ikonę mObywatel. 

Jak mogę przekazać dane do zweryfikowania?

 1. Uruchom aplikację mObywatel za pomocą ikony na ekranie swojego smartfona.
 2. Wpisz hasło (alternatywnie skorzystaj z biometrii i PIN-u).
 3. Wybierz „Legitymacja emeryta-rencisty”.
 4. Wybierz „Przekaż”.
 5. Wyświetli się okno „Potwierdź cel przekazania”. Wybierz opcję „Obustronna wymiana danych” i zaakceptuj.
 6. Na ekranie Twojego smartfona pojawi się kod QR – okaż go drugiej osobie do zeskanowania.
 7. Wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie celu pobrania danych.
 8. Aplikacja przekaże dane podlegające weryfikacji: imiona i nazwisko, zdjęcie w niskiej rozdzielczości oraz numer legitymacji. Zobaczysz też status certyfikatu, który gwarantuje bezpieczeństwo i aktualność danych.
 9. Kiedy przekazujesz swoje dane drugiej osobie, jednocześnie potwierdzasz swoją tożsamość. 

Jak mogę pobrać zaktualizowane dane do mojej mLegitymacji emeryta-rencisty?

 1. Uruchom aplikację mObywatel za pomocą ikony na ekranie swojego smartfona.
 2. Wpisz hasło (alternatywnie skorzystaj z biometrii i PIN-u).
 3. Wybierz „Legitymacja emeryta-rencisty”.
 4. W dolnym menu wskaż „Aktualizuj”. Aplikacja poprosi o potwierdzenie. Jeśli chcesz kontynuować, wybierz „Aktualizuj”. 

W mojej aplikacji nie ma możliwości dodania legitymacji emeryta-rencisty. W mojej aplikacji na liście dostępnych dokumentów nie ma legitymacji emeryta-rencisty.

Sprawdź, z jakiej wersji aplikacji korzystasz. Legitymacja emeryta-rencisty jest dostępna w aplikacji mObywatel w wydaniach o numerze x.x.x wzwyż dla systemu Android oraz o numerze x.x.x wzwyż dla systemu iOS.

Numer wersji znajdziesz w menu głównym aplikacji. Do menu przejdziesz, jeśli wybierzesz ikonę z trzema poziomymi liniami umieszczoną na pulpicie aplikacji – w prawym górnym rogu. Numer wersji będzie widoczny na dole wyświetlonego menu. 

Moje dane w mobilnej wersji legitymacji emeryta-rencisty zawierają błędy. Gdzie mogę to zgłosić?

Skontaktuj się z najbliższym oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Listę placówek znajdziesz na stronie internetowej ZUS.pl.

Możesz również:

Gdzie mogę okazać legitymację emeryta-rencisty, korzystając z aplikacji mObywatel?

Legitymacja emeryta-rencisty w mObywatelu ma taką samą moc prawną jak plastikowa legitymacja. Można ją okazać w każdej sytuacji, w której można okazać tradycyjny dokument.

Jeśli przepisy wymagają okazania dowodu osobistego wraz z tradycyjną legitymacją , to również należy okazać dowód osobisty wraz z legitymacją elektroniczną. Wraz z wejściem
w życie Ustawy o aplikacji mObywatel, elektroniczną legitymację będzie można okazać z dokumentem mObywatel. 

Na jakie zniżki mogę liczyć przy korzystaniu z legitymacji emeryta-rencisty w mObywatelu?

Korzystając z elektronicznej legitymacji emeryta-rencisty, masz te same prawa, przywileje
i benefity jak w przypadku tradycyjnego dokumentu.

Lista przywilejów – oprócz zniżek np. na bilety komunikacji lokalnej czy dalekobieżnej – jest szeroka i zazwyczaj inna w przypadku różnych samorządów. Zniżek na usługi udzielają także przedsiębiorcy, organizatorzy wydarzeń kulturalnych oraz instytucje oferujące zabiegi zdrowotne. 

Ile kosztuje wydanie legitymacji emeryta-rencisty w ramach aplikacji mObywatel?

Aplikacja mObywatel jest bezpłatna. Bezpłatnie aktywujesz również dokumenty – legitymację emeryta-rencisty i inne, które są w niej dostępne.

Zapłacisz jedynie za korzystanie z internetu podczas pobierania danych – według taryfy Twojego operatora. 

Czy elektroniczna legitymacja emeryta-rencisty podlega wymianie, tak jak legitymacja plastikowa?

Tak. Legitymacja emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel podlega wymianie – podobnie jak legitymacja tradycyjna. Dzieje się tak w przypadku zmiany:

 • imienia,
 • nazwiska,
 • numeru PESEL,
 • rodzaju świadczenia,
 • numeru oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia emeryta lub rencisty.

Wymiana następuje również po upływie terminu ważności legitymacji.

Jeśli potrzebujesz wymienić elektroniczną legitymację emeryta-rencisty, złóż wniosek do ZUS. Może to także zrobić w Twoim imieniu Twój pełnomocnik albo przedstawiciel ustawowy. 

Czy muszę zgłosić zgubienie lub kradzież telefonu, na którym była zainstalowana aplikacja mObywatel?

Zalecamy, by zastrzec dokumenty przechowywane w aplikacji mObywatel w przypadku zgubienia, kradzieży lub utraty telefonu z innych przyczyn. Możesz to zrobić telefonicznie pod numerem +48 422 53 54 74

Chcę sprzedać lub przekazać telefon innej osobie. Czy w takim przypadku muszę zastrzegać swoje dokumenty?

Przed sprzedażą lub oddaniem telefonu zalecamy, by odinstalować aplikację mObywatel. Zachęcamy również, by wyczyścić pamięć urządzenia. Gdy wykonasz te czynności, nie ma potrzeby zastrzegania dokumentów. 

Na jakim smartfonie mogę aktywować aplikację mObywatel i Legitymację emeryta-rencisty?

Aplikacja mObywatel dostępna jest na telefony z systemem:

 • Android 7.0 wzwyż,
 • iOS 13.0 wzwyż.

Aby pobrać aplikację, wymagany jest dostęp do sklepu:

 • App Store,
 • Google Play.

mObywatel do prawidłowego działania wymaga:

 • przynajmniej 100 MB wolnej pamięci,
 • systemu operacyjnego pozbawionego modyfikacji (np. jailbreaking, rooting, zmodyfikowany bootloader, wgrany custom rom),
 • dostępu do internetu – w czasie instalacji, aktualizacji oraz aktywacji aplikacji
  i dokumentów. 

Jestem obcokrajowcem, mam paszport/kartę pobytu. Czy mogę pobrać mLegitymację?

Nie. Dane aplikacji mObywatel opierają się na Rejestrze Dowodów Osobistych oraz Rejestrze PESEL, więc nie ma możliwości, by dokumenty mobilne zostały wydane osobie, która nie ma ważnego dowodu osobistego, a zatem również takiej, która nie ma polskiego obywatelstwa.

Z usługi mObywatel nie mogą korzystać osoby, które posługują się wyłącznie innym dokumentem stwierdzającym tożsamość, takim jak paszport lub karta pobytu. 

Jeśli chcę pobrać mLegitymację z aplikacji mObywatel, czy muszę zgłosić to w ZUS? 

Nie, nie musisz przychodzić do ZUS, aby pobrać mLegitymację. 

Czy muszę składać wniosek o wydanie mLegitymacji?

Nie, nie musisz składać wniosku o wydanie mLegitymacji. 

Kto otrzyma mLegitymację?

mLegitymacja zostanie wydana wszystkim osobom, które:

 • będą mieć ważną legitymację emeryta-rencisty wydaną przed styczniem 2023 r.
  w związku z uprawnieniem do:
  • emerytury,
  • renty,
  • renty socjalnej,
  • emerytury pomostowej,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • będą mieć ustalone prawo do wyżej wymienionych świadczeń decyzją ZUS wydaną od stycznia 2023 roku. 

Czy osoby niepełnoletnie, które mają rentę rodzinną, też dostaną mLegitymację?

mLegitymację mogą pobrać osoby małoletnie, które:

 • ukończyły 13 rok życia,
 • mają profil zaufany,
 • mają dowód osobisty – niezależnie od tego, czy mają legitymację szkolną, czy nie. 

Czy od stycznia 2023 r. mogę otrzymać także plastikową legitymację emeryta-rencisty?

Od stycznia 2023 r. legitymacja emeryta-rencisty w formie plastikowej karty będzie wydawana wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

Taki wniosek będzie można złożyć w ZUS w każdym czasie – zarówno razem z wnioskiem o przyznanie emerytury lub renty zgłoszonym w 2023 r., jak i już po przyznaniu świadczenia.

Oznacza to, że osobom, które mają ustalone prawo do emerytury, emerytury pomostowej, renty, renty socjalnej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, od stycznia 2023 r. zostanie z urzędu wydana mLegitymacja, natomiast legitymację plastikową otrzymają one tylko wtedy, gdy złożą w ZUS wniosek o jej wydanie. 

Czy otrzymam nową legitymację plastikową, jeśli zgubię tę, którą mam obecnie?

Gdy utracisz lub zgubisz legitymację plastikową, nową możesz otrzymać po złożeniu wniosku do ZUS. Może to też zrobić w Twoim imieniu Twój przedstawiciel ustawowy albo pełnomocnik. Jeśli odzyskasz utraconą legitymację, zwróć ją do ZUS. 

Czy jeśli ustanie moje prawo do renty, muszę zwrócić plastikową legitymację?

Tak, w takiej sytuacji musisz zwrócić legitymację do ZUS.

W przypadku śmierci emeryta lub rencisty plastikową legitymację będzie musiał zwrócić członek rodziny zmarłego lub osoba, która będzie ją posiadać. 

Co się dzieje z mLegitymacją po śmierci emeryta-rencisty?

mLegitymacja unieważni się automatycznie w aplikacji mObywatel. 

Czy jeśli pobiorę mLegitymację, to legitymacja plastikowa, którą mam, nadal będzie ważna?

Legitymacja plastikowa wydana przed styczniem 2023 r. zachowuje ważność przez okres, na jaki została wydana. Oznacza to, że świadczeniobiorcy, którzy już ją posiadają, będą mogli się posługiwać zarówno mLegitymacją, jak i legitymacją plastikową. 

Pytania związane z aplikacją mObywatel 

Skąd mogę pobrać aplikację mObywatel na mój smartfon?

Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play i App Store. 

Czy aplikacja mObywatel jest bezpłatna?

Tak. Aplikacja jest bezpłatna i może z niej skorzystać każdy, kto ma:

 • ważny dowód osobisty,
 • profil zaufany lub inny akceptowany środek identyfikacji,
 • smartfon z systemem operacyjnym Android w wersji 7.0 (lub nowszej) lub
  z systemem iOS 13 (lub nowszej)
 • smartfon wyposażony w Bluetooth i aparat fotograficzny,
 • dostępne połączenie z internetem. 

Czy aplikacja mObywatel jest obowiązkowa?

Aplikacja mObywatel jest dobrowolna. Korzystasz z niej tylko wtedy, jeśli chcesz. Nie ma obowiązku instalowania aplikacji. 

Czy muszę mieć dokument mObywatel w aplikacji?

Tak. mObywatel jest cyfrowym odzwierciedleniem Twojego dowodu osobistego. Do niego zostanie przypisany certyfikat, który jest niezbędny przy dodawaniu kolejnych dokumentów. 

Jak utworzyć bezpieczne hasło w aplikacji?

Istnieje kilka przyjaznych sposobów, jak utworzyć łatwe do zapamiętania, ale silne i bezpieczne hasło.  

Jak dodać dokument mObywatel w aplikacji?

Gdy zainstalujesz aplikację mObywatel i przejdziesz pierwsze kroki, wybierz „Dodaj swój pierwszy dokument”. Z listy usług wybierz „mObywatel”, a następnie potwierdź swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.

Skąd biorą się moje dane w aplikacji mObywatel?

Dokument mObywatel korzysta z aktualnych danych znajdujących się w rejestrach państwowych, takich jak:

 • imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL – czyli danych z rejestru PESEL,
 • zdjęcie, termin ważności, numer dowodu i informacja, kto wydał dokument – czyli danych z Rejestru Dowodów Osobistych.

Te właśnie dane możemy w każdej chwili wyświetlić na ekranie swojego smartfona.

Dokumenty mPojazd i mPrawo Jazdy korzystają z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – a dokładniej z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców. eRecepta
i Unijny Certyfikat COVID korzystają z danych Internetowego Konta Pacjenta. Legitymacja emeryta i rencisty korzysta z danych Rejestru ZUS. 

Czy moje dane są bezpieczne?

Ze względów bezpieczeństwa dane zapisane w telefonie są zaszyfrowane i podpisane certyfikatem wydanym przez Ministra Cyfryzacji lub Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Certyfikat potwierdza autentyczność danych. Otrzymujesz go przy aktywacji aplikacji – jest przypisany do Ciebie i Twojego telefonu. Dostęp do danych jest dodatkowo zabezpieczony hasłem, które ustawiasz podczas aktywowania aplikacji. 

Nie pamiętam hasła. Jak mogę nadać nowe?

Nowe hasło możesz nadać, gdy wybierzesz „Nie pamiętam hasła”. Odnośnik znajdziesz na ekranie logowania do aplikacji mObywatel. Nadanie nowego hasła wymaga ponownego aktywowania aplikacji. Musisz ponownie potwierdzić swoją tożsamość za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej i jeszcze raz dodać swoje dokumenty.

Źródło: zus.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

W pewnych przypadkach na polskie emerytury lub renty mogą liczyć osoby pracujące czy zamieszkałe za granicą. Dowiedz się, jak polacy, którzy mieszkają za granicą, mogą nabyć prawo do polskiej emerytury. Jakie są zasady przyznawania emerytur i rent dla osób pracujących w państwach UE/EFTA? Na czym polega unijna koordynacja świadczeń emerytalno-rentowych? W (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie (...)

Dla kogo ulgi na przejazdy na legitymację w 2007 r.

Dla kogo ulgi na przejazdy na legitymację w 2007 r.

Które dokumenty nie będą już uprawniały uczniów i nauczycieli do korzystania z ulg na przejazdy od 1 stycznia 2007 r.? Z komunikatu Ministerstwa Transportu wynika, że wszystkie dokumenty zawierające nieaktualne wpisy o przysługującej uldze 50% na przejazdy, z dniem 1 stycznia 2007 r. przestaną być ważnymi dokumentami poświadczającymi prawo ich posiadaczy do korzystania z ulg ustawowych. (...)

„Mały ZUS plus” w 2023 roku

„Mały ZUS plus” w 2023 roku

Prowadzisz działalność gospodarczą - możesz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od Twoich dochodów z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (czyli za 2022 r.).     Jakie dokumenty zgłoszeniowe musisz złożyć, jeśli chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” W 2022 (...)

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zakłada m.in. wprowadzenie częściowego współponoszenia kosztów pobytu i wyżywienia w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania przez obywateli Ukrainy. Uszczelnione zostaną (...)

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Rencista płatnikiem VAT – opinia prawna

Stan faktyczny   Zarejestrowana działalność w 2000 roku (PKD  7020Z i  7020). Wynajmowałem do listopada 2003 r. 2 lokale użytkowe. Jestem płatnikiem VAT. Aktualnie wynajmuję 1 użytkowy (95 m2). Drugi z uwagi na brak chętnych przeznaczyłem na lokal mieszkalny dla dziecka. W ubiegłym roku (marzec) zakupiłem używany samochód, który amortyzuję (3 lata). Prowadzę rozliczenia (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców w 2023 r.

W artykule przedstawiono informacje w sprawie podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2023 r. dla niektórych grup ubezpieczonych. Przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej albo podatkiem liniowym płacą składkę zdrowotną proporcjonalną do dochodu, rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych płacą składkę zryczałtowaną, (...)

Przedłużona wypłata świadczeń ZUS...

Przedłużona wypłata świadczeń ZUS...

Dalsza wypłata świadczeń, które zależą od orzeczenia o niezdolności do pracy i/lub niezdolności do samodzielnej egzystencji 31 marca 2020 r. weszły w życie przepisy, na podstawie których w określonych sytuacjach następuje wydłużenie ważności orzeczeń o niezdolności do pracy lub o niezdolności do samodzielnej egzystencji, wydanych przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję (...)

Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

Na wakacje z Europejską Kartą Zabezpieczenia Społecznego

Polacy, jako obywatele kraju członkowskiego Unii Europejskiej, mogą uzyskać na terenie Unii Europejskiej oraz państw EFTA, co do zasady, bezpłatną pomoc lekarską. System ten obejmuje publiczną opiekę zdrowotną, wobec której każde państwo ma swoje odrębne przepisy. W niektórych krajach leczenie jest bezpłatne, w innych chory ponosi część kosztów, a w jeszcze innych (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej wskazano, co z nich wynika. Objaśnienia zawierają ogólne wyjaśnienia na temat podmiotów (...)

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2023 r.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców w 2023 r.

Nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2023 r. Od nowego roku wyższa będzie kwota minimalnego wynagrodzenia i prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w 2023 r. Zmienią się w związku z tym wysokości składek na ubezpieczenia społeczne obliczane przez przedsiębiorców. ##baner## Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i korzystają z preferencyjnych (...)

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2022 roku rusza nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500+”. Należy je składać wyłącznie online. Wypłata świadczenia wychowawczego będzie bezgotówkowa. Obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 lutego można składać (...)

Ustawa ograniczająca wzrost cen energii elektrycznej

Ustawa ograniczająca wzrost cen energii elektrycznej

Nowe przepisy limitujące ceny prądu Ustawa o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku weszła w życie. Ustawa przewiduje wsparcie dla polskich rodzin, jednostek samorządu terytorialnego, oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Nowe przepisy wprowadzają limity dla poszczególnych (...)

Płaca minimalna w 2023 r. wyższa niż wcześniej proponowano

Płaca minimalna w 2023 r. wyższa niż wcześniej proponowano

Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie. To więcej, niż wynosiła wcześniejsza propozycja. – "Jako odpowiedzialny za bezpieczeństwo finansowe Polaków rząd, reagujemy na inflację spowodowaną agresją Rosji na Ukrainę" – mówiła minister rodziny (...)

Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci przedsiębiorca?

Jakie składki na ubezpieczenia społeczne płaci przedsiębiorca?

Jeśli prowadzisz firmę, to musisz płacić składki do ZUS. Przeczytaj, jakie składki musisz płacić za siebie, a jakie – za zatrudnionych pracowników, a także od jakiej podstawy liczy się wysokość składek. ##baner## Którzy przedsiębiorcy muszą płacić składki do ZUS? Musisz płacić składki do ZUS, jeśli jesteś: przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG, w tym (...)

Ustawa chroniąca odbiorców prądu gotowa

Ustawa chroniąca odbiorców prądu gotowa

Prezydent Andrzej Duda 14 października 2022 r. podpisał ustawę o ochronie odbiorców energii elektrycznej, a 17 października została ona opublikowana. Nowe przepisy przełożą się na brak wzrostu kosztów energii dla większości polskich rodzin. Nie zapłacą one wyższych rachunków za prąd do limitu 2 tys. kWh. Wyższy limit – do 2,6 tys. kWh – obejmie natomiast (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz.U. Nr 22, poz. 99 ze zm.) oznacza, (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina zamieszcza w swoim BIP informację, (...)

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach, możesz skorzystać z rządowego wsparcia. W ramach wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku możesz nie spłacać łącznie 8 rat kredytowych. Rządowy program rusza w sierpniu, jednak wniosek o wakacje kredytowe możesz złożyć już dziś, również w formie elektronicznej – m.in. przez bankowość elektroniczną. Pamiętaj, że wniosek (...)

Od 1 stycznia 2013 roku u lekarza wystarczy dowód osobisty

Od 1 stycznia 2013 roku u lekarza wystarczy dowód osobisty

Jak się rejestrować? Tego dnia wchodzą w życie zmiany wprowadzające Elektroniczną Weryfikację Uprawnień Świadczeniobiorców (tzw. eWUŚ). System ma uprościć procedurę potwierdzania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego. Do rejestracji wystarczające będzie okazanie dowodu osobistego, paszportu bądź legitymacji szkolnej (przez pacjentów, którzy nie (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Jak ZUS ustala kwotę wolną od potrąceń i egzekucji?

Gdy komornik egzekwuje należność od emeryta lub rencisty za pośrednictwem ZUS (z jego emerytury lub renty), ZUS uwzględnia kwotę wolną od potrąceń i egzekucji. W jaki sposób ustala się tę kwotę? Wskazówki Forum Współpracy W związku z pojawiającymi się przypadkami kwestionowania przez organy egzekucyjne zasad postępowania organów rentowych Zakładu Ubezpieczeń (...)

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

13 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE tekst przekształconego rozporządzenia roamingowego - rozporządzenie PE i Rady UE 2022/612 z dnia 06.04.2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Znowelizowane przepisy wchodzą w życie 1 lipca 2022 r. ##baner## Co się zmienia? UE regularnie od 2006 r. obniżała opłaty roamingowe (...)

Projekt budżetu na 2023 rok

Projekt budżetu na 2023 rok

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2023 rok 30 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023. Dochody budżetu państwa wyniosą 604,4 mld zł, a wydatki 669,4 mld zł. Deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. wyniesie nie więcej niż 65 mld zł. W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie obronności oraz rozpoczęcie (...)

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek).  Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania 25 (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Niezgodność z Konstytucją, czyli problem z legitymacjami emerytów

Niezgodność z Konstytucją, czyli problem z legitymacjami emerytów

Stosowane przez ZUS zastępcze rozwiązania w związku z opóźnieniem w wydawaniu legitymacji emeryta-rencisty są niezgodne z konstytucją - uważa Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich. "Z dużym niepokojem przyjąłem informację o problemach z wydawaniem emerytom i rencistom legitymacji potwierdzających ich uprawnienia" - napisał do minister polityki społecznej Izabeli Jarugi-Nowackiej. (...)

Legitymacje emerytów i rencistów jeszcze w sferze marzeń

Legitymacje emerytów i rencistów jeszcze w sferze marzeń

Termin składania ofert na produkcję nowych legitymacji dla emerytów i rencistów został przesunięty - poinformowała prezes ZUS na poniedziałkowej konferencji prasowej w Warszawie. Pierwotnie przetarg miał być zamknięty 12 października.(...)Nowe legitymacje mają zastąpić okazywany dziś jako udokumentowanie statusu emeryta/rencisty odcinek emerytury lub renty. Jak wyjaśnia ZUS, okazywanie (...)

Cele ZUS na 2023 rok

Cele ZUS na 2023 rok

– "Naszymi najważniejszymi celami na najbliższe lata będą: dalsza elektronizacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i podniesienie jakości usług dla klientów. Mamy na to gotowy plan i chcemy go zrealizować" – zapowiedziała prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Bezpieczeństwo w niestabilnych czasach ZUS w 2023 roku dalej będzie realizować zadanie zabezpieczenia (...)

Jak przebiega wypłata świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Jak przebiega wypłata świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Procedura wypłaty świadczeń wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest zapewne szczególnie interesująca dla samych uprawnionych. I słusznie. Bowiem świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń.   Kiedy możemy spodziewać się wypłaty świadczeń z FUS? Jak już była mowa wyżej, świadczenia wypłaca się poczynając od dnia powstania (...)

Stawki FTR i MTR od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Stawki FTR i MTR od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Gdzie określono wysokość stawki FTR i MTR od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wyrażone w PLN? 18 grudnia 2020 r. Komisja Europejska przyjęła akt delegowany określający maksymalne stawki za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych (FTR) oraz mobilnych (MTR). Akt delegowany to rozporządzenie, które wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach (...)

500+ na nowy okres świadczeniowy

500+ na nowy okres świadczeniowy

Od kiedy składać wnioski o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy?  Od 1 lutego 2023 r. ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadczeniowy. Nowy okres świadczeniowy trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. ##baner## Wnioski o 500+ na nowy okres świadczeniowy dostępne od 1 lutego 2023 r. Świadczenie wychowawcze przysługuje (...)

Grupa VAT w procedurach podatkowych

Grupa VAT w procedurach podatkowych

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące postępowania podatkowego, interpretacji podatkowych, kontroli podatkowej, napłaty w grupie VAT oraz egzekucji. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Postępowanie podatkowe Grupa VAT w związku z posiadaniem statusu podatnika będzie stroną ewentualnych postępowań podatkowych (...)

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Transakcje grupy VAT w okresach przejściowych

Ten artykuł ma na cel wyjaśnienie zagadnień finalizacji transakcji w okresach przejściowych występujących w sytuacji tworzenia i kończenia funkcjonowania grupy VAT. Od 2023 r. będzie można bowiem tworzyć grupy VAT.  Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Transakcje w okresach przejściowych Grupa VAT wstępuje w prawa i obowiązki członków grupy VAT (...)

Czy i kiedy możliwe jest zawieszenie świadczenia wypłacanego z FUS?

Czy i kiedy możliwe jest zawieszenie świadczenia wypłacanego z FUS?

Generalnie prawo do emerytur i rent może ulec zawieszeniu. Istnieje jednak kilka wyjątków, chodzi konkretnie o emerytów, którzy ukończyli 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni). W ich przypadku zawieszenie prawa do emerytury nie jest możliwe. Ustawodawca przewidział także sytuację, gdy prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinnej, do (...)

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Jak orzeka się o niepełnosprawności?

Kiedy występuje niepelnosprawność? Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy. Niepełnosprawność, (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami i importerami lub spółkami wydobywczymi. Zawiera ona zwięzły opis postępowania (...)

Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

Projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników

19 października 2004 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o systemie ubezpieczenia społecznego rolników, która ma zastąpić ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników regulującą obecnie system ubezpieczenia społecznego dla rolników. Co pozostanie bez zmian w ubezpieczeniu społecznym rolników? Nie uległy zmianie obowiązujące dotychczas (...)

Ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych

Ustawa o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych

Cel ustawy  Celem podpisanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, jest m.in. zamrożenie na przyszły rok cen gazu dla odbiorców indywidualnych na poziomie cen z 2022 r. Zamrożona zostanie również opłata dystrybucyjna. W ramach wsparcia obywateli Ministerstwo Klimatu (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące rozliczeń w grupie VAT, podatku naliczonego i odliczenia proporcjonalnego w VAT. Przedstawione one zostały na podstawie objaśnień MF. ##baner## Rozliczenia w grupie VAT Z chwilą uzyskania statusu podatnika grupa VAT wchodzi w prawa poszczególnych członków grupy VAT. Przykładowo zachowane zostają (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

Zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

Ojciec otrzymał mieszkanie służbowe z Zakładu Karnego / gdzie był zatrudniony/ w lipcu 1975 roku na podstawie przydziału mieszkania służbowego, w którym jestem wymieniona jako córka. Zamieszkuję (...)

Zawieszenie emerytury rolniczej

Zawieszenie emerytury rolniczej

Art. 28 ustawy z dn. 20-12-1999 r. o ubezpieczeniach społecznych rolników mówi, że: wypłata emerytury (renty) z ubezpieczenia ulega częściowemu zawieszeniu na zasadach określonych w ustępie 2 (...)

Renta rodzinna dla dziecka w rodzinie zastępczej

Renta rodzinna dla dziecka w rodzinie zastępczej

Mam 22 lata, jestem w rodzinie zastępczej, moja biologiczna mama zmarła październiku 2006 r. w Warszawie. Ja mieszkam w Katowicach. W Warszawie mieszka trójka mojego rodzeństwa, która otrzymuje rentę (...)

Czy na emeryturze można pracować?

Czy na emeryturze można pracować?

Witam, za niedługo osiągnę wiek emerytalny. Nie chcę jednak przechodzić jeszcze na emeryturę. Czy w takim przypadku jeżeli pozostając w dotychczasowym stosunku pracy nie tracę szansy na korzystniejsze naliczenie (...)

Dzidziczenie gospodarstwa rolnego

Dzidziczenie gospodarstwa rolnego

W świetle aktualnie obowiązujących aktów prawnych na dzień 06-08-2003 r. chciałbym się dowiedzieć jaką możliwość mają moi rodzice posiadający gospodarstwo rolne (10 ha) przekazania go na (...)

Uprawnieni do renty rodzinnej z tytułu emerytury wojskowej

Uprawnieni do renty rodzinnej z tytułu emerytury wojskowej

Komu przysługuje renta rodzinna z tytułu emerytury wojskowej? Renta rodzinna wynikająca z tytułu emerytury wojskowej znajduje swoją podstawę w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych (...)

Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

Podatek rolny od wydzierżawionego gruntu

Właścicielka gospodarstwa rolnego wydzierżawiła gospodarstwo rolne na 10 lat, umowę spisano przy notariuszu, przekazano do KRUSu i Urzędu Gminy. Na kim ciąży obwiązek płacenia podatku rolnego (...)

Dochody a zawieszenie prawa do renty

Dochody a zawieszenie prawa do renty

Jestem rencistą i mam możliwość podjęcia pracy. Ile mogę dorobić do renty, a przy jakich zarobkach ZUS zawiesi mi rentę? Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS, prawo do emerytury lub (...)

Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego

Dzierżawca jako podatnik podatku rolnego

W ustawie z dnia 10 pażdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym zmieniono m.in. art. 3 ust. 1 pkt 3, w którym zapisano, że: "jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w (...)

Przedstawienie wniosków dowodowych

Przedstawienie wniosków dowodowych

Dostałam nakaz z sądu do zapłaty mandatu za jazdę bez biletu PKP. Napisałam sprzeciw, ponieważ ja nie jechałam tym pociągiem, a ktoś posłużył się moją legitymacja rencisty, którą wcześniej (...)

Czy należy mi się emerytura po zmarłych rodzicach?

Czy należy mi się emerytura po zmarłych rodzicach?

Czy po śmierci moich rodziców należy mi się emerytura po nich? W przypadku śmierci osoby posiadającej prawo do świadczeń emerytalnych osoby mu bliskie mogą ubiegać się o rentę rodzinną (art. (...)

Zawieszenie prawa do emerytury

Zawieszenie prawa do emerytury

Na jaką umowę i etat oraz za jakie wynagrodzenie mogę zatrudnić w firmie emeryta, aby nie stracił on prawa do pobierania świadczenia emerytalnego? Prawo do emerytury ulega zawieszeniu lub świadczenie (...)

Zawiadomienie ZUS-u o dochodzie w ubiegłym roku

Zawiadomienie ZUS-u o dochodzie w ubiegłym roku

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty w §5. 1. stwierdza, że \"Emeryt lub rencista (...)

Pobieranie wojskowej renty rodzinnej przez dzieci zmarłego

Pobieranie wojskowej renty rodzinnej przez dzieci zmarłego

Czy dzieci zmarłego pobierającego emeryturę wojskową są uprawnione do pobierania renty rodzinnej na podstawie tej emerytury? Do renty rodzinnej (z tytułu pobieranej emerytury) uprawnieni są następujący (...)

Zatrudnienie emeryta a składki ZUS

Zatrudnienie emeryta a składki ZUS

Zamierzam zatrudnić emeryta w wieku 66 lat na 1/2 etatu. Zaznaczam, że jest on już zatrudniony u innego pracodawcy na pełny etat. Czy muszę opłacać składki ZUS? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? (...)

Renta rodzinna na dziecko w rodzinie zastępczej

Renta rodzinna na dziecko w rodzinie zastępczej

Od 12 lat wychowujemy dziecko w \"rodzinie zastępczej\". W czerwcu br zmarł mój mąż (emeryt). Czy przysługuje mi renta rodzinna na syna lat 18, który w br zdał maturę i rozpoczyna studia w Wyższej (...)

Przejście z renty na emeryturę

Przejście z renty na emeryturę

Latem 2006 wziąłem pod opiekę do siebie moich rodziców (mama 75 lat, tato 78). W trakcie dowiedziałem się od nich, że mama otrzymała (po 27 latach pracy) w 1981 rentę inwalidzką, w roku 1992 (...)

Renta rodzinna dla wnuczka

Renta rodzinna dla wnuczka

Sąsiadka jest \"rodziną zastępczą\" dla swojego wnuka, ponieważ matka dziecka, z powodu choroby, nie może się nim zajmować. Czy wnuczek będzie miał prawo do renty rodzinnej po babci w razie jej (...)

Zaprzestanie działalności rolniczej

Zaprzestanie działalności rolniczej

W jakich przypadkach uznaje się, że rencista zaprzestał działalności rolnieczej w związku z wydzierżawieniem gospodarstwa rolnego? W myśl art. 28 ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników (...)

Świadczenia z ZUS w razie śmierci

Świadczenia z ZUS w razie śmierci

Mieszkałam z babcią do chwili sprzedaży mojego mieszkania, gdzie byłyśmy zameldowane. Następnie babcia zamieszkała w domu opieki i po czterech miesiącach zmarła. Prowadzę własna działalność (...)

Czy mój mąż może odmówić płacenia alimentów na dziecko z poprzedniego związku?

Czy mój mąż może odmówić płacenia alimentów na dziecko z poprzedniego związku?

Jestem w takcie rozwodu z moim mężem. W przypływie gniewu powiedział mi że nie będzie płacił alimentów na jedno z moich dzieci, które jest od innego ojca. Mój mąż w akcie urodzenia uznał (...)

Fotoradar a Straż Miejska

Fotoradar a Straż Miejska

Otrzymałem 3 lipca ze Straży Miejskiej w W. wezwanie: \"w związku z ujawnieniem wykroczenia polegającemu na przekroczeniu prędkości czym kierujący pojazdem marki ....... o nr rej.......dopuścił (...)

Przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

Przejście na emeryturę a odprawa emerytalna

Jak należy rozumieć ?przejście na emeryturę? przy ubieganiu się o odprawę emerytalną? Zarówno w praktyce jak i w doktrynie powstały wątpliwości z kwestią związaną z rozumieniem przejścia (...)

Składki na ubezpieczenie rencisty

Składki na ubezpieczenie rencisty

Zawiesiłem działalność firmy bezterminowo. Otrzymałem w międzyczasie rentę i w tej sytuacji zapytuję czy mam płacić ubezpieczenie zdrowotne do ZUS i jakie przepisy obowiązują w tym zakresie? (...)

Ubezpieczenie zdrowotne rencisty i emeryta

Ubezpieczenie zdrowotne rencisty i emeryta

Czy osoba mająca 77 lat, posiadająca I grupę inwalidzką, a będąca jednocześnie współwłaścicielem spółki cywilnej powinna płacić ZUS (zdrowotne), jeśli tak to, w jakiej kwocie? Co do zasady, (...)

Powództwo o ustalenie prawa

Powództwo o ustalenie prawa

Spór od lat dotyczy dwóch spółek z o.o. Jedna za wykonanie usługi budowlanej dla drugiej wystawiła rachunek uproszczony na nazwisko prezesa zamiast fakturę VAT dla spółki. W tej sytuacji spółka (...)

Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta

Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta

Statut gminy X w części udostępniania obywatelom informacji publicznej jest sprzeczny z ustawą, Art. 106 ust.1 ww. statutu umożliwia wójtowi fizyczne ograniczenie dostępu do informacji publicznej (...)

Prawo do legitymacji nauczycielskiej

Prawo do legitymacji nauczycielskiej

Pracuję w gimnazjum jako nauczyciel na czas określony od 01.09.07 do 30.06.08 w wymiarze 4/18 etatu. Czy mam prawo otrzymać legitymację nauczyciela mimo, że nie jestem zatrudniony na cały etat, a (...)

Zawieszenie i zmniejszenie emerytury

Zawieszenie i zmniejszenie emerytury

Jak należy rozumieć pojęcie przychody uzyskiwane z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, mające wpływ na obniżenie bądź wstrzymanie wypłaty świadczenia emerytalnego? Jestem tzw. wcześniejszym (...)

Legitymacja do wystąpienia z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Legitymacja do wystąpienia z wnioskiem o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

Czy jeżeli nieruchomość była przedmiotem współwłasności, to o jej zwrot może wystąpić tylko jeden współwłaściciel, czy też wszyscy łącznie? Postawioną kwestię jednoznacznie rozstrzyga (...)

FORUM PRAWNE

Podrobiona legitymacja

Podrobiona legitymacja Co grozi, i co najlepiej robić gdy konduktror PKP złapie Cię z podrobioną legitymacją studencką? W dodatku zabiera legitkę i po dwóch miesiącach policja przychodzi z wezwaniem (...)

Uległem wypadkowi w pracy

Uległem wypadkowi w pracy Witam,mam ttaki problem,mianowicie uległem wypadkowi w pracy,mam noge w gipsie i rozkawałkowany palec,w firmie pracuje 13 dni,czy przysługuje mi chorobowe płatne na czas (...)

Równoważnik za remont lokalu albo jego brak dla emeryta policyjnego

Równoważnik za remont lokalu albo jego brak dla emeryta policyjnego Zagadnienie ma wprawdzie charakter prawnoadministracyjny, ale wątek umieszczam także w tym dziale, gdyż pilnie poszukuję odpowiedzi. (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

Mandat w tramwaju, Łódź

Mandat w tramwaju, Łódź Witam. Zdarzyła mi się dziś nieprzyjemna sytuacja. Otóż w jednym z łódzkich tramwajów była kontrola biletów, ja jednak miałam problem ze znalezieniem swojego (dosyć (...)

renta

renta 1.Czy osoba chorujaca na cukrzyce insulinozalezna może otrzymać rentę 2.Osoba po stendach (bez zawału) leczona kardiologicznie może dostać rentę ? Witam, Jestem studentka 5 roku, od śmierci (...)

NFZ - wyjazd emeryta/rencisty zagranice

NFZ - wyjazd emeryta/rencisty zagranice Witam wszystkich. Zwracam sie z goraca prosba, chcemy zabrac dziadka zagranice i skladamy wniosek o wydanie formularza E 121. Mam dwa pytania i ogromnie prosze (...)

Renta rodzinna

Renta rodzinna Mam obecnie rentę rodzinną ,która skończy mi sie gdy we wrześniu skończe 25 lat.Mogłabym mieć ją przedłużoną o rok gdybym była na ostatnim roku.Rok akademicki zaczyna się od (...)

Renta inwalidy wojskowego

Renta inwalidy wojskowego Mężczyzna posiadał rentę inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową, przyznaną na stałe. W 2000 roku wypłata renty została wstrzymana decyzją ZUS z uzasadnieniem: (...)

RMUA pracodawca nie chce co miesiac wystawiac.

RMUA pracodawca nie chce co miesiac wystawiac. Gdzie to zglosic? Przez dwa lata nie dostale ani 1 RMUA! (koza) raczej nie mozna nigdzie tego zglosic,poprostu musisz nachodzic kadrowa i zadac - badz niech (...)

Senior walczy z PKP

Senior walczy z PKP Jestem seniorem ale dużo podróżuje bo w końcu mam czas żeby zrobić coś dla siebie. Jednak ostatnio dowiedziałem się w PKP, że ulga przysługuje mnie jedynie 2 razy w roku. (...)

Policyjne mieszkanie - mam problem z wykupem -WAŻNE!

Policyjne mieszkanie - mam problem z wykupem -WAŻNE! Uprzedzam, sprawa jest dość skomplikowana (a może mi się tak wydaje). Problem polega na tym, że chciałabym wykupić mieszkanie w którym zamieszkuję. (...)

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie Mój konkubin nie stawil sie na sprawe poniewaz wyjechal za granice do pracy, wezwanie mial w charakterze oskarzonego w sprawie karnej za poslugiwanie sie falszywa legitymacja studencka. (...)

Przedawnienie kredytu-windykacja z Kruka .Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!

Przedawnienie kredytu-windykacja z Kruka .Pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!! w roku 2000 w marcu brany byl kredyt w banku ,spacona byla czesc i pozniej w wyniku utraty pracy nie byly placone raty.Mialam komornika (...)

zwolnienie a koniec umowy o pracę

zwolnienie a koniec umowy o pracę Witam. Mam podpisaną umowę o pracę na czas określony, tj. do 31.07.2010 r. W dn. 21.07.2010 r. uległem wypadkowi, w wyniku którego złamałem rękę. Otrzymałem (...)

Legitymacja prasowa

Legitymacja prasowa Mam pytanie: czy żeby wyrobić sobie legitymację prasową należy gdzieś redakcję zarejestrować w sądzie ? Prowadzę popularny serwis sportowy (internetowy) i taka legitymacja (...)

Podrobiona legitymacja

Podrobiona legitymacja Witam! Pół roku temu chciałem jechać na wycieczke, gdzie była potrzebna legitymacja szkolna, a ja miałem nie ważną(nie była podbita) więc na pieczątce zamieniłem rok (...)

Legitymacja ubezpieczeniowa

Legitymacja ubezpieczeniowa Podobno NFZ żąda obecnie uaktualniania legitymacji ubezpieczeniowej co miesiąc. Informacja w książeczce mówi o 6-miesięcznej ważności. Czy istnieją przepisy, które (...)

Niesłusznie przyznany mandat przez kontrolerów MPK kraków 2012.

Niesłusznie przyznany mandat przez kontrolerów MPK kraków 2012. Witam, Proszę o odpowiedz czy przyznany mandat został mi przyznany słusznie? Jestem 27 letnim studentem. Dostałem mandat za to że (...)

jak wyrobić legitymacja weterana?

jak wyrobić legitymacja weterana? jak wyrobić legitymacja weterana?

Porady prawne