Mecenat państwa obejmie też zagraniczne inicjatywy

Nowelizacja ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej zakłada rozszerzenie mecenatu państwa nad działalnością kulturalną o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami kraju. Zgodnie z ustawą, sprawowany przez państwo mecenat, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, będzie obejmować inicjatywy nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Co dokładnie przewiduje ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej? 

Nowelizacja ma na celu stworzenie ram instytucjonalnych, które umożliwiłyby zapewnienie stałych źródeł finansowania instytucjom, które zostały utworzone na podstawie prawa obcego i prowadzą działalność w zakresie ochrony lub upowszechniania polskiego dziedzictwa narodowego.  

Ustawa pozwala na tworzenie państwowych i samorządowych instytucji kultury przez ministrów i kierowników urzędów centralnych oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Nowelizacja umożliwia ministrom, kierownikom urzędów centralnych, a także jednostkom samorządu terytorialnego tworzenie państwowych oraz samorządowych instytucji kultury na podstawie umowy zawartej z podmiotem utworzonym na podstawie prawa obcego, który prowadzi działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego. Ustawa przewiduje, że siedziba tego rodzaju instytucji kultury będzie się znajdowała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jednocześnie wprowadzony został przepis, dzięki któremu stroną umowy - oprócz podmiotu utworzonego na podstawie prawa obcego, który prowadzi działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego - będą mogły być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Utworzona w ten sposób instytucja kultury będzie stanowiła jeden z elementów sektora finansów publicznych, a tym samym będzie miała zapewnione źródła finansowania w budżecie państwa.

Zmodyfikowano przepisy w ten sposób, by minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz za jego zgodą państwowe instytucje kultury, których organizatorem jest ten minister, mogły udzielać dofinansowania, w tym wydatków inwestycyjnych i bieżących, podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Wprowadzono zmianę, zgodnie z którą mecenat państwa polskiego nad działalnością kulturalną zostanie rozszerzony o ochronę dziedzictwa narodowego poza granicami naszego kraju. Sprawowany przez państwo mecenat, polegający na wspieraniu i promocji twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych oraz opieki nad zabytkami, będzie więc obejmował inicjatywy nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Kiedy nowelizacja wejdzie w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tzn. 23 czerwca br.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335