Rolnicy będą bardziej chronieni przed przewagą kontraktową?

Jakie przepisy mają się zmienić?

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął nowelizację ustawy o przewadze kontraktowej. Zmiany w przepisach to lepsza ochrona rolników i skuteczniejsze ściganie podmiotów wykorzystujących przewagę kontraktową. Na nowych przepisach zyskają przede wszystkim rolnicy, którzy prowadzą mniejsze gospodarstwa.

- "Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na bieżąco bada rynek owoców i warzyw. Razem z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaproponowaliśmy zmiany w przepisach z zakresu przewagi kontraktowej. Dzięki nim państwo będzie mogło chronić większą liczbę rolników. Zwłaszcza tych, którzy posiadają drobne gospodarstwa. Projekt nowelizacji został przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów" – powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał.

Porady prawne

Ustawa o przewadze kontraktowej weszła w życie 12 lipca 2017 r. Po roku jej obowiązywania UOKiK dostrzegł potrzebę nowelizacji niektórych przepisów, żeby jeszcze skuteczniej chronić interesy polskich rolników.

Na czym polegają proponowane zmiany mające lepiej chronić rolników?

Projektowana ustawa ma na celu poszerzenie kręgu podmiotów, które będą podlegać reżimowi ustawy poprzez rezygnację z kryterium łącznej wartości obrotów między dostawcą a nabywcą oraz obniżenie progu obrotu ze 100 mln zł do 10 mln zł w przypadku obrotu nabywcy lub dostawcy, który stosował praktykę nieuczciwie wykorzystującą przewagę kontraktową. 

Obecnie urząd może interweniować tylko w sytuacji, kiedy wartość obrotów pomiędzy dostawcą a nabywcą wynosiła w jednym z ostatnich lat co najmniej 50 tys. zł., a obrót silniejszej strony lub jej grupy kapitałowej to 100 mln zł w roku poprzedzającym. Nowelizacja nie przewiduje tych progów. Pozwoli to na ochronę małych i średnich podmiotów, w tym rolników, a także zajęcie się przez urząd większą liczbą spraw.

Zmiany dają również każdemu możliwość zawiadomienia o nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej i gwarantują jego anonimowość. Projekt zapewnia więc anonimowość stronie skarżącej co do nieujawniania jej danych identyfikujących, jak również treści zawiadomienia. Zapewnienie anonimowości zawiadamiającego wyeliminuje „czynnik strachu”, ponieważ dostawcy produktów rolno-spożywczych, z obawy ujawnienia swoich danych w procesie postępowania nie zgłaszają zawiadomień do Prezesa UOKiK.

Zrezygnowano również z obowiązku zgłoszenia na piśmie zawiadomienia Prezesowi UOKiK.

Kolejną istotną zmianą ma być nadanie decyzji urzędu rygoru natychmiastowej wykonalności, co oznacza nakaz natychmiastowego zaprzestania praktyki godzącej w słabszą stronę kontraktu, np. rolnika.  

Niezależnie od własnych działań, UOKiK współpracuje z instytucjami, które zajmują się rynkami rolno-spożywczymi, w tym Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa czy Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne