Nowy obowiązek dla partii politycznych dotyczący prowadzenia rejestrów umów i wpłat

28.5.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

1 lipca 2022 roku wejdą w życie przepisy ustawy o partiach politycznych, które zobowiązują je do prowadzenia rejestrów wpłat i umów. Ministerstwo Finansów (MF) przygotowało rozporządzenia, które zawierają wzory takich rejestrów.

Zgodnie z przepisami ustawy o partiach politycznych partie polityczne od 1 lipca 2022 roku są zobowiązane do prowadzenia i bieżącego aktualizowania rejestru wpłat (art. 25 ust. 6) oraz rejestru umów (art. 27a ust. 1).

Porady prawne

Wzory rejestrów

Aby umożliwić partiom politycznym realizację tego obowiązku, Ministerstwo Finansów przygotowało rozporządzenia, które określają wzory:

1. rejestru wpłat na rzecz partii politycznej, który będzie zawierać informacje na temat:

  • danych osoby dokonującej wpłaty,
  • wysokości i daty wpłaty,

2. rejestru umów zawartych przez partię polityczną, który będzie zawierać m.in.:

  • numer, datę i miejsce zawarcia umowy,
  • okres obowiązywania umowy,
  • oznaczenie stron umowy,
  • określenie przedmiotu umowy,
  • wartość przedmiotu umowy,
  • tryb zawarcia umowy.

Rozporządzenia stanowią wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych, które wynikają z art. 25 ust. 13 oraz z art. 27a ust. 10 ustawy o partiach politycznych.

Od kiedy będą obowiązywać nowe przepisy?

Rozporządzenia, podpisane 23 maja 2022 roku, wejdą w życie z 1 lipca 2022 roku.

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne