Będą zmiany ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych?

13 września 2021 r. Stały Komitet Rady Ministrów potwierdził zakończenie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw.


Co przewiduje przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw?

W przyjętym projekcie znajdują się przepisy regulujące zasady tworzenia Stref Czystego Transportu. Na wniosek Ministra Klimatu i Środowiska przepisy te zostały przywrócone do projektu. Brzmienie przepisów jest co do zasady zgodne z wcześniej wypracowanym kompromisem pomiędzy Ministerstwem Klimatu i Środowiska, stroną samorządową oraz organizacjami proekologicznymi. W skutek uzgodnień na etapie Stałego Komitetu z projektu usunięty został obowiązek tworzenia Stref Czystego Transportu w gminach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców gdzie występuje przekroczenie w powietrzu norm NO2.

Proponowany kształt przepisów pozwala określać zasady funkcjonowania strefy czystego transportu samorządom, które najlepiej znającym lokalną sytuację.

Co dalej z projektem?

W najbliższych dniach projekt zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: