Odroczenie obowiązku integracji kasy z terminalem

Odroczenie obowiązku integracji kasy z terminalem

Informujemy o odroczeniu obowiązku integracji kasy z terminalem płatniczym.

Decyzja MF

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w związku z sygnalizowanymi przez biznes problemami technicznymi, Minister Finansów postanowił odroczyć termin obowiązku integracji kas rejestrujących online z terminalami płatniczymi do końca 2024 r.

Porady prawne

Nowy termin

Odroczenie ustalonego obowiązku z 1 lipca 2022 r. na 1 stycznia 2025 r. oznacza jednocześnie, że w tym okresie nie będą stosowane wobec przedsiębiorców kary pieniężne w wysokości 5 tys. zł za posiadanie niezintegrowanych urządzeń.

Termin odroczono na podstawie art. 20 pkt 4 lit. d ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301).

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika