Pakiet pomocowy dla kultury

425 milionów dla kultury. Sejm jednogłośnie przyjął projekt ministra kultury utworzenia Funduszu Wsparcia Kultury

Sejm przyjął wart 400 mln zł pakiet pomocowy dla kultury. Obejmie on instytucje samorządowe, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe prowadzące działalność kulturalną w obszarze teatru, muzyki i tańca. Pomoc przewidziano również dla organizatorów techniki koncertowej. Zwiększone zostaną również środki na pomoc socjalną dla twórców i artystów.


Powołanie Funduszu Wsparcia Kultury ogłosił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński 5 sierpnia 2020 r. Rozwiązanie jest elementem uchwalonej w piątek ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Za zwiększeniem skali pomocy finansowej dla środowisk twórczych oraz dla instytucji i innych podmiotów prowadzących działalność w sferze artystycznej (teatr, muzyka i taniec) oraz dla organizatorów koncertów Sejm głosował jednogłośnie. Środki pochodzić będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19. 

Ile na pomoc?

Na bezpośrednią pomoc dla samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców prowadzących działalność w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca budżet przeznaczy 400 mln zł , z czego 50 mln - dla organizatorów techniki koncertowej (scenotechnicy). Środki te zostaną przeznaczone na zapewnienie ciągłości działalności artystycznej, sfinansowanie wynagrodzeń, a także na podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego. Na mocy upoważnienia ustawowego wydane zostanie rozporządzenie Rady Ministrów określające szczegóły korzystania z tych środków.

Ponadto minister kultury i dziedzictwa narodowego otrzyma również 25 mln zł na pomoc socjalną dla twórców w trudnej sytuacji spowodowanej pandemią. Dotychczasowa pomoc z Funduszu Promocji Kultury w 2020 r. wyniosła 16 mln zł, co oznacza ponad 8000 zapomóg dla ludzi kultury. 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123