18.12.2008

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Po jedenastu miesiącach intensywnych negocjacji Parlament Europejski poparł pakiet projektów legislacyjnych, które umożliwią osiągniecie ogólnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. UE chce ograniczyć do 2020 roku emisję gazów cieplarnianych o 20%, zwiększyć udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20% oraz podnieść o 20% efektywność energetyczną.  

W skład pakietu energetyczno-klimatycznego wchodzi sześć projektów aktów prawnych. Cztery z nich zostały przedstawione przez Komisję Europejską w styczniu, pozostałe dwa wcześniej, ale prace nad nimi na końcowym etapie odbywały się łącznie.

Porady prawne

Na początku grudnia udało się uzyskać porozumienie w sprawie norm emisji dwutlenku węgla przez samochody, specyfikacji paliw oraz udziału energii ze źródeł odnawialnych. W przypadku pozostałych trzech kwestii - przeglądu systemu ETS, wypełniania zobowiązań w zakresie redukcji emisji oraz instalacji przechwytywania i składowania dwutlenku wegla (CCS) - do decydujących ustaleń doszło na szczycie szefów państw i rządów w Brukseli zatwierdzonych następnie podczas trójstronnego spotkania negocjatorów z ramienia Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji.

Ogólny zarys propozycji

Przegląd systemu ETS

Sprawozdanie A. Doyle (EPP-ED, IE)

Efekt wprowadzenia uprawnień do emisji w początkowym okresie wdrażania ETS został ograniczony przez dystrybucję nadmiernej ilości uprawnień dla przemysłu. W drugiej fazie jego wdrażania, w latach 2013-2020 powinno dojść do ograniczenia emisji o 21% w porównaniu do poziomów z roku 2005. Ustanowienie limitów górnych pozwala oczywiście krajom członkowskim ograniczać koszty poprzez kupowanie lub odsprzedawanie nadwyżek uprawnień do emisji.

ETS obejmuje obecnie 10 000 instalacji w sektorze energetycznym i innych gałęziach przemysłu, które odpowiadają za niemal połowę wszystkich emisji CO2 i 40% emisji wszystkich gazów cieplarnianych. Pozostałe 60% emisji będzie objęte zakresem decyzji w sprawie wspólnego podejmowania wysiłku zmierzającego do ograniczenia emisji z sektorów nie objętych systemem ETS.

Nowa propozycja organizacji systemu ETS wprowadza ogólną zasadę, że po 2013 roku wszystkie uprawnienia dla sektora produkcji energii elektrycznej musiały być kupowane w drodze aukcji. Od tej zasady przewidziano jednak wyjątki zgodnie z ustaleniami podjętymi na szczycie Rady Europejskiej w grudniu 2008 roku.

Wobec pozostałych gałęzi przemysłu obowiązkowy aukcjoning uprawnień wprowadzany będzie stopniowo. W 2013 otrzymają one 80% uprawnień za darmo. Ilość ta zostanie ograniczona do 30% w roku 2020, a od roku 2027 wszystkie uprawnienia będą odpłatne.

Sektory, w których prawdopodobne jest przenoszenie produkcji poza UE, do krajów w których nie obowiązują tak daleko idące ograniczenia środowiskowe (tzw. carbon leakage), będą mogły ubiegać się o 100% darmowych udziałów, pod określonymi warunkami i do czasu zawarcia stosownego porozumienia międzynarodowego.

Wspólny wysiłek na rzecz redukcji emisji

Sprawozdanie S. Hassi (Greens/EFA, FI)

Wniosek dotyczący decyzji w sprawie wspólnego podejmowania wysiłku obejmuje inne sektory, nieobjęte systemem ETS, takie jak transport, budownictwo, usługi, mniejsze instalacje przemysłowe, rolnictwo oraz sektor odpadów. Obecnie sektory te odpowiadaja za 60% wszystkich emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. W latach 2013-2020 powinno dojść do ograniczenia emisji o 10%, co pozwoli osiągnąć ogólny cel ograniczenia emisji CO2 o 20% do roku 2020. Decyzja o wspólnym podejmowaniu wysiłku w celu ograniczania emisji jest pierwszym tego rodzaju porozumieniem na świecie.

Przechwytywanie i składowanie dwutlenku węgla

Sprawozdanie C. Davies (ALDE, UK)

Ta propozycja ma na celu promowanie najnowszych technologii w zakresie przechwytywania i bezpiecznego składowania pod ziemia dwutlenku węgla (CCS), jako kolejnego środka ograniczającego emisje szkodliwych dla środowiska gazów cieplarnianych. Posłowie zapewnili w negocjacjach, że odpowiednie środki pozyskane ze sprzedaży 300 milionów uprawnień do emisji przekazane zostaną na sfinansowanie kilkunastu projektów demonstracyjnych na terenie UE.

20% energii ze źródeł odnawialnych

Sprawozdanie C. Turmes (Greens/EFA. LU)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Na jakim paliwie mają jeździć nasze samochody?

Na jakim paliwie mają jeździć nasze samochody?

Kurczą się rezerwy ropy naftowej, ceny paliw rosną, a samochody w UE emitują 12% CO2. Europa jest w ciągłym ruchu: po drogach toczy się nieustająca fala towarów i osób. Czy zabraknie nam paliwa? Europa ma alternatywy dla paliw kopalnych: biopaliwa, energię elektryczną lub wodór. Posłowie (...)

Projekt Dyrektywy o geologicznym składowaniu CO2

Projekt Dyrektywy o geologicznym składowaniu CO2

17 grudnia 2008 Parlament Europejski przyjął pakiet klimatyczny. Część pakietu klimatycznego reguluje kwestie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.Elektrownie opalane węglem, ropą lub gazem ziemnym odpowiadają za około 40% wszystkich emisji CO2 do atmosfery. Aby zmniejszyć ich uciążliwość (...)

PE: Debata nad pakietem klimatycznym

PE: Debata nad pakietem klimatycznym

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata z udziałem Rady i Komisji poświęcona negocjacjom nad pakietem klimatycznym. Ponieważ trójstronne rozmowy nadal trwają, posłowie wykorzystali okazję, aby podkreślić wolę zawarcia porozumienia do 17 grudnia, kiedy zaplanowane jest głosowanie (...)

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

"Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie", tymi słowami prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył wystąpienie w Parlamencie w Strasburgu, podsumowujące półrocze prezydencji francuskiej i sukces, jakim było porozumienie państw członkowskich i Parlamentu (...)

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

Prezydent Francji w PE o francuskim przewodnictwie, klimacie, Lizbonie, uczciwości i zaufaniu

"Ja chciałem zmienić Europę, ale to Europa zmieniła mnie", tymi słowami prezydent Francji Nicolas Sarkozy zakończył wystąpienie w Parlamencie w Strasburgu, podsumowujące półrocze prezydencji francuskiej i sukces, jakim było porozumienie państw członkowskich i Parlamentu (...)

Ważne tematy w Parlamencie Europejskim

Ważne tematy w Parlamencie Europejskim

Druga połowa roku zapowiada się bardzo pracowicie w Parlamencie Europejskim. Posłowie będą przede wszystkim pracować nad trzema pakietami legislacyjnymi: klimatycznym, telekomunikacyjnym i morskim. Ponadto tematami prac będą projekty strategii wobec imigrantów czy program bezpieczeństwa (...)

Jeden głos Europy oraz wspólne działanie w obliczu sytuacji kryzysowej

Jeden głos Europy oraz wspólne działanie w obliczu sytuacji kryzysowej

Tylko skoordynowana polityka oraz jeden, wspólny głos UE może przynieść efekt w walce ze skutkami kryzysu finansowego. W środę, eurodeputowani przyjęli rezolucję na temat ostatniego spotkania Rady Europejskiej, w której oprócz kryzysu finansowego, poruszono między innymi (...)

Pakiet klimatyczny: Wspólne wysiłki na rzecz ograniczenia emisji

Pakiet klimatyczny: Wspólne wysiłki na rzecz ograniczenia emisji

Czy UE jest wystarczająco ambitna? Kraje UE w marcu 2007 zdecydowały się na ograniczenie emisji CO2 o 20% do roku 2020. Jeżeli uda się osiągnąć w tej kwestii na świecie nowe porozumienie, UE chciałaby pójść nawet dalej, ograniczając emisję o 30%. W styczniu Komisja Europejska przedstawiła (...)

Ostatnia sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Ostatnia sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

  4-7 maja w Strasburgu odbyła się ostatnia przed wyborami sesja plenarna Parlamentu Europejskiego. Najważniejszymi tematami sesji były propozycje przedłużenia urlopów macierzyńskich, kwestia dofinansowania sześciu projektów energetycznych dla Polski, pakiet rozwiązań dla (...)

Zalecenia dla przyszłej polityki energetycznej UE

Zalecenia dla przyszłej polityki energetycznej UE

Krótko po doświadczeniach, jakie przyniósł rosyjsko-ukraiński spór o dostawy gazu, posłowie przyjęli sprawozdanie poświęcone przyszłej wspólnej polityce energetycznej. Plany działań na wypadek przerw w dostawach gazu, rozbudowa połączeń międzysystemowych, ujednolicone ramy prawne dla (...)

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski dyskutował o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie i Wspólnotę w celu złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. Walka z recesją, energia, zmiany klimatyczne i Partnerstwo Wschodnie to również tematy wiosennego szczytu przywódców UE w przyszłym tygodniu. (...)

Bezpieczeństwo na morzu: Trzeci pakiet morski w drugim czytaniu

Bezpieczeństwo na morzu: Trzeci pakiet morski w drugim czytaniu

Parlament Europejski przyjął w drugim czytaniu pakiet wniosków legislacyjnych opracowanych z myślą zwiększeniu bezpieczeństwa w transporcie morskim. Trzeci pakiet morski zawiera propozycję rozwiązań, które umożliwią prowadzenie aktywnej polityki w zakresie żeglugi morskiej i (...)

Bezpieczeństwo na morzu: Parlament przyjął III pakiet morski

Bezpieczeństwo na morzu: Parlament przyjął III pakiet morski

Parlament Europejski przyjął pakiet wniosków legislacyjnych opracowanych z myślą zwiększeniu bezpieczeństwa w transporcie morskim. Trzeci pakiet morski zawiera propozycję rozwiązań, które umożliwią prowadzenie aktywnej polityki w zakresie żeglugi morskiej i zapewnią warunki dla rozwoju (...)

Sarkozy w PE: Europa nie może być skazana na brak działań

Sarkozy w PE: Europa nie może być skazana na brak działań

Przemawiający w Parlamencie Europejskim Prezydent Francji Nicolas Sarkozy powiedział, że dalsze rozszerzenie UE nie będzie możliwe bez Traktatu z Lizbony i reform instytucjonalnych. "Wszyscy ponosimy odpowiedzialność, jak wydobyć Europę z kryzysu" - stwierdził. W swoim wystąpieniu (...)

Co dalej z Pakietem Mobilności?

Co dalej z Pakietem Mobilności?

W założeniu nowelizacja unijnych przepisów ma na celu zwalczanie nielegalnych praktyk w transporcie drogowym i poprawę warunków pracy kierowców. Polski rząd broni polskie firmy transportowe przed złymi przepisami - "Liczymy na to, że prace nad Pakietem Mobilności (...)

Debata w Parlamencie przed Radą Europejską (11-12 grudnia)

Debata w Parlamencie przed Radą Europejską (11-12 grudnia)

Kompromis w sprawie pakietu klimatycznego, działania na rzecz złagodzenia wpływu kryzysu finansowego na realną gospodarkę oraz Traktat Lizboński, to priorytety zbliżającej się Rady Europejskiej, o których dyskutowali posłowie do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.  Rada (prezydencja (...)

Cztery miliardy euro na inwestycje energetyczne

Cztery miliardy euro na inwestycje energetyczne

Prawie cztery miliardy euro z planu odbudowy gospodarczej przeznaczone zostanie na rozwój infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej, morskie siłownie wiatrowe i instalacje przechwytywania i składowania dwutlenku węgla. Parlament Europejski zatwierdził uzgodniony z państwami członkowskimi projekt (...)

Pakiet telekomunikacyjny: prawa użytkowników

Pakiet telekomunikacyjny: prawa użytkowników

Parlament przyjął projekt dyrektywy w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników korzystających z usług telekomunikacyjnych. Poprawki kompromisowe przyjęte przez posłów nie zmieniają zasadniczego celu reformy sektora, jakim jest poprawa pozycji użytkowników na rynku (...)

Cena biletu lotniczego musi zawierać wszystkie opłaty dodatkowe

Cena biletu lotniczego musi zawierać wszystkie opłaty dodatkowe

  Taryfy lotnicze muszą obejmować wszystkie podatki i opłaty dodatkowe, a sprzedawcy biletów lotniczych będą musieli wyszczególniać w cenie biletu wszystkie dodatkowe opłaty, które stanowią element jego ostatecznej ceny. Powinno to ukrócić, wprowadzającą nabywców (...)

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

Zamówienia publiczne w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa

Parlament Europejski przyjął dyrektywę, która określa procedury zamówień publicznych na dostawy towarów i usług, stosowanych dla zagwarantowania bezpieczeństwa i obronności Unii lub jej państw członkowskich. Dyrektywa ustanawia wspólny rynek wyposażenia obronnego i usług, łącząc (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wyjazd za granicę wynajętym samochodem osobowym

Wyjazd za granicę wynajętym samochodem osobowym

Planuję wyjazd za granicę w delegację wynajętym z wypożyczalni samochodem osobowym (Peugeot 307). Z pewnością wydam spore kwoty na paliwo (olej napędowy). Czy VAT z faktury za wynajęcie oraz VAT z faktur za paliwo będą mogły być odliczone? Jak dokumentować zakup paliwa poza Polską? Czy (...)

Wydatki na zakup paliwa do zastępczego samochodu

Wydatki na zakup paliwa do zastępczego samochodu

Prowadzę działalność gospodarczą i mam w majątku firmy (w ewidencji środków trwałych) osobowy samochód, którym się poruszam w celach służbowych. Samochód jest napędzany benzyną i gazem. Ostatnio trafił do serwisu, a w zamian otrzymałem samochód zastępczy - diesel. Czy wydatek na (...)

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

Spółka cywilna (wspólnikami są dwie siostry) wykorzystuje samochód ciężarowy do prowadzenia działalności gospodarczej. Samochód ciężarowy jest własnością jednego ze wspólników (udział 95%). Samochód ten widnieje w ewidencji środków trwałych tegoż wspólnika, który prowadzi jeszcze (...)

Art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT

Art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT

Jakie są zasady zaliczenia paliwa do kosztów uzyskania przychodu dla samochodów o ładowności do 3,5 tony? Z tematu pytania oraz jego treści wnioskuję, iż Pytająca jest zainteresowana zasadami odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej (...)

Samochód w spółce z o.o.

Samochód w spółce z o.o.

Zakupiliśmy w salonie samochodowym dwa używane samochody FIAT PALIO WEEKEND VAN - rok produkcji 2001. Wraz z fakturą sprzedaży otrzymaliśmy Karty Pojazdu wystawione w dacie pierwszej sprzedaży - z wpisem w rubryce RODZAJ I PRZEZNACZENIE POJAZDU: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY. Są to samochody fabrycznie (...)

Samochód ciężarowy do 3,5 t z homologacją

Samochód ciężarowy do 3,5 t z homologacją

Zamierzam kupić samochód do 3,5 t ciężarowy z kratką, posiadający homologację, ale nie spełniający wymogów wydania zaświadczenia ze stacji diagnostycznej. Czy w związku z grudniowym wyrokiem ETS - będe mógł odliczyc VAT od zakupu tego samochodu, oraz później od jego paliwa? Polskie przepisy (...)

Odliczanie VAT od auta - brak zaświadczniea

Odliczanie VAT od auta - brak zaświadczniea

Firma kupiła samochód o masie 3,49 tony. Do chwili obecnej - złożenia deklaracji VAT za okres zakupu - nie zostało przeprowadzone dodatkowe badanie techniczne przez okręgową stację kontroli pojazdów. Jesteśmy pewni, że samochód spełni wymagania dla celów odliczania VAT. Czy możemy odliczyć (...)

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Firma płatnik VAT-u, ewidencja uproszczona, tzn. książka przychodów i rozchodów. Właściciel firmy przedłożył dokumenty potwierdzające wydatki związane z zagraniczną podróżą służbową. Za paliwo otrzymano paragony (nie odliczamy podatku naliczonego przy zakupie paliwa - delegację odbyto (...)

Odliczenie VAT-u od paliwa do koparki

Odliczenie VAT-u od paliwa do koparki

Czy można odliczyć VAT od zakupionego paliwa do KOPARKO-ŁADOWARKI BOREX służącej do prac ziemnych? Pojazd został zakupiony w 2003 r. wprowadzony jest do ewidencji środków trwałych. Tak, jest to jak najbardziej możliwe. Ograniczenie związane z odliczaniem podatku naliczonego przy nabyciu paliw (...)

Akcyza na biodiesel

Akcyza na biodiesel

Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30? Do paliw silnikowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym zalicza się m.in. „pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki (...)

Samochód ciężarowy bez homologacji

Samochód ciężarowy bez homologacji

Zamierzam kupić samochód Opel Zafira z homologacją na 4 osoby. Samochód ten produkowany jest u nas w kraju. Nie spełnia norm zaświadczenia ze stacji diagnostycznej VAT-1, ale posiada homologację. Mam jednak możliwość kupna takiego samego samochodu - ale sprowadzonego z Włoch. We włoskich (...)

Homologacja samochodu ciężarowego

Homologacja samochodu ciężarowego

Do spółki cywilnej aportem został wniesiony samochód ciężarowy marki Citroen Berlingo, z jednym rzędem siedzeń i ewidentnym odzieleniem części do przewozu towarów. Czy aby zaliczyć ten samochód do odliczeń VAT z paliwa, należy posiadać rozszerzone badania techniczne, stwierdzające fakt, (...)

Opłaty za budowę sieci gazowej i za przyłącza

Opłaty za budowę sieci gazowej i za przyłącza

Podczas gazyfikacji miejscowości powstawały tzw. komitety budowy gazociągu. Oczywiście za akceptacją Wójta i pobierane były kwoty 1300 zł za wykonanie przyłącza gazu. W przypadku braku wpłaty na rachunek przyłącze nie było wykonane. Duża część środków pochodziła z UE. Rachunek prowadzony (...)

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

W protokole pokontrolnym Urząd Skarbowy naliczył nam VAT do zapłaty i akcyzę. Kontrolowana spółka z o.o. posiadała dostawców paliwa (etyliny i ON) w całej Polsce, sprzedając te zakupione paliwo innym kontrahentom. Urząd nie ma zastrzeżeń do rozliczeń w naszej firmie, jednak w protokole (...)

Przedawnienie roszczeń w umowie najmu

Przedawnienie roszczeń w umowie najmu

Szkoła wynajęła (lub użyczyła nieodpłatnie, z obowiązkiem zwrotu poniesionych kosztów paliwa - nie wiem, jak to wygląda od strony prawnej, wynajęcie czy użyczenie) mojemu Biuru w okresie kolonii letnich samochód po kosztach paliwa. Po jakim czasie przedawnia się roszczenie Szkoły o zapłatę (...)

Wyjazd za granicę wynajętym samochodem osobowym

Wyjazd za granicę wynajętym samochodem osobowym

Planuję wyjazd za granicę w delegację wynajętym z wypożyczalni samochodem osobowym (Peugeot 307). Z pewnością wydam spore kwoty na paliwo (olej napędowy). Czy VAT z faktury za wynajęcie oraz VAT z faktur za paliwo będą mogły być odliczone? Jak dokumentować zakup paliwa poza Polską? Czy (...)

Wydatki na zakup paliwa do zastępczego samochodu

Wydatki na zakup paliwa do zastępczego samochodu

Prowadzę działalność gospodarczą i mam w majątku firmy (w ewidencji środków trwałych) osobowy samochód, którym się poruszam w celach służbowych. Samochód jest napędzany benzyną i gazem. Ostatnio trafił do serwisu, a w zamian otrzymałem samochód zastępczy - diesel. Czy wydatek na (...)

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

Spółka cywilna (wspólnikami są dwie siostry) wykorzystuje samochód ciężarowy do prowadzenia działalności gospodarczej. Samochód ciężarowy jest własnością jednego ze wspólników (udział 95%). Samochód ten widnieje w ewidencji środków trwałych tegoż wspólnika, który prowadzi jeszcze (...)

Art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT

Art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT

Jakie są zasady zaliczenia paliwa do kosztów uzyskania przychodu dla samochodów o ładowności do 3,5 tony? Z tematu pytania oraz jego treści wnioskuję, iż Pytająca jest zainteresowana zasadami odliczania podatku naliczonego przy zakupie paliwa do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej (...)

Samochód w spółce z o.o.

Samochód w spółce z o.o.

Zakupiliśmy w salonie samochodowym dwa używane samochody FIAT PALIO WEEKEND VAN - rok produkcji 2001. Wraz z fakturą sprzedaży otrzymaliśmy Karty Pojazdu wystawione w dacie pierwszej sprzedaży - z wpisem w rubryce RODZAJ I PRZEZNACZENIE POJAZDU: SAMOCHÓD CIĘŻAROWY. Są to samochody fabrycznie (...)

Samochód ciężarowy do 3,5 t z homologacją

Samochód ciężarowy do 3,5 t z homologacją

Zamierzam kupić samochód do 3,5 t ciężarowy z kratką, posiadający homologację, ale nie spełniający wymogów wydania zaświadczenia ze stacji diagnostycznej. Czy w związku z grudniowym wyrokiem ETS - będe mógł odliczyc VAT od zakupu tego samochodu, oraz później od jego paliwa? Polskie przepisy (...)

Odliczanie VAT od auta - brak zaświadczniea

Odliczanie VAT od auta - brak zaświadczniea

Firma kupiła samochód o masie 3,49 tony. Do chwili obecnej - złożenia deklaracji VAT za okres zakupu - nie zostało przeprowadzone dodatkowe badanie techniczne przez okręgową stację kontroli pojazdów. Jesteśmy pewni, że samochód spełni wymagania dla celów odliczania VAT. Czy możemy odliczyć (...)

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Dokumentowanie zagranicznych wydatków

Firma płatnik VAT-u, ewidencja uproszczona, tzn. książka przychodów i rozchodów. Właściciel firmy przedłożył dokumenty potwierdzające wydatki związane z zagraniczną podróżą służbową. Za paliwo otrzymano paragony (nie odliczamy podatku naliczonego przy zakupie paliwa - delegację odbyto (...)

Odliczenie VAT-u od paliwa do koparki

Odliczenie VAT-u od paliwa do koparki

Czy można odliczyć VAT od zakupionego paliwa do KOPARKO-ŁADOWARKI BOREX służącej do prac ziemnych? Pojazd został zakupiony w 2003 r. wprowadzony jest do ewidencji środków trwałych. Tak, jest to jak najbardziej możliwe. Ograniczenie związane z odliczaniem podatku naliczonego przy nabyciu paliw (...)

Akcyza na biodiesel

Akcyza na biodiesel

Ile wynosi akcyza na biodiesel wyprodukowany z oleju rzepakowego PKWiU 24.66.48-90.30? Do paliw silnikowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym zalicza się m.in. „pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki (...)

Samochód ciężarowy bez homologacji

Samochód ciężarowy bez homologacji

Zamierzam kupić samochód Opel Zafira z homologacją na 4 osoby. Samochód ten produkowany jest u nas w kraju. Nie spełnia norm zaświadczenia ze stacji diagnostycznej VAT-1, ale posiada homologację. Mam jednak możliwość kupna takiego samego samochodu - ale sprowadzonego z Włoch. We włoskich (...)

Homologacja samochodu ciężarowego

Homologacja samochodu ciężarowego

Do spółki cywilnej aportem został wniesiony samochód ciężarowy marki Citroen Berlingo, z jednym rzędem siedzeń i ewidentnym odzieleniem części do przewozu towarów. Czy aby zaliczyć ten samochód do odliczeń VAT z paliwa, należy posiadać rozszerzone badania techniczne, stwierdzające fakt, (...)

Opłaty za budowę sieci gazowej i za przyłącza

Opłaty za budowę sieci gazowej i za przyłącza

Podczas gazyfikacji miejscowości powstawały tzw. komitety budowy gazociągu. Oczywiście za akceptacją Wójta i pobierane były kwoty 1300 zł za wykonanie przyłącza gazu. W przypadku braku wpłaty na rachunek przyłącze nie było wykonane. Duża część środków pochodziła z UE. Rachunek prowadzony (...)

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

VAT i akcyza a kontrola krzyżowa

W protokole pokontrolnym Urząd Skarbowy naliczył nam VAT do zapłaty i akcyzę. Kontrolowana spółka z o.o. posiadała dostawców paliwa (etyliny i ON) w całej Polsce, sprzedając te zakupione paliwo innym kontrahentom. Urząd nie ma zastrzeżeń do rozliczeń w naszej firmie, jednak w protokole (...)

Przedawnienie roszczeń w umowie najmu

Przedawnienie roszczeń w umowie najmu

Szkoła wynajęła (lub użyczyła nieodpłatnie, z obowiązkiem zwrotu poniesionych kosztów paliwa - nie wiem, jak to wygląda od strony prawnej, wynajęcie czy użyczenie) mojemu Biuru w okresie kolonii letnich samochód po kosztach paliwa. Po jakim czasie przedawnia się roszczenie Szkoły o zapłatę (...)

Koncesja na obrót paliwami

Koncesja na obrót paliwami

Od jakiej wielkości obrotu w handlu paliwami konieczna jest koncesja? Zgodnie z art. 32 prawa energetycznego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami co do zasady konieczne jest uzyskanie koncesji. Taka samą zasadę potwierdza art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo działalności (...)