22.7.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Adherence. Współodpowiedzialność w procesie leczniczym

Podstawy współodpowiedzialności za proces leczenia 

W dyskusji o ochronie zdrowia coraz częściej spotykamy się z pojęciem adherence, czy „adherencji”. Jest ono związane z terminami: compliance, czyli przestrzeganie zaleceń lekarskich, persistence, czyli systematyczność, wytrwałość w stosowaniu terapii i jej nieprzerywanie oraz concordance – współpraca pacjenta i lekarza w dokonaniu wyboru terapii. W tym znaczeniu adherence to przestrzeganie zasad terapii, przestrzeganie i stosowanie się do zaleceń lekarskich oraz akceptacja uzgodnionych terapii.

Porady prawne

Zdarza się, że polscy pacjenci uważają, że – czy to system opieki zdrowotnej, czy placówki lecznicze, czy nawet lekarz – powinni się nim zaopiekować i go wyleczyć. Niestety spory procent osób nie rozumie, że za stan własnego zdrowia ogromną odpowiedzialność ponoszą również oni sami, ponieważ swoim postępowaniem, tzn. przestrzeganiem bądź nieprzestrzeganiem zaleceń lekarskich, mogą swój stan zdrowia zasadniczo poprawić lub pogorszyć.

Podstawą do wjest komunikacja między lekarzem a chorym. Ważnym elementem jest pierwszy kontakt pacjent–lekarz, w czasie którego omawiany jest proces leczniczy oraz przebieg terapii. Pacjent świadomy swoich praw ‒ prawa do informacji i prawa do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych ‒ świadomie będzie podejmował decyzje dotyczące własnego zdrowia, lepiej zrozumie zalecenia i proces leczenia. Badania pokazują, że ustalenie zasad postępowania z lekarzem prowadzącym zwiększa szanse na uzyskanie oczekiwanego efektu zdrowotnego oraz prowadzi do budowania zaufania, do podjętych działań terapeutycznych.

W praktyce zdarza się, ze współpraca lekarza z pacjentem jest trudna do osiągnięcia. Z analizy prowadzonych przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowań wyjaśniających wynika, że kontakt pacjent – lekarz nie zawsze przebiega w sposób prawidłowy. Pacjenci najczęściej zgłaszają, że personel medyczny unika z nimi rozmowy oraz nie informuje na temat procesu leczenia. Często zdarza się, że realizacja procedur medycznych nie jest poprzedzana wyjaśnieniami i możliwymi nieprzewidzianymi następstwami. Przyczyną jest – jak wskazują podmioty lecznicze – brak czasu spowodowany dużą ilością oczekujących pacjentów. Natomiast, w przypadku gdy, rozmowa zostanie podjęta, odbywa się w sposób lakoniczny, często nieprzystępny i niezrozumiały dla pacjenta.

Mamy prawo do aktywnego i świadomego udziału w procesie leczniczym!

Z drugiej strony sam pacjent, odpowiedzialny za swoje zdrowie powinien nie tylko stosować się do zaleceń lekarskich ‒ biernie uczestnicząc w procesie terapii, ale powinien być w tym procesie stroną aktywną ‒ stosować odpowiednią dietę, podejmować regularny wysiłek fizyczny, ograniczyć stosowanie używek czy zaprzestać palenia tytoniu. Ważne jest także informowanie lekarzy o przyjmowanych lekach i stosowanie ich w zaleconych na wizycie dawkach.

Przyczyn niestosowania się do adherence upatruje się głównie w osobowości pacjenta m.in. jego niezdyscyplinowaniu, ale także w wieku czy poziome wykształcenia. Zwłaszcza osoby starsze mają problemy z przestrzeganiem zaleceń terapeutycznych, z uwagi na proces starzenia, wynikają trudności w koncentracji, zrozumieniu przekazywanych informacji oraz fakt, że seniorzy z powodu kilku chorób przyjmują wiele leków w skomplikowanych schematach. Często więc w stosowaniu się do zaleceń potrzebna jest im pomoc bliskich.

Pamiętajmy zdrowie jest wielką wartością, za które jesteśmy współodpowiedzialni my wszyscy.

Partnerska komunikacja lekarza z pacjentem

Zgłaszając każdy problem lekarzowi musimy pamiętać, że jedyną wiedzę na temat nas i naszej choroby, jaką posiada lekarz, ma od nas. To co powiemy lekarzowi jest podstawą dalszego skierowania do diagnostyki lub leczenia. Dlatego ukrywanie lub omijanie JAKICHKOLWIEK objawów działa na naszą niekorzyść i może być powodem opóźnienia lub braku terapii.

Pamiętajmy! LEKARZ WIE O NASZEJ CHOROBIE TYLKO TYLE ILE MU POWIEMY

W procesie leczenia powinieneś być partnerem dla lekarza. Efektywność leczenia zależy bowiem od  umiejętności skutecznego komunikowania się lekarza czy innego personelu medycznego z pacjentem. Prawo do informacji pozwala nie tylko na podjęcie prawidłowego leczenia, ale też pomaga pacjentowi zrozumieć i zwalczyć chorobę.   

Co mogę zrobić, aby pomóc lekarzowi postawić dobrą diagnozę?

Przygotuj się do wizyty

 • Spisz nazwy wszystkich leków, które zażywasz. Najlepiej zbieraj informacje na temat swoich dolegliwości w jednym miejscu.
 • Zabierz ze sobą dokumentacje medyczną np. Karty Informacyjne z Leczenia Szpitalnego, wizyt u innych lekarzy specjalistów, wyniki badań diagnostycznych. Zastanów się, jakie odczuwasz aktualnie dolegliwości i kiedy pojawiły się pierwsze objawy - zapisz je sobie, tak by niczego nie pominąć.
 • Jeśli wiesz i znasz siebie, że podczas wizyty u specjalisty możesz być zdenerwowany- spisz sobie pytania jakie chcesz zadać lekarzowi i zostaw miejsce na zanotowanie odpowiedzi – przyda Ci się to po powrocie do domu. Nie wstydź się. Pamiętaj, że masz prawo do zadania pytań, a nawet o ponowne wyjaśnienie tych samych zagadnień, jeśli są dla Ciebie niezrozumiałe.
 • Jeśli wiesz, że nie poradzisz sobie z zapamiętaniem wszystkich informacji poproś aby podczas wizyty towarzyszyła Ci druga osoba. Osoba towarzysząca podchodzi do wizyty mniej emocjonalnie, co ułatwia rzeczową rozmowę z lekarzem.
 • Pamiętaj, aby zadbać o czystość i higienę osobistą przed wizytą u lekarza. Każdy z nas ma dostęp do wody i mydła. Nie stwarzajmy sytuacji niekomfortowej zarówno dla nas jak i dla lekarza. Zachowanie higieny to nie tylko problem estetyczny ale również medyczny, który zapobiega np. zakażeniom. Pamiętajmy o tym na co dzień.
 • Tak zaplanuj swój czas aby nie spóźnić się na wizytę. Pamiętaj, że inni pacjenci również czekają. 

W trakcie wizyty...

 • Bądź szczery, niczego nie ukrywaj. Poinformuj lekarza PRECYZYJNIE, jakie masz objawy. MÓW PRAWDĘ, powiedz od kiedy dokładnie masz dolegliwości, jeśli nadużywasz środków odurzających – poinformuj o tym lekarza. Mów otwarcie także o rzeczach wstydliwych. Zebrane informacje będą bardzo przydatne przy ustalaniu procesu leczenia.
 • Nie bój się zadawać pytań. Dopytuj, jeśli czegoś nie rozumiesz. Wspieraj się sporządzonymi przez siebie notatkami.
 • Nie daj się onieśmielić ani zastraszyć. Odpowiedzialność za skuteczność leczenia leży po obu stronach. Pamiętaj, jeśli z jakiś powodów zdarzy się, że lekarz nie przypadł Ci do gustu, zastanów się nad zmianą specjalisty, bądź placówki medycznej. Masz prawo do wielokrotnych konsultacji z różnymi specjalistami i do bycia informowanym w sposób, który Ci odpowiada.
 • Uważnie słuchaj lekarza/personelu medycznego. Omów z lekarzem plan postępowania. Zapytaj, czy i kiedy masz zgłosić się na następną wizytę.
 • Zabierz na wizytę okulary do czytania oraz aparat słuchowy, jeśli z niego korzystasz. Jeśli nie widzisz napisanych zaleceń – powiedz o tym lekarzowi. 

Po wizycie u lekarza...

 • Stosuj się do zaleceń lekarskich. Modyfikowanie samemu zaleceń dotyczących ilości, częstości i okresu brania leków czy stosowania innych procedur medycznych, prowadzi do braku efektu i postępu choroby.
 • Dowiaduj się o wyniki swoich badań.
 • Zadbaj o profilaktykę. PAMIĘTAJ! Wychodząc z gabinetu lekarza przejmujesz na siebie odpowiedzialność za leczenie i zdrowy tryb życia. 

Złe praktyki w komunikacji lekarz–pacjent

Pacjent wchodzi do lekarza kardiologa z powodu wysokiego ciśnienia. Lekarz podczas wizyty zalecił przyjmowanie leków i codzienne mierzenie ciśnienia. Zaznaczył również, że dobrze byłoby zacząć się trochę ruszać np. spacery czy szybki marsz. Pacjent zjawia się na wizytę kontrolną. Lekarz nie pytając czy dostosował się do jego zaleceń, przeprowadza krótka rozmowę:

Czy zażywa Pan leki?

− Tak.

Ciśnienie w normie?

Tak.

To do zobaczenia za 3 miesiące.

Pacjent jest hospitalizowany na oddziale szpitalnym. Podczas codziennego obchodu lekarze rozmawiają ze sobą, pytają pacjenta czy coś się zmieniło, czy wszystko dobrze. W trakcie rozmowy pada pytanie:

− Czy wczoraj miał Pan wykonane TK?

Pacjent zdziwiony patrzy na lekarz i pyta:

A co to jest TK?

No badanie.

Byłem w jakiejś tubie ale myślałem, że to naświetlenia mojej chorej ręki.

To nie wie Pan co to jest TK?

Nie wiem Panie doktorze. Nikt mi nie wytłumaczył. To moja pierwsza hospitalizacja. Chcę tylko zaznaczyć, że od łóżka szpitalnego do pracowni diagnostycznej miałem kontakt z 3 pracownikami medycznymi: lekarzem, pielęgniarką i radiologiem.

Lekarz do pacjenta:  Nie wolno panu palić papierosów, pić alkoholu i kawy. Musi pan cały czas stosować surową dietę, żadnych tłuszczy, skrobi i węglowodanów. Ze względu na serce proszę zaprzestać uprawiania seksu. No i najważniejsze... więcej radości z życia mój drogi, więcej radości z życia!

Dobre praktyki w komunikacji lekarz–pacjent

Pacjent wchodzi do lekarza diabetologa z powodu wysokiego poziomu cukru. Lekarz podczas wizyty zalecił przyjmowanie leków i codzienne mierzenie gleukometrem poziomu glukozy we krwi na czczo i po jedzeniu. Zaznaczył również, że dobrze byłoby zacząć się trochę ruszać np. spacery czy szybki marsz. Pacjent stawia się na wizytę kontrolną. Lekarz zaczyna wizytę od uzyskania informacji czy pacjent przestrzegał zaleceń i czy były jakieś trudności z tym związane. Pacjent szczegółowo opisuje swoje dolegliwości, zastrzeżenia. Lekarz odpowiada na pytania, rozwiewa wątpliwości. Na koniec wizyty pyta czy wszystko jest zrozumiałe i czy nie trzeba zapisać niektórych informacji.

Pacjent leżący w domu. Przychodzi pielęgniarka wykonuje „jakieś” czynności. Opiekun faktyczny pacjenta przygląda się i właściwie nie wie o co chodzi. Martwi się, co zrobi jeśli trzeba będzie pomóc pacjentowi w czasie kiedy zostanie z nim sam. Pielęgniarka widząc to proponuje aby porozmawiać o wszystkich czynnościach jakie wykonuje. Po długiej rozmowie i udzielaniu odpowiedzi na zadawane pytania upewnia się czy udzieliła wystarczających informacji. „Może jeszcze czegoś Pan nie wie chętnie wszystko wytłumaczę”. 

 Pacjentka hospitalizowana w szpitalu. Przebywa wraz z innymi pacjentami na jednej sali. Jest jednak osobą poruszającą się samodzielnie. Podczas codziennych obchodów lekarze rozmawiają między sobą o jej chorobie, badaniach zaleceniach. Pacjentka wygląda na zestresowaną, zdenerwowaną. Nie wie co się dzieje, jaka jest diagnoza, kiedy wyjdzie ze szpitala. W pewnym momencie lekarz prowadzący zadaje pytanie:

− Czy Pani rozumie o czym mówimy? Czy chciałaby Pani uzyskać informację o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu. Ma Pani do tego prawo. Proszę przyjść do pokoju lekarskiego o godz. 13.00. Znajdę dla Pani czas abyśmy mogli porozmawiać o Pani chorobie. Udzielę wszystkich informacji. Jeśli Pani woli warto porozmawiać z kimś bliskim i przyjść do mnie razem z tą osobą. Jeśli nie chce Pani uzyskać informacji, ma Pani również do tego prawo, proszę nas o tym poinformować. Będę na Panią czekał.

Źródło: gov.pl/web/rpp

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak działa e-recepta?

Jak działa e-recepta?

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r. 8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. ##baner## Jednak w określonych przypadkach recepty będą również po ww. dacie wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to: recept w ramach tzw. importu (...)

Pierwszy tydzień e-recepty w Polsce

Pierwszy tydzień e-recepty w Polsce

Od 1 stycznia 2019 wszystkie apteki w Polsce są zobowiązane do podłączenia do platformy e-zdrowie (P1). Realizacja e-recept Platforma e-zdrowie daje możliwość realizacji e-recept, ale także generowania elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty (DRR) – zarówno w postaci papierowej, (...)

Uznanie szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

Uznanie szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

Pojawił się komunikat nr 13 Ministra Zdrowia w sprawie uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC). ##baner## Co wyjaśnił Minister Zdrowia? Jak szczepienie dokonane za granicą wprowadzić do (...)

Plastikowe zdrowie

Plastikowe zdrowie

Już na początku roku do rąk pacjentów mają trafić pierwsze plastikowe karty ubezpieczenia zdrowotnego. Jak się dowiedział DZIENNIK, prezes NFZ Andrzej Sośnierz przekonał rząd do swojego pomysłu. Przeciwne jednak nadal jest MSWiA. (...) Na kartach zostanie wytłoczone nasze imię i nazwisko. (...)

Płyną pieniądze na zdrowie...

Płyną pieniądze na zdrowie...

Zwiększenie środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu poszerzenie dostępu do świadczeń gwarantowanych – (...)

Za młodzi, aby dbać o zdrowie? Niemożliwe!

Za młodzi, aby dbać o zdrowie? Niemożliwe!

Kampania „Bądź zdrowy - bądź sobą" zachęca młodych ludzi do dokonywania świadomych wyborów, kiedy w grę wchodzi ich zdrowie.Młodzież rzadko stawia zdrowie na pierwszym miejscu. A przecież wiele problemów ze zdrowiem - związanych z otyłością, spożyciem alkoholu, paleniem (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

Swoboda świadczenia usług jest jednym z 4 filarów Jednolitego Rynku. Wraz ze swobodą przedsiębiorczości swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Dozwolone ograniczenia swobody przepływu usług Zakazy zawarte w art. 56 TFUE nie są (...)

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

  Stronami umowy ubezpieczenia są zawsze zakład ubezpieczeń oraz podmiot, który ubezpiecza swoje mienie, odpowiedzialność cywilną lub życie, zdrowie etc. Niewielu jednak wie, że umowa ubezpieczenia może rodzić określone uprawnienia dla osoby spoza kręgu stron umowy – dla (...)

Więcej pieniędzy na zdrowie

Więcej pieniędzy na zdrowie

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej - tzw. specustawa Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń (...)

Zdrowie bez granic

Zdrowie bez granic

Dyrektywa o transgranicznej opiece zdrowotnej to jedna z inicjatyw UE służąca pacjentom.- Dyrektywa UE o zdrowotnej opiece transgranicznej ułatwi pacjentom poszukiwanie lepszych i tańszych usług - powiedział Andrzej Ryś, Dyrektor ds. Zdrowia Publicznego z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony (...)

Euro na zdrowie

Euro na zdrowie

Mariola Dwornikowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Adam Zdziebło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zainaugurowali realizację projektu „Euro na zdrowie". Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie z Ministerstwem Zdrowia 21 stycznia 2009 r. podczas (...)

Trwają konsultacje społeczne Strategii Demograficznej 2040

Trwają konsultacje społeczne Strategii Demograficznej 2040

Projekt Strategii Demograficznej 2040 Premier Mateusz Morawiecki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg i Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej Barbara Socha zaprezentowali projekt Strategii Demograficznej 2040. Strategia zakłada wyjście z pułapki niskiej dzietności (...)

Koniec obowiązkowych szczepień ochronnych?

Koniec obowiązkowych szczepień ochronnych?

Ustawa „Stop NOP” o dobrowolności szczepień w Sejmie Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Zakłada jednak pozostawienie obowiązku szczepień ochronnych (...)

Kolejny etap stopniowego odmrażania polskiej gospodarki od 12 lutego

Kolejny etap stopniowego odmrażania polskiej gospodarki od 12 lutego

Od 12 lutego otwarte hotele, kina, teatry i stoki narciarskie  Zgodnie z decyzją rządu od 12 lutego zostają otwarte, warunkowo na dwa tygodnie:  hotele, miejsca noclegowe – z zachowaniem wymogu 50 proc. obłożenia miejsc,  kina, teatry, opery, filharmonie – 50 (...)

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Stan faktyczny W tej chwili jestem 35 dzień na zwolnieniu lekarskim. Od samego początku pracodawca kontrolował zasadność zwolnienia lekarskiego. Odbyła się nawet kontrola w ZUS-ie, na której zakwestionowano jedno ze zwolnień (od następnego dnia po kontroli kazano mi się stawić w pracy) ja (...)

Wyższe składki na zdrowie

Wyższe składki na zdrowie

Senat zaakceptował propozycję Sejmu podwyższającą składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z 7,75% do 8% od 1 stycznia 2003r. Jednocześnie nie zmieniono wysokości o jaką można zmniejszyć kwotę podatku dochodowego z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostała ona na poziomie (...)

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

To już kolejne wakacje z pandemią koronawirusa w tle. Obecna sytuacja zdecydowanie zmieniła plany wakacyjne większości z nas i z pewnością ze względu na utrudnienia, jakie mogą nas spotkać podczas wyjazdu za granicę, większość swój urlop spędzi w kraju. Dowiedz się, czym - według (...)

Do Polski po zdrowie

Do Polski po zdrowie

Przed drzwiami gabinetów dentystycznych i okulistycznych ustawiają się długie kolejki Niemców i Anglików. Do Małopolski dotarła moda na turystykę zdrowotną. (...) Zainteresowanie leczeniem w Polsce jest tak duże, że zaczęły powstawać biura zajmujące się wyłącznie turystyką medyczną. (...) (...)

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Z jakich przyczyn pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? W odniesieniu do uzasadnionych przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze strony pracownika należy wskazać, że zgodnie z Kodeksem pracy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:  jeżeli (...)

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, (...)

Jak działa e-recepta?

Jak działa e-recepta?

E-recepty obowiązkowe od 8 stycznia 2020 r. 8 stycznia 2020 r. wejdzie w życie obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej. ##baner## Jednak w określonych przypadkach recepty będą również po ww. dacie wystawiane w postaci papierowej. Dotyczy to: recept w ramach tzw. importu (...)

Pierwszy tydzień e-recepty w Polsce

Pierwszy tydzień e-recepty w Polsce

Od 1 stycznia 2019 wszystkie apteki w Polsce są zobowiązane do podłączenia do platformy e-zdrowie (P1). Realizacja e-recept Platforma e-zdrowie daje możliwość realizacji e-recept, ale także generowania elektronicznego Dokumentu Realizacji Recepty (DRR) – zarówno w postaci papierowej, (...)

Uznanie szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

Uznanie szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Polski

Pojawił się komunikat nr 13 Ministra Zdrowia w sprawie uznania szczepienia przeciwko COVID-19 wykonanego poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej oraz wydania Unijnego Certyfikatu COVID-19 (UCC). ##baner## Co wyjaśnił Minister Zdrowia? Jak szczepienie dokonane za granicą wprowadzić do (...)

Plastikowe zdrowie

Plastikowe zdrowie

Już na początku roku do rąk pacjentów mają trafić pierwsze plastikowe karty ubezpieczenia zdrowotnego. Jak się dowiedział DZIENNIK, prezes NFZ Andrzej Sośnierz przekonał rząd do swojego pomysłu. Przeciwne jednak nadal jest MSWiA. (...) Na kartach zostanie wytłoczone nasze imię i nazwisko. (...)

Płyną pieniądze na zdrowie...

Płyną pieniądze na zdrowie...

Zwiększenie środków publicznych przeznaczonych na finansowanie świadczeń gwarantowanych Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma na celu poszerzenie dostępu do świadczeń gwarantowanych – (...)

Za młodzi, aby dbać o zdrowie? Niemożliwe!

Za młodzi, aby dbać o zdrowie? Niemożliwe!

Kampania „Bądź zdrowy - bądź sobą" zachęca młodych ludzi do dokonywania świadomych wyborów, kiedy w grę wchodzi ich zdrowie.Młodzież rzadko stawia zdrowie na pierwszym miejscu. A przecież wiele problemów ze zdrowiem - związanych z otyłością, spożyciem alkoholu, paleniem (...)

Usługi na rynku UE

Usługi na rynku UE

Swoboda świadczenia usług jest jednym z 4 filarów Jednolitego Rynku. Wraz ze swobodą przedsiębiorczości swoboda świadczenia usług gwarantują mobilność przedsiębiorstw i pracowników w UE. Dozwolone ograniczenia swobody przepływu usług Zakazy zawarte w art. 56 TFUE nie są (...)

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej?

  Stronami umowy ubezpieczenia są zawsze zakład ubezpieczeń oraz podmiot, który ubezpiecza swoje mienie, odpowiedzialność cywilną lub życie, zdrowie etc. Niewielu jednak wie, że umowa ubezpieczenia może rodzić określone uprawnienia dla osoby spoza kręgu stron umowy – dla (...)

Więcej pieniędzy na zdrowie

Więcej pieniędzy na zdrowie

Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej - tzw. specustawa Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń (...)

Zdrowie bez granic

Zdrowie bez granic

Dyrektywa o transgranicznej opiece zdrowotnej to jedna z inicjatyw UE służąca pacjentom.- Dyrektywa UE o zdrowotnej opiece transgranicznej ułatwi pacjentom poszukiwanie lepszych i tańszych usług - powiedział Andrzej Ryś, Dyrektor ds. Zdrowia Publicznego z Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Ochrony (...)

Euro na zdrowie

Euro na zdrowie

Mariola Dwornikowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Adam Zdziebło, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego zainaugurowali realizację projektu „Euro na zdrowie". Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wspólnie z Ministerstwem Zdrowia 21 stycznia 2009 r. podczas (...)

Trwają konsultacje społeczne Strategii Demograficznej 2040

Trwają konsultacje społeczne Strategii Demograficznej 2040

Projekt Strategii Demograficznej 2040 Premier Mateusz Morawiecki, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg i Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej Barbara Socha zaprezentowali projekt Strategii Demograficznej 2040. Strategia zakłada wyjście z pułapki niskiej dzietności (...)

Koniec obowiązkowych szczepień ochronnych?

Koniec obowiązkowych szczepień ochronnych?

Ustawa „Stop NOP” o dobrowolności szczepień w Sejmie Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych. Zakłada jednak pozostawienie obowiązku szczepień ochronnych (...)

Kolejny etap stopniowego odmrażania polskiej gospodarki od 12 lutego

Kolejny etap stopniowego odmrażania polskiej gospodarki od 12 lutego

Od 12 lutego otwarte hotele, kina, teatry i stoki narciarskie  Zgodnie z decyzją rządu od 12 lutego zostają otwarte, warunkowo na dwa tygodnie:  hotele, miejsca noclegowe – z zachowaniem wymogu 50 proc. obłożenia miejsc,  kina, teatry, opery, filharmonie – 50 (...)

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Jak pracownik dokonuje wypowiedzenia umowy o pracę – opinia prawna

Stan faktyczny W tej chwili jestem 35 dzień na zwolnieniu lekarskim. Od samego początku pracodawca kontrolował zasadność zwolnienia lekarskiego. Odbyła się nawet kontrola w ZUS-ie, na której zakwestionowano jedno ze zwolnień (od następnego dnia po kontroli kazano mi się stawić w pracy) ja (...)

Wyższe składki na zdrowie

Wyższe składki na zdrowie

Senat zaakceptował propozycję Sejmu podwyższającą składkę na powszechne ubezpieczenie zdrowotne z 7,75% do 8% od 1 stycznia 2003r. Jednocześnie nie zmieniono wysokości o jaką można zmniejszyć kwotę podatku dochodowego z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Pozostała ona na poziomie (...)

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

Urlop w czasie epidemii a zdrowie

To już kolejne wakacje z pandemią koronawirusa w tle. Obecna sytuacja zdecydowanie zmieniła plany wakacyjne większości z nas i z pewnością ze względu na utrudnienia, jakie mogą nas spotkać podczas wyjazdu za granicę, większość swój urlop spędzi w kraju. Dowiedz się, czym - według (...)

Do Polski po zdrowie

Do Polski po zdrowie

Przed drzwiami gabinetów dentystycznych i okulistycznych ustawiają się długie kolejki Niemców i Anglików. Do Małopolski dotarła moda na turystykę zdrowotną. (...) Zainteresowanie leczeniem w Polsce jest tak duże, że zaczęły powstawać biura zajmujące się wyłącznie turystyką medyczną. (...) (...)

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Kiedy pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Z jakich przyczyn pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? W odniesieniu do uzasadnionych przyczyn rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ze strony pracownika należy wskazać, że zgodnie z Kodeksem pracy pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia:  jeżeli (...)

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które będą obowiązywały od 1 września 2021 r. Jest to zbiór zaleceń i rekomendacji, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Praca w godzinach nocnych

Praca w godzinach nocnych

Pracownicy tzw. produkcyjni naszego zakładu pracują w systemie 3-zmianowym. Część z pracowników dostarczyła zaświadczania lekarskie, że ze względu na stan zdrowia nie mogą wykonywać pracy w (...)

Czym są dobra osobiste

Czym są dobra osobiste

Czym są dobra osobiste i jakie przepisy je regulują? Czy dobra osobiste można traktować jako dobra majątkowe? Regulacje dotyczące ochrony dóbr osobistych uregulowana została w art. 23 i (...)

Alimenty na dziecko a podstawy ich zasądzenia

Alimenty na dziecko a podstawy ich zasądzenia

Jakie sprawy sąd bierze pod uwagę przy zasądzaniu alimentów na rzecz dzieci? Kiedy sąd może ograniczyć wysokość alimentów oraz do kiedy muszę je płacić na rzecz córki?  Zgodnie z art. (...)

Nowa umowa w czasie wypowiedzenia

Nowa umowa w czasie wypowiedzenia

Aktualnie jestem na drugim miesiącu wypowiedzenia - drugim z trzech. Jednak jestem zmuszony po badaniu iść na zwolnienie lekarskie, ponieważ praca fizyczna jaką pracodawca mnie obarczył na koniec (...)

Świadek incognito

Świadek incognito

Zostałem powołany na świadka w rozprawie odwoławczej w związku z tym że moje zeznania nie wniosą do sprawy żadnych nowych szczegółów oraz z obawy o moje rozpoznanie przez oskarżonych czy mogę (...)

Opublikowanie zdjęcia prywatnego domu

Opublikowanie zdjęcia prywatnego domu

Mieszkam w małej miejscowości nieopodal Warszawy, w starym domu będącym własnością mojego teścia. Dom uważany jest za zabytkowy (jest jednym ze starszych domów z miejscowości), choć zabytkiem (...)

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Bardzo proszę o przybliżenie rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron. Czy można tego dokonać w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony? Czy pracodawca ma prawo (...)

Znieważenie w miejscu publicznym

Znieważenie w miejscu publicznym

Czy sąsiad może mnie bezkarnie ośmieszać i wypowiadać wobec mnie oszczerstwa w miejscach publicznych jak np. sklep (jestem osobą publiczną) - to wpływa na moją wiarygodność i opinię. Przychodzi (...)

Wypowiedzenie najmu lokalu ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia

Wypowiedzenie najmu lokalu ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia

Czy w razie zagrożenia dla życia lub zdrowia najemca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia? Jeśli chodzi o wypowiedzenie zawartej umowy, to przepisy kodeksu cywilnego przewidują (...)

Ocena uszczerbku na zdrwoiu podczas rehabilitacji

Ocena uszczerbku na zdrwoiu podczas rehabilitacji

Uległam wypadkowi w pracy. Obecnie przechodzę rehabilitację. Czy w tej chwili można dokonać oceny uszczerbku na zdrowiu, by wypłacono zostało mi odszkodowanie? Niestety nie jest to możliwe (...)

Wykaz chorób psychicznych

Wykaz chorób psychicznych

Jakie choroby psychiczne uniemożliwiają wykonanie kary (i w ogóle jakie inne choroby) oraz gdzie znaleźć wykaz tych chorób? Nie ma takiego wykazu. O chorobie psychicznej decyduje orzeczenie lekarza (...)

Rozumienie pojęcia w uzasadnionych przypadkach

Rozumienie pojęcia w uzasadnionych przypadkach

Czy ogólne sformułowanie "w uzasadnionych przypadkach" zawarte w artykule 32j ust. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej precyzują dalsze przepisy wykonawcze? Pojęcie "w uzasadnionych przypadkach", (...)

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

Na jakich zasadach udzielany jest urlop zdrowotny dla nauczycieli w celu poratowania zdrowia. Jaki lekarz może podpisać wniosek itp.? Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze na czas nieokreślony (...)

Przesłuchanie świadka w sprawie cywilnej

Przesłuchanie świadka w sprawie cywilnej

Czy podczas sprawy cywilnej w sądzie strona może zapytać świadka o jego stan zdrowia psychicznego, o to, czy leczył się psychiatrycznie? Czy fakt, iż świadek cierpi na zaburzenia psychiczne może (...)

Odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia

Odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia

Czy ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia przewiduje odpowiedzialność karną za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia? Produkty niespełniające wymagań (...)

Praca w godzinach nocnych

Praca w godzinach nocnych

Pracownicy tzw. produkcyjni naszego zakładu pracują w systemie 3-zmianowym. Część z pracowników dostarczyła zaświadczania lekarskie, że ze względu na stan zdrowia nie mogą wykonywać pracy w (...)

Czym są dobra osobiste

Czym są dobra osobiste

Czym są dobra osobiste i jakie przepisy je regulują? Czy dobra osobiste można traktować jako dobra majątkowe? Regulacje dotyczące ochrony dóbr osobistych uregulowana została w art. 23 i (...)

Alimenty na dziecko a podstawy ich zasądzenia

Alimenty na dziecko a podstawy ich zasądzenia

Jakie sprawy sąd bierze pod uwagę przy zasądzaniu alimentów na rzecz dzieci? Kiedy sąd może ograniczyć wysokość alimentów oraz do kiedy muszę je płacić na rzecz córki?  Zgodnie z art. (...)

Nowa umowa w czasie wypowiedzenia

Nowa umowa w czasie wypowiedzenia

Aktualnie jestem na drugim miesiącu wypowiedzenia - drugim z trzech. Jednak jestem zmuszony po badaniu iść na zwolnienie lekarskie, ponieważ praca fizyczna jaką pracodawca mnie obarczył na koniec (...)

Świadek incognito

Świadek incognito

Zostałem powołany na świadka w rozprawie odwoławczej w związku z tym że moje zeznania nie wniosą do sprawy żadnych nowych szczegółów oraz z obawy o moje rozpoznanie przez oskarżonych czy mogę (...)

Opublikowanie zdjęcia prywatnego domu

Opublikowanie zdjęcia prywatnego domu

Mieszkam w małej miejscowości nieopodal Warszawy, w starym domu będącym własnością mojego teścia. Dom uważany jest za zabytkowy (jest jednym ze starszych domów z miejscowości), choć zabytkiem (...)

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Bardzo proszę o przybliżenie rozwiązania umowy o pracę na zasadzie porozumienia stron. Czy można tego dokonać w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony? Czy pracodawca ma prawo (...)

Znieważenie w miejscu publicznym

Znieważenie w miejscu publicznym

Czy sąsiad może mnie bezkarnie ośmieszać i wypowiadać wobec mnie oszczerstwa w miejscach publicznych jak np. sklep (jestem osobą publiczną) - to wpływa na moją wiarygodność i opinię. Przychodzi (...)

Wypowiedzenie najmu lokalu ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia

Wypowiedzenie najmu lokalu ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia

Czy w razie zagrożenia dla życia lub zdrowia najemca może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia? Jeśli chodzi o wypowiedzenie zawartej umowy, to przepisy kodeksu cywilnego przewidują (...)

Ocena uszczerbku na zdrwoiu podczas rehabilitacji

Ocena uszczerbku na zdrwoiu podczas rehabilitacji

Uległam wypadkowi w pracy. Obecnie przechodzę rehabilitację. Czy w tej chwili można dokonać oceny uszczerbku na zdrowiu, by wypłacono zostało mi odszkodowanie? Niestety nie jest to możliwe (...)

Wykaz chorób psychicznych

Wykaz chorób psychicznych

Jakie choroby psychiczne uniemożliwiają wykonanie kary (i w ogóle jakie inne choroby) oraz gdzie znaleźć wykaz tych chorób? Nie ma takiego wykazu. O chorobie psychicznej decyduje orzeczenie lekarza (...)

Rozumienie pojęcia w uzasadnionych przypadkach

Rozumienie pojęcia w uzasadnionych przypadkach

Czy ogólne sformułowanie "w uzasadnionych przypadkach" zawarte w artykule 32j ust. 7 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej precyzują dalsze przepisy wykonawcze? Pojęcie "w uzasadnionych przypadkach", (...)

Urlop dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia

Na jakich zasadach udzielany jest urlop zdrowotny dla nauczycieli w celu poratowania zdrowia. Jaki lekarz może podpisać wniosek itp.? Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze na czas nieokreślony (...)

Przesłuchanie świadka w sprawie cywilnej

Przesłuchanie świadka w sprawie cywilnej

Czy podczas sprawy cywilnej w sądzie strona może zapytać świadka o jego stan zdrowia psychicznego, o to, czy leczył się psychiatrycznie? Czy fakt, iż świadek cierpi na zaburzenia psychiczne może (...)

Odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia

Odpowiedzialność karna za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia

Czy ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia przewiduje odpowiedzialność karną za wprowadzanie do obrotu produktów spożywczych, szkodliwych dla zdrowia? Produkty niespełniające wymagań (...)

Ubezpieczenie dziecka za granicą

Ubezpieczenie dziecka za granicą

Córka wyjeżdża za granice - ma 8 lat. Czy do ubezpieczenia w NFZ wystarczy moja książeczka ubezpieczeniowa jako dokument czy może powinnam dziecku zrobić inną? Zupełnie nie wiem jak to wygląda. (...)

FORUM PRAWNE

Zdrowie więźnia

Zdrowie więźnia Witam,mam następujące pytania: Jeżeli osoba przebywająca w areszcie zachoruje, jej stan jest dosyć ciężki to kto o tym zostaje poinformowany? Czy dowiaduje się o tym adwokat? (...)

Za pomoc prawną kilka milionów euro odszkodowania

Za pomoc prawną kilka milionów euro odszkodowania Jestem osobą bezlitośnie torturowaną przez międzynarodowa instytucję Mind Control. Instytucja ta używa zdalnej broni elektromagnetycznej. Nie (...)

ile może wynieść kwota alimentów

ile może wynieść kwota alimentów Jak w pytaniu jak wysoka może być kwota alimentów jeżeli moje dochody wynoszą 2400 zł netto ( mam jedno dziecko) Ile sąd powinien zasądzić alimentów mojemu (...)

12 prostych zaleceń zmniejsza ryzyko raka o połowę leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

12 prostych zaleceń zmniejsza ryzyko raka o połowę leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Liczba zachorowań na nowotwory w Polsce wzrasta ? wprowadzenie 12 prostych zaleceń (...)

Zakaz palenia

Zakaz palenia Powolutku możemy zacząć odliczać dni do 15 listopada, kiedy to wejdzie w życie ustawa o zakazie palenia. Zwolennicy noweli z niecierpliwością oczekują tego dnia, kiedy będą mogli (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna Jak się nie dać rakowi płuc ? rozmowa z prof. Tomaszem Grodzkim https://www.tygodnikprzeglad.pl/jak-sie-nie-dac-rakowi-pluc-rozmowa-prof-tomaszem-grodzkim Kobiety (...)

umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej

umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia ale na rzecz osoby 3?? Czy w polsce jest taka opcja? Tak, umowa ubezpieczenia może rodzić określone uprawnienia dla (...)

Chcemy oddać dziecko, które adoptowaliśmy

Chcemy oddać dziecko, które adoptowaliśmy Witam forumowiczów, otóż mam takie pytanie. Wraz z żoną adoptowaliśmy dziecko 1,5 roku temu, ośmioletniego chłopca. Nie radzimy sobie z nim i chcielibyśmy (...)

Anteny satelitarne na dachu mieszkania

Anteny satelitarne na dachu mieszkania Witam, Jestem właścicielem mieszkania na 4 piętrze-blok czteropiętrowy i na dachu znajdują się całkiem spore anteny satelitarne. Umieszczone są one bezpośrednio (...)

Zdrowie więźnia

Zdrowie więźnia Witam,mam następujące pytania: Jeżeli osoba przebywająca w areszcie zachoruje, jej stan jest dosyć ciężki to kto o tym zostaje poinformowany? Czy dowiaduje się o tym adwokat? (...)

Za pomoc prawną kilka milionów euro odszkodowania

Za pomoc prawną kilka milionów euro odszkodowania Jestem osobą bezlitośnie torturowaną przez międzynarodowa instytucję Mind Control. Instytucja ta używa zdalnej broni elektromagnetycznej. Nie (...)

ile może wynieść kwota alimentów

ile może wynieść kwota alimentów Jak w pytaniu jak wysoka może być kwota alimentów jeżeli moje dochody wynoszą 2400 zł netto ( mam jedno dziecko) Ile sąd powinien zasądzić alimentów mojemu (...)

12 prostych zaleceń zmniejsza ryzyko raka o połowę leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

12 prostych zaleceń zmniejsza ryzyko raka o połowę leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Liczba zachorowań na nowotwory w Polsce wzrasta ? wprowadzenie 12 prostych zaleceń (...)

Zakaz palenia

Zakaz palenia Powolutku możemy zacząć odliczać dni do 15 listopada, kiedy to wejdzie w życie ustawa o zakazie palenia. Zwolennicy noweli z niecierpliwością oczekują tego dnia, kiedy będą mogli (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna

Jak się nie dać rakowi płuc leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna Jak się nie dać rakowi płuc ? rozmowa z prof. Tomaszem Grodzkim https://www.tygodnikprzeglad.pl/jak-sie-nie-dac-rakowi-pluc-rozmowa-prof-tomaszem-grodzkim Kobiety (...)

umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej

umowę ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej Czy mogę zawrzeć umowę ubezpieczenia ale na rzecz osoby 3?? Czy w polsce jest taka opcja? Tak, umowa ubezpieczenia może rodzić określone uprawnienia dla (...)

Chcemy oddać dziecko, które adoptowaliśmy

Chcemy oddać dziecko, które adoptowaliśmy Witam forumowiczów, otóż mam takie pytanie. Wraz z żoną adoptowaliśmy dziecko 1,5 roku temu, ośmioletniego chłopca. Nie radzimy sobie z nim i chcielibyśmy (...)

Anteny satelitarne na dachu mieszkania

Anteny satelitarne na dachu mieszkania Witam, Jestem właścicielem mieszkania na 4 piętrze-blok czteropiętrowy i na dachu znajdują się całkiem spore anteny satelitarne. Umieszczone są one bezpośrednio (...)

WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW RAZ NA ZAWSZE !!!

WYSOKOŚĆ ALIMENTÓW RAZ NA ZAWSZE !!! Drodzy koleżanki i koledzy, czytam dość regularnie forum. Przewija się tu temat ILE ??? ALIMENTÓW ??? Posłuchajcie. Sąd przysądzając alimenty kieruje się (...)

Porady prawne