12 tys. zł na dziecko - projekt ustawy

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 roku i przewidują wprowadzenie nowego świadczenia kierowanego do rodzin z dziećmi – maksymalnie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko. Zwiększy się również wsparcie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Porady prawne

Rząd przyjął projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, przedłożony przez ministra rodziny i polityki społecznej.

Rząd chce kontynuować wsparcie dla rodzin w ramach programu Polski Ład. Dopełnieniem dotychczasowej polityki prorodzinnej będzie pomoc o wartości 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia. Zwiększy się ponadto wsparcie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Wprowadzone zostanie dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł. Nowe rozwiązania wejdą w życie od 1 stycznia 2022 r.

Polska stoi przed poważnymi wyzwaniami związanym z niekorzystnymi trendami demograficznymi. Z prognoz Eurostatu wynika, że w ciągu najbliżej dekady populacja naszego kraju zmniejszy się o prawie 1 mln osób. Odpowiedzią rządu jest aktywna polityka prorodzinna, która obok takich programów, jak „Rodzina 500+”, „Dobry Start” czy „Maluch+”, będzie oferowała Polakom nowe wsparcie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Proponowane wsparcie będzie zachętą do posiadania większej liczby dzieci oraz stworzy lepsze warunki dla ich wychowania.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy jest częścią „Polskiego Ładu”, szeregu reform, które mają stanowić impuls rozwojowy dla Polski po okresie walki z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym

To bardzo ważny temat dla polskich rodzin. Łączenie życia zawodowego i rodzinami to często wyzwanie, zwłaszcza dla młodych rodziców. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy powstał po to, by wspierać rodziny. Wykonujemy ważny krok na drodze do umocnienia polskich rodzin – mówił podczas wtorkowego spotkania z rodzinami w Żabiej Woli premier Mateusz Morawiecki.

Wsparcie polskiego państwa powinno służyć rodzinom. Z tej drogi nigdy nie zejdziemy. Budujemy Polskę szczęśliwych rodzin. Rozwiązania zaproponowane w Polskim Ładzie służą polskich rodzinom – dodaje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Dla kogo Rodzinny Kapitał Opiekuńczy?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie przysługiwać na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do ukończenia 36. miesiąca życia, w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko. Rodzice będą mogli wybrać czy chcą otrzymywać po 500 zł miesięcznie przez dwa lata, czy 1000 zł miesięcznie, ale przez rok.

Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane. Ze świadczenia skorzystają też rodziny, które będą posiadały drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca w dniu wejścia w życie ustawy. Osoby te  będą  mogły otrzymać wsparcie proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 roku do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.

Polska stoi przed poważnymi wyzwaniami związanym z niekorzystnymi trendami demograficznymi. Odpowiedzią rządu na te wyzwania jest aktywna polityka prorodzinna, która obok takich programów, jak „Rodzina 500+”, „Dobry Start” czy „Maluch+”, będzie oferowała Polakom nowe wsparcie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Proponowane wsparcie będzie zachętą do posiadania większej liczby dzieci oraz stworzy lepsze warunki dla ich wychowania – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Najważniejsze rozwiązania dotyczące Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego

 • Wprowadzone zostanie nowe świadczenie kierowane do rodzin z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca życia.
 • Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny – nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.
 • Środki nie będą opodatkowane.
 • Kwota świadczenia będzie wypłacana w miesięcznych częściach/ratach. Miesięczna wysokość wsparcia będzie wynosić 500 zł przez 2 lata lub 1000 zł miesięcznie przez rok.
 • Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.
 • Prawo do wsparcia będzie przysługiwać także rodzinom, które będą posiadały drugie i kolejne dziecko w wieku od 12. do 36. miesiąca w dniu wejścia w życie ustawy. Osoby te będą mogły otrzymać wsparcie proporcjonalnie za okres od 1 stycznia 2022 r. do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dzieci 36. miesiąca życia.
 • Zadanie realizował będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Szacuje się, że w 2022 r. ze wsparcia będzie mogło skorzystać ok. 600 tys. dzieci.

Zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Projektowane przepisy przewidują również zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Wprowadzone zostanie dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł miesięcznie. Dofinansowanie będzie przeznaczane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki. Dotyczyć to będzie dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.

Szacuje się, że w 2022 roku z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego skorzysta ok. 615 tys. dzieci, natomiast dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna obejmie kolejne 110 tys. dzieci.

Rozwiązania dotyczące wzmocnienia systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

 • Wprowadzone zostanie dofinansowania do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości 400 zł miesięcznie.
 • Dofinansowanie będzie przeznaczane na pokrycie opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki. Dotyczyć to będzie dzieci, które nie są objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym.
 • Wsparcie w wysokości 400 zł będzie wypłacane bezpośrednio podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy lub zatrudniającemu dziennego opiekuna.
 • Zadanie realizował będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r, z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r.
 • Szacuje się, że wsparciem zostanie objętych ok. 110 tys. dzieci. 
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika